3 no Titema - Taverio Peata

3 no TITEMA

TAVERIO PEATA
e perepitero

Paterono no te mau pae mitinare

Oro’a i roto i te Ariiepikoporaa

TAIORAA MATAMUA

« E ati t?’u ia ore au ia poro i te Evanelia »

A taio tatou i te epitore matamua a Paulo peata i to Korinetia 9, 16-19.22-23

E au mau taeae e, te poro nei au i te Evanelia, e ere r? ïa i te hanahana no’u, no te mea, e ore e ti’a ia’u ia ore ia poro i te Evanelia ; e ati t?’u ia ore au ia poro i te Evanelia. Ahiri au e poro i te Evanelia na roto i t?’u iho hinaaro, ei utua ïa t?’u e ti’a ai, teie r? ua titauhia mai ia poro vau i te Evanelia ; e hopoia ïa te reira i tuuhia mai i nia iho ia’u. E aha ïa t?’u utua ? Teie : i t?’u pororaa i te Evanelia, te p?p? nei au i te Evanelia ma te titau ore i te hoo, ua faarue hoi au i te mau ti’araa ta te Evanelia i horoa mai no’u. ’E, tiama noa ai au i te taata atoa, ua faariro vau ia’u iho ei t?t? no te taata atoa, ia noaa mai ia’u te feia paruparu. I roto i te feia paruparu, ua faariro vau ia’u iho ei taata paruparu, Ua faaau vau ia’u iho i te mau huru atoa, no te mau taata atoa, ia ora te tahi pae ia’u, teimaha noa atu ? te ravea. No te Evanelia vau i na reira ai, ia noaa t?’u tuhaa no te oaoa ta te Evanelia e faaite mai.

- O te Parau ïa a te Atua.

SALAMO 116, 1, 2

R/ E haere outou e ati noa a’e te ao nei
e poro i te Evanelia

 E aore râ : Alleluia !

A haamaitai i te Fatu, e te mau nunaa atoa e !
A faateitei iana, e te mau taata’toa e !

E mea puai tona aroha i nia ia tatou nei,
e tana ra parau-mau e tia i te vairaa e a muri noa’tu
.

ALLELUIA

Alleluia. Alleluia.
A haere outou ! A faariro i te mau nunaa atoa ei pipi na’u,    
  Mat 28, 19a.20b
te na ô maira te Fatu.
?E inaha, tei ia outou va vau, i te mau mahana atoa
e tae noa atu i te hopea o teie nei ao.
Alleluia.

EVANELIA

« E haere outou e ati noa a’e te ao nei e poro i te Evanelia »

Evanelia o Iesu-Kirito a Mareko peata 16, 15-20

I taua anotau ra, parau atura Iesu tiafaahou i na Apotoro ho’e ahuru ma ho’e : « E haere outou e ati noa a’e te ao nei e poro i te Evanelia i te mau taata atoa. O te faaroo ’e ua papetitohia, e ora ïa, area o te ore e faaroo, e faahapahia ïa. Teie te mau tapao e na muri i te feia e faaroo : e tiavaru ratou i te demoni i t?’u nei i’oa, e parau ratou i te reo api ; e rave noa ratou i te ophi i roto i to ratou rima ; ia inu ratou i te inu taero e pohe ai ra, e ore ratou e ino a’e ; e tuu ratou i te rima i nia i te feia ma’i, ia rahi mai te taata e noaa ia’u, a ora ai ratou. » ’E, oti a’era taua paraparauraa nana ra, ua ravehia maira te Fatu i nia i te ra’i, ’e ua parahi atura i te rima atau o te Atua. Haere atura ratou e a’o haere na te mau vahi atoa. Te ohipa ra te Fatu ’e o ratou atoa, ’e te faaite ra i te ti’a o te parau na roto i te mau tapao e tupu i te mau vahi atoa e afaihia ai te Parau.

- Haapopou tatou i te Parau a te Atua.