Dom no te MAU TAMARA e no te PATIONE - A

TE DOMINIKA NO TE MAU TAMARA
E NO TE PATIONE

TE HAERERAA NO TE MAU TAMARA

EVANELIA

« Ia haamaitaihia oia o te haere mai nei ma te i’oa o te Fatu »

Evanelia o Iesu-Kirito a Mataio peata 21, 1-11

’E, fatata maira Ierusalema ia ratou, ia tae atura ratou i Betephage, i te mou’a ra o Oliveta, ua tono atura Iesu i e toopiti tau pipi ?na ra. Na o atura : « E haere orua i tera oire iti i mua ia orua ; ei reira r? orua e ite ai i te hoe asini maiaa, ua fetiihia ’e te pinia hoi i pihai iho. E tatara orua, a puto mai ai ia’u nei. ’E, ia parau noa mai te tahi taata ia orua, e pahono atu orua : 'Te hinaarohia mai ra e te Fatu. E tuu noa mai oia ia orua i reira ra.' » Ua tupu te reira mau mea ia ti’a te parau a te peropheta ra i te na ?raa e : « A parau atu i te tamahine o Siona : inaha te haere mai na t? arii ia oe. Te mar? nei oia, ’e ua parahi i nia iho i te asini maiaa’e i nia atoa hoi i te pinia asini, te fanaua o te asini. » Hahaere atura na pipi ra e, mai ta Iesu i faaue mai ia raua, na reira atura raua. Ua puto maira raua i te asini’e te pinia atoa, tutuu ihora i te ahu p? i nia iho, ’e ua parahi ihora Iesu i nia i te asini. Hohora ihora te tiaa rahi taata i to ratou mau ahu i nia i te aratai, Ooti a’era te tahi pae i te amaa raau, ’e ua vauvau ihora i nia i te aratai. Umere maira te tiaa rahi taata e haere ra na mua ’e te pee mai ra na muri, na ? maira : « Hosana i te Tamaiti a Davida ; ia haamaitaihia oia o te haere mai nei ma te i’oa o te Fatu. Hosana i te ra’i teitei. » ’E, tei te tomoraa atu oia i Ierusalema, auaue ihora taua oire atoa ra. Ui a’era te taata : « O vai teie ? » ’E ua parau atura taua tiaa rahi taata ra : « O te peropheta ra o Iesu i Nazareta i Galilea. »

- Haapopou tatou i te Parau a te Atua.

 

PURE TUTIA NO TE PASIONE

E toru taioraa titauhia no teie mahana, area ra no te tahi mau tumu ta’a’e, e te faufaa hoi o te Taioraa o te Pasione, e tia i te perepitero, e ia au hoi i te huru o te Amuiraa, e taio hoe o’na taioraa na mua i te Pasione, e aore r? e taio noa i te Pasione taatoa e aore ra te tuhaa haapotohia. Ia rave hia mai te reira te huru i te pure tutia e apitihia e te nunaa.

TAIORAA MATAMUA

« Aore hoi au i fariu è atu i ta’u mata i te feia vahavaha, e ua ite hoi au e, e ore au e faahaama hia »

A taio tatou i te puta a Isaïa peropheta 50, 4-7

Ua horoa mai te Fatu ia’u i te arero ite, ia tia ia’u e faaitoito i te parau i tei rohirohi : mai te poipoi ua faaaraara oia, ua faaaraara oia i ta’u taria mai te poipoi, ia faaroo au iana mai te taata haapii. Ua haafatafata te Fatu te Atua i ta’u taria, e aore hoi au e patoi : aore hoi au i ora’i tia i muri. Ua tuu noa vau i ta’u tino i te feia i tairi mai, e ta’u paparia i te feia hutihuti i te umiumi : aore hoi au i fariu è atu i ta’u mata i te feia vahavaha e te tufatufa i te huare i nia ia’u. O te Fatu ra te Atua, ta’u ïa tauturu, i ore au i haama’i, i faariro ai au i ta’u mata mai te ofai paari roa ra, e ua ite hoi au e, e ore au e faahaama hia.

- O te Parau ïa a te Atua.

SALAMO 22 (1), 8-9, 17-18a, 19-20, 23-24a

R/ E ta’u Atua, e ta’u Atua e !
E aha oe i faarue mai ai ia’u nei ?

E faaooo mai te feia atoa e hio mai ia’u,
e ata ratou ma te thaitohito, e tairiiri i te upoo.
 « Ua tiaturi oia i te Fatu, ia faaora maoti te Fatu iana
e ia haamatara mai iana, inaha hoi te here nei te Fatu iana ! »

Te faaati mai nei te uri ia’u.
Te haapuni mai nei te hoe nana taata iino ia’u.
Ua haaputa mai ratou i ta’u rima e i ta’u avae ;
e ti’a ia’u ia taio i tô’u mau ivi atoa.

Te tufa nei ratou i tô’u mau ahu no ratou.
Te haamairi kelero nei ratou i ta’u pereue.
O oe râ, e te Fatu e, eiaha oe e faaea è i te atea ’è e ta’u puai e,
haapeepee oe i te tauturu mai !

Ua pahono mai oe ia’u.
E te poro haere nei au i to oe i’oa i mua i tô’u mau taeae,
te arue nei au ia oe i ropu i te amuiraa.
Outou e mata’u iana, a arue atu i te Fatu.

TAIORAA PITI

« Ua faahaehaa roa oia : i faateitei roa atu ai te Atua iana »

A taio tatou i te epitore a Paulo peata i to Philipi 2, 6-11

Te Kirito ra ia Iesu, e natura Atua t?na, aita r? oia i nounou noa a’e i te huru e faito ai oia i te Atua. Ua faaere roa oia iana iho i te faariiraa i te huru o te tavini ’e i te faaiteraa iana iho mai te taata ra te huru, ’e ua au mau ? t?na oraraa i to te taata nei. Ua faahaehaa roa oia iana iho i te auraro-maite-raa i te Atua e tae noa atura i te pohe, i te pohe tatauro ra. I faateitei roa atu ai te Atua iana, ’e ua horoa i te i’oa i hau’? roa i te mau i’oa atoa, ia tuu te mau turi atoa i raro i mua i te i’oa o Iesu : to te ra’i,to te fenua nei’e to raro a’e i te fenua nei, ’e ia f?’i te mau vaha atoa e, « O Iesu Kirito te Fatu », no te hanahana o te Atua, te Metua.

- O te Parau ïa a te Atua.

IRAVA I MUA I TE EVANELIA

Ei hanahana e ia aruehia oe,
e te Fatu e Iesu e !
No tatou, ua auraro te Kirito,               
Ph 2, 8-9
e tae roa i te pohe, i te pohe tatauro.
No reira te Atua i faateitei ai iana ma te horo’a iana
i te i’oa o tei hau a’e i te mau i’oa atoa.
Ei hanahana e ia aruehia oe,
e te Fatu e Iesu e !

EVANELIA

Te Pasione o to tatou Fatu o Iesu Kirito ia au i te Evanelia a Mataio peata 26, 14 – 27, 66

Taioraa taatoa

Haere atura te hoe o te tino ahuru ma piti, o tei parauhia e, Iuda Isakariota, i te mau tahu’a rarahi ra. ’E ua na ? atura : « E aha ta outou e horoa mai na’u ia tuu atu vau iana ? » Ua faito maira ratou i na moni ario e toru ahuru nana.Mai reira mai ?, imi atura oia i te taime au, ia tuu atu ia Iesu. ’E, tae a’era i te mahana matamua o te faraoa faahopue-ore-hia, ua haere maira te mau pipi ia Iesu ra, na ? maira : « Eihea matou e faanehenehe ai i te P?sa, ia amu oe ? » Ua na ? atura oia : « A haere i roto i te oire, i te taata ia Mea, a na ? atu ai iana : Ua na ? maira te orometua e, ua fatata t?’u nei tau, ei t? fare na vau e amu ai i te P?sa ’e ta’u mau pipi atoa.'» ’E, mai ta Iesu i faaue mai ia ratou, ua na reira atura te mau pipi, ’e ua faanahonaho ihora i te P?sa. ’E, ahiahi ihora, tei nia oia i te amuraa m?a ’e na pipi tino ahuru ma piti atoa ra. ’E, te tam?a ra ratou, ua parau atura oia : « Oia mau, te faaite atu nei au ia outou, e riro te hoe o outou na i te tuu ia’u. » Oto roa atura ratou, ’e ua haamata ihora i te ui tataitahi mai e : « E te Fatu o vau nei ? » Ua pahono atura oia, na ? atura : « Te taata e uhi apipiti to maua rima i roto i te au’a, nana ïa e tuu ia’u. Te reva nei te Tamaiti a te taata, mai tei papaihia nona, a tae hoi te taata nana e tuu i te Tamaiti a te taata nei ! E mea maitai a’e i taua taata ra ahiri aore roa atu oia i fanauhia mai. » Ua parau maira Iuda, tei haavare iana ra, na ? maira : « E te Fatu, o vau anei ? » Ua na ? atura Iesu : « Na to oe iho vaha i faaite ! » ’E, te tam?a ra ratou, ua rave ihora Iesu i te p?ne, ’e oti a’era te Atua i te haamaitaihia e ana, ua vavahi ihora oia i taua p?ne ra, ’e ua tuu atura i te mau pipi, na ? atura : « A rave mai, a amu, o ta’u tino teie. » ’E, i muri mai, ua rave ihora oia i te au’a,’e oti a’era te Atua i te haamaitaihia e ana, ua tuu atura ia ratou ra, na ? atura : « O t?’u hoi toto teie, te toto o te Faufaa, o te ha’amani’ihia no te taata e rave rahi, ia matara te hara. Te parau atu nei au ia outou : e ore roa vau e inu faahou i to te tumu vine nei e tae noa atu i te mahana e inu faahou ai au, ’e outou atoa, i te mea api i roto i te Basileia o ta’u Metua. » E oti a’era te salamo i te himenehia, haere atura ratou i te mou’a ra o Oliveta. Ua parau atura Iesu ia ratou : « E hope roa outou i te maheaitu ia’u i teie nei aru’i. Ua papaihia hoi : E tairi au i te tiai, ’e e purara’? te mamoe. Ia tiafaahou mai r? vau, e na mua vau ia outou i Galilea. » Ua parau maira Petero iana, na ? maira : « Maheaitu noa atu ? ratou atoa nei ia oe, e ore roa atu vau e maheaitu. » Ua parau atura Iesu iana : « Oia mau, te faaite atu nei au ia oe : ’?’uanei, i teie nei ? ru’i, aore ? te moa i ’a’aoa, a toru atura o oe hunaraa ia’u. » Ua parau atura Petero iana : « Pohe noa atu ? vau ’e o oe ra, e ore roa vau e huna ia oe. » ’e ua na reira hoi te mau pipi atoa i te parau. Haere atura Iesu ’e o ratou atoa i te hoe ’?, o Gesemane te i’oa. Ua parau atura Iesu i te mau pipi : « A parahi na outou i ? nei, a haere atu ai au i ? a’e pure ai. » Aratai atoa atura oia ia Petero, ’e na tamarii hoi a Zebedaio, na muri iana. Ua haamata ihora oia i te oto’e i te ahoaho. Ua na ? atura oia ia ratou : « Ua ati ta’u varua i te oto rahi, mai te mea ra e, e pohe roa vau i taua oto ra. A parahi outou i ? nei, a ara. » Haere atura oia i mua rii atu. Tipapa ihora oia i raro i te repo, ’e ua pure a’era, na ? a’era : « E ta’u Metua, ia ti’a ia oe na, ia hopoi-‘?-hia atu teie nei au’a ia’u nei ! Ia tupu r? to oe hinaaro, eiaha t?’u. » Hoi maira oia i tana mau pipi ra, ’e ua roohia maira, te taoto ra ratou. Ua na ? atura oia ia Petero : « Oia tena, aita i ti’a ia outou i te ara i te hoe noa a’e hora ? E ara outou’e e pure, ia ore outou ia roohia e te faahema : e itoito to te varua, e paruparu r? to te tino. » Haere faahou atura ? oia, o te pitiraa ïa, ’e ua pure atura, na ? atura : « E ta’u Metua, ia ore ia ti’a iahopoi’?-hia atu teie nai au’a, maori ra ia oti i te inuhia e au, atira ïa : ia tupu to oe hinaaro ! » Hoi faahou maira oia i tana mau pipi ra, ’e roohia mai, te taoto ra ?, ua teimaha hoi to ratou mata i te taoto. Vaiiho ihora oia ia ratou, haere atura e pure, o te toruraa ïa, hoe ? pure. I t?na hoiraa mai i tana mau pipi ra, ua na ? atura oia ia ratou : « A taoto noa atu r? i teienei,’e a faafaaea maite ! Ua fatata roa te hora e tuuhia ai te Tamaiti a te taata i te rima o te feia hara ! A ti’a, mai haere tatou, inaha te fatata mai nei te taata e tuu ia’u. » ’E, aita ? i mute t?na parau, inaha o Iuda maira, te hoe o te tino ahuru ma piti. E tiaa rahi taata tei apee mai iana ma te o’e ’e te too. Ua tonohia mai ratou e te tahu’a rarahi ’e te feia paari o te nunaa. Ua tuu na taua haavare ra i te hoe tapao ia ratou : « Te taata t?’u e ho’i ra, o oia ïa ; e haru outou iana. » Haere ti’a maira oia ia Iesu i reira ra,’e ua parau maira : « E Rabi, ia ora na ! », ’e ho’i maira oia iana. Ua parau atura r? Iesu iana : « E hoa, a rave oe i te ohipa i tae mai ai oe i ? nei. » Haere maira ratou, tapea maira to ratou rima i nia iana,’e ua haru maira ratou iana. ’E inaha, rave ihora te hoe o te mau taata i apee mai ia Iesu i t?na ’o’e, unuhi a’era, ’e tairi atura i te tavini o te tahu’a rahi ra, motu ’? atura tana taria. Ua parau atura Iesu i taua pipi ra : « A oomo i t? ’o’e i roto i te vehi : o te feia atoa hoi e rave i te ’o’e e pohe atoa ïa i te ’o’e. Te manao na anei oe e, aita e ti’a ia’u ia ta’u atu i t?’u Metua, ’e nana e tono mai i na legiona melahi hoe ahuru ma piti e hau noa atu, i teienei iho ? E nafea atura ïa e tupu ai te mau parau i papaihia ra, o tei faaite e, ia na-reira-hia e ti’a ai ? » I taua hora ra, o to Iesu ïa parauraa atu i te tiaa rahi taata : « I haere mai outou e rave ia’u ma te ’o’e’e te too, mai te mea ra e, e eia haru vau nei. I te mau mahana atoa, e parahi au i roto i te hiero i te haapiiraa i te taata, ’e aita outou i tapea mai ia’u. Ua na reirahia r? raua mau mea atoa ra ia tupu te mau parau i papaihia e te mau peropheta. » Faarue ihora te mau pipi iana i reira ra, ’e ua horo ’? atura. ’E te feia i haru ia Iesu, ua aratai atura ïa iana io te tahu’a rahi ra, io Kaiapha. Ua putuputu atoa maira te mau tahu’a rarahi ’e te feia paari o te nunaa i taua vahi ra. Ua pee atura Petero iana na te atea ’? e tae roa atu i te ’aumoa o te tahu’a rahi ; Ua tomo atura oia i roto,’e ua parahi ihora i rotopu i te mau tavini, ia ite oia i te hopea. Te imi ra te mau tahu’a rarahi ’e te sunederi taatoa ra i te ite faahapa, ia ti’a ia ratou ia faautua ia Iesu i te pohe. ’E aita i itea, rahi noa ai te ite haavare i haere maira. ’E, muri roa a’era, ti’a maira e toopiti pu’e ite, na ? maira : « Ua parau teie nei taata : 'e ti’a ia’u ia vavahi i te nao o te Atua, ’e ua mairi anae e toru mahana, ua faatia-faahou-hia ïa e au.' » Ua ti’a a’era te tahu’a rahi, ’e ua ui maira ia Iesu : « Eita anei oe e pahono mai i teie nei nau parau e pari nei ia oe ? » Te mamu noa ra r? Iesu.Ua parau maira te tahu’a rahi iana : « Te faaue atu nei au ia oe i te i’oa o te Atua ora, ia faaite mai oe ia matou, o te Kirito anei oe, te Tamaiti a te Atua ? » Ua parau atura Iesu iana : « Na oe iho i parau mai. Teie r?, te faaite atu nei au ia outou : mai teie atu nei, e ite outou i te Tamaiti a te taata i te parahiraa i te rima atau o te Manahope, ’e i te haereraa mai na nia i te mau ata o te ra’i. » Ua hahae ihora te tahu’a rahi i t?na ahu, ’e ua na ? a’era : « Ua faainaina Atua iho nei oia. Ei aha na tatou te ite i teie nei ? No faaroo noa iho nei outou i t?na faainaina Atua ! E aha to outou manao ? » Ua pahono maira ratou : « E au iana te pohe. » ’E ua tutuha maira i t?na mata i te huare ’e ua moto maira iana. Ua poara maira te tahi pae iana ma te parau : « E te Kirito e, a tohu mai na : na vai oe i poara ? » Te parahi ra Petero i rapae, i roto i te ’aumoa ; haere maira iana ra te hoe tavini vahine, na ? maira : « I reira atoa hoi oe ia Iesu o Galilea ra ! » Ua huna ihora ra oia i mua i te taata atoa, na ? atura : « aore roa vau i ite e aha ta oe e parau mai na. » Haere atura oia i rapae, i pihai iho i te uputa rahi. Ua haere maira te tahi ? tavini vahine, ’e ua parau a’era i te feia e ti’a ra i reira : « Ia Iesu o Nazareta teie nei taata. » ’E ua huna faahou ihora oia ma te tapu : « Aita vau i ite i tena taata. » ’E, muri rii a’era, ua faafatata maira to reira iho mau taata, na ? maira ia Petero : « No ratou mau ? oe, ei to oe reo e itehia ai. » Area oia, ua anatema ihora ïa iana iho ma te tapu : « Aore au i ite i ten? na taata. » I reira ihora, ’a’aoa a’era te moa. Haamanao ihora Petero i te parau i parauhia mai na e Iesu : « Aita ? te moa i ’a’aoa, a toru atura o oe hunaraa ia’u. » Haere atura oia i rapae, oto ihora ma te mauiui rahi. ’E poipoi a’era, apoo ihora te mau tahu’a rarahi atoa ’e te feia paari o te nunaa, ia taparahi-pohe-roa-hia Iesu. Ua ruuruu ihora ratou ia Iesu, ’e ua aratai atura iana, ’e ua tuu atura i te tavana rahi ra ia Pilato. ’E, ite a’era Iuda, o tei tuu iana, e ua faautuahia o Iesu, tatarahapa ihora oia, ’e ua faahoi atura i na moni ario e toru ahuru i te mau tahu’a rarahi’e i te feia paari. Na ? atura : « Ua hara vau, o vau i tuu atu i te toto hara ore. » Ua parau maira ratou : « e aha ta matou i tena ? Na oe noa iho e hio ! » Taora atura oia i taua mau moni ario ra i roto i te hiero, haere ’? atura, ’e ua tari ihora iana iho. Rave ihora te mau tahu’a rarahi i taua moni ra, ’e ua parau a’era : « Eita e ti’a ia amui i teie moni i te taoa mo’a, inaha hoi e hoo toto teie. » ’E oti a’era taua parau ra i te ferurihia i roto i te apooraa, ua hoo maira ratou i te fenua o te potera ei vahi hunaraa no te taata’e’?. I parauhia ai taua fenua ra e, « te fenua toto » e tae roa a’enei i teie nei mahana. Tupu atura te parau a Ieremia peropheta i te na ?raa e : « Rave ihora ratou i na moni ario e toru ahuru, o te hoo ïa o te taata i faaauhia t?na hoo e te tamarii a Iseraela, ’e ua horoa ratou ei hoo no te fenua o te potera, mai tei faauehia mai ia’u e te Fatu. Arataihia atura Iesu i mua i te aro o te tavana, ’e ua ui maira te tavana iana : « O tei arii anei oe o te mau Ati-Iuda ? » Ua pahono atura Iesu : « Na oe tena parau. » Ua pari maira te mau tahu’a rarahi ’e te feia paari iana ra. Aita oia i pahono a’e. Ua pahono maira Pilato iana : « Aita anei oe i faaroo i ta ratou mau faaiteraa ei pariraa ia oe ? » Aita r? Iesu i pahono noa atu, maere roa ai o Pilato. I te mau oroa P?sa atoa, ua m?taro te tavana i te tuu atu i te hoe taata tapeahia ei haamauruuru i te tiaa rahi taata ; o te taata ïa ta ratou e ani mai. I te reira mau mahana, tei roto i te tapearaa te hoe taata paroo rahi, o Baraba te i’oa. ’E, i te mea hoi e, ua putuputu mai te hoe tiaa rahi taata, ua ui atura Pilato ia ratou : « O vai t?’u e tuu atu ia outou, o Iesu Baraba anei ’e aore r? o Iesu i parauhia e, te Kirito ? » Ua ite hoi oia e : no te feii i tuu mai ai ratou ia Iesu. ’E, te parahi noa ra Pilato i te vahi haavaraa, ua poroi maira t?na vahine iana, na ? maira : « Eiaha oe e apiti atu i te ohipa ino e ravehia i nia i teie taata parautia. E mauiui rahi roa hoi t?’u iana ra, i roto i te moemoea,ina’uanei. » Ua m?raro a’era te mau tahu’a rarahi’e te feia paari i te tiaa rahi taata, ia ani ratou ia Baraba, ’e ia taparahihia o Iesu. Ua parau atura te tavana ia ratou : « O vai ia raua toopiti ra t?’u e tuu atu ia outou na ? » Ua parau maira ratou : « O Baraba ! » Ua parau atura Pilato : « E nafea ïa vau ia Iesu i tei parauhia i te Kirito ? » Ua parau maira ratou atoa : « Ia faatataurohia oia ! » Ua na ? atura oia : « E aha t?na pohipa ino i rave ? » Rahi roa atura to ratou pii e : «Ia faatataurohia oia ! » ’E, ite a’era Pilato e, aita e ravea, ’e ta haamata ra te taata i te arepurepu, rave ihora oia i te hoe ma’a pape iti,’e ua horoi ihora i tana rima i mua i te aro o taua tiaa rahi taata ra, na ? atura : « Aita ?’u e hara i te toto o teie nei taata. Na outou e hio atu ! » Ua pahono maira taua feia rahi ra : « Ei nia t?na toto ia matou,’e ei nia atoa hoi i to matou mau tamarii ! » Ua tuu atura Pilato ia Baraba ia ratou ra, ’e ua faaue atura i papa’ihia o Iesu, ’e, oti a’era, ua tuu atura iana, ia faatataurohia. Ua aratai atura te mau faehau o te tavana ia Iesu i te paraitorio, ’e ua haaputuputu maira i reira te taatoaraa o te pupu faehau. Iriti ihora ratou i t?na mau ahu, ’e ua faaahu maira iana i te hoe ahu p? uteute. Ua fifi ihora ratou i te hei taratara, ’e ua faahei maira i tana upoo. Ua tuu maira ratou i te hoe ofe i t?na rima atau, ’e ua tuturi ihora i mua iana,’e ua tahitohito maira, na ? maira : « Ia ora na, e te arii o te mau Ati-Iuda ! » Ua tutuha maira ratou iana i te huare, ua rave ihora i te ofe, ’e ua papa’i maira i tana upoo. ’E, oti a’era ta ratou tahitohitoraa mai iana, iriti a’era ratou i tana ahu p? ra, ’e ua faaahu maira iana i t?na iho mau ahu, ’e ua aratai atura ratou iana e faatatauro. Tei te haereraa atu ratou i rapae i te oire, farerei atura ratou i te hoe taata no Kurene, o Simona te i’oa,’e ua faahepo atura ratou iana e amo i te tatauro o Iesu. ’E, tae atura ratou i te vahi i parauhia e, Gologota, oia hoi te vahi o te apu upoo, ua p?p? maira ratou iana i te uaina i anoihia i te au, ia inu oia ; ua tamata ihora oia, aita a’era i hinaaro i te inu. ’E, oti a’era oia i te patitihia i nia i te tatauro, ua tuha kelero ihora ratou i t?na mau ahu. Ua parahi ihora ratou i raro,’e ua tiai ihora ratou ia Iesu. Ua tuu atura ratou i te hoe papaira i nia a’e i t?na upoo ei faaiteraa i te tumu i faautuahia ai oia. Teie tei papaihia i nia iho : « O Iesi teie, te arii o te mau Ati-Iuda. » Ua faatataurohia maira ’e oia atoa ra e toopiti pu’e eia haru, te hoe i t?na rima atau, ’e te tahi i t?na rima aui. ’E te feia i haere noa na reira iho ra, ua faaino maira ïa iana ma te tairiiri te upoo, na ? maira : « O poe e vavahi i te nao e, ua mairi anae e toru mahana, ua faatia faahou oe, e Tamaiti oe na te Atua ra, a faaora ïa ia oe iho,’e a pou mai i raro i tena tatauro! » Oia atoa te mau tahu’a ’e te mau papai parau ’e te feia paari, ua tahitohito maira iana, na ? a’era ratou ratou iho : « Ua faaora oia ia vetahi ’? ra, eita r? e ti’a iana ia faaora iana iho. O te arii o Iseraela oia, ia pou mai ïa oia mai nia mai i te tatauro, ei reira ïa tatou e faaroo ai iana ! Ua tiaturi oia i te atua ;  i here mai te Atua iana ra, ia faaora mai ïa te Atua iana i teienei ; ua parau hoi oia e, e Tamaiti oia na te Atua ua parau hoi oia e, e Tamaiti oia na te Atua. » ’E na eia haru i faatataurohia ’e oia atoa, uan a reira atoa ïa i te faaino mai iana. Mai te ono o te hora a tae roa atura i te iva o te hora, ua ati ihora taua fenua atoa ra i te pouri. ’E ia huru taea te iva o te hora, ua pii hua atura Iesu, na ? atura : « Éli, Éli, lema sabakatani ? », oia hoi : « e ta’u atua, e ta’u Atua, e aha oe i faarue  mai ai ia’u ? » ’E, faaroo a’era te tahi pae o te taata e ti anoa ra i reira iho, ua na ? a’era : « Te tiaoro nei teie taata ia Elia ! » I reira ihora, horo atura te hoe o ratou, rave maira i te hoe rimu, utuhi ihora i roto i te vineta, ua tamau ihora i nia i te hoe ofe, ’e ua p?p? atura iana, ia inu oia. Ua parau a’era r? te tahi pae : « A vaiiho noa na, e hio tatou e, e tae mai anei Elia e faaora iana. » Area Iesu, ua pii faahou atura ma te reo rahi, ’e ua tuu atura i t?na varua.

E tuturi ma taime iti ma te muhu ore

’E inaha, mahae ihora te paruru o te nao na ropu, mai nia mai e raro roa, aueue ihora te fenua, amahamaha ihora te mau mato. Maheu a’era te mau menema, ’e e rave rahi te tino o te feia mo’a i taoto ra tei ara mai. ’E, i muri mai i to Iesu tiafaahouraa, ua haere atura ratou i rapae i te mau menema, ’e ua tomo atura i roto i te oire mo’a, ’e ua itehia maira e na taata e rave rahi. ’E te keneturio ’e te feia e tiai ra ia Iesu ’e oia atoa ra, ia ite a’era i te aueueraa fenua ’e te mau peu atoa i tupu ra, roohia ihora ïa i te mata’u, ’e ua parau ihora : « O te Tamaiti a te Atua mau ? teie nei taata ! » Tei reira na vahine e rave rahi, o te hio noa maira i te atea’?. Ua pee maira ratou ia Iesu, mai Galilea mai, e te aupurupuru noa ra ratou iana. Tei roto ia ratou o Maria Magadala ’e Maria, te metua vahine o Iakobo raua o Iosepha, ’e te metua vahine atoa hoi o na tamarii a Zebedaio. ’E, ahiahi ihora, tae maira te hoe taata no Arimataio, e taata taoa rahi, o Iosepha t?na i’oa. Ua riro atoa oia ei pipi na Iesu. Haere atura oia ia Pilato ra, ’e ua ani atura i te tino o Iesu. Ua faaue a’era Pilato ia tuuhia mai te tino iana ra. Ua rave atura Iosepha i te tino, vehi ihora i roto i te hoe ahu lino m? ; ’e ua tuu atura i roto i t?na iho menema, e manema api ïa i paohia e ana i roto i te mato. ’E, ia hurihia atura te hoe ofai rahi i mua i te uputa o te menema, haere atura oia. Tei reira Maria Magadala raua te tahi Maria, te parahi ra raua i mua i te menema. I te mahana i muri iho, oia hoi te mahana i muri a’e i te faaneheneheraa, ua tairuru maira te mau tahu’a rarahi ’e te mau pharisea io Pilato ra. Na ? maira : « E te fatu, ua haamanao matou e, a ora noa ai tera ra taata haavare, ua parau oia : 'Ua mairi anae e toru mahana, e tiafaahou vau.' A faaue a’e na oe ia paruruhia te menema e tae noa atu i te toru o te mahana ; ’o te haere mai tana mau pipi,’o te eia i t?na tino, ’e ’o te parau i te nunaa : 'Ua tiafaahou oia mai roto mai i te feia pohe.' E riro ïa te reira haavareraa hopea nana ra ei haavare ino roa a’e i tei mutaa iho ra. » Ua parau atura Pilato ia ratou : « E faehau to outou, a haere a paruru atu i taua menema ra, mai ta outou e hinaaro. » Haere atura ratou, ’e ua paruru atura i te menema : ua taati ratou i te ofai i te ’ati’a, ’e ua tuu i te faehau tiai.

- Haapopou tatou i te Parau a te Atua.

E aore râ, taioraa haapotohia :

Te Pasione o to tatou Fatu o Iesu Kirito ia au i te Evanelia a Mataio peata 27, 11–54

Arataihia atura Iesu i mua i te aro o te tavana, ’e ua ui maira te tavana iana : « O tei arii anei oe o te mau Ati-Iuda ? » Ua pahono atura Iesu : « Na oe tena parau. » Ua pari maira te mau tahu’a rarahi ’e te feia paari iana ra. Aita oia i pahono a’e. Ua pahono maira Pilato iana : « Aita anei oe i faaroo i ta ratou mau faaiteraa ei pariraa ia oe ? » Aita r? Iesu i pahono noa atu, maere roa ai o Pilato. I te mau oroa P?sa atoa, ua m?taro te tavana i te tuu atu i te hoe taata tapeahia ei haamauruuru i te tiaa rahi taata ; o te taata ïa ta ratou e ani mai. I te reira mau mahana, tei roto i te tapearaa te hoe taata paroo rahi, o Baraba te i’oa. ’E, i te mea hoi e, ua putuputu mai te hoe tiaa rahi taata, ua ui atura Pilato ia ratou : « O vai t?’u e tuu atu ia outou, o Iesu Baraba anei ’e aore r? o Iesu i parauhia e, te Kirito ? » Ua ite hoi oia e : no te feii i tuu mai ai ratou ia Iesu. ’E, te parahi noa ra Pilato i te vahi haavaraa, ua poroi maira t?na vahine iana, na ? maira : « Eiaha oe e apiti atu i te ohipa ino e ravehia i nia i teie taata parautia. E mauiui rahi roa hoi t?’u iana ra, i roto i te moemoea,ina’uanei. » Ua m?raro a’era te mau tahu’a rarahi’e te feia paari i te tiaa rahi taata, ia ani ratou ia Baraba, ’e ia taparahihia o Iesu. Ua parau atura te tavana ia ratou : « O vai ia raua toopiti ra t?’u e tuu atu ia outou na ? » Ua parau maira ratou : « O Baraba ! » Ua parau atura Pilato : « E nafea ïa vau ia Iesu i tei parauhia i te Kirito ? » Ua parau maira ratou atoa : « Ia faatataurohia oia ! » Ua na ? atura oia : « E aha t?na pohipa ino i rave ? » Rahi roa atura to ratou pii e : « Ia faatataurohia oia ! » ’E, ite a’era Pilato e, aita e ravea, ’e ta haamata ra te taata i te arepurepu, rave ihora oia i te hoe ma’a pape iti,’e ua horoi ihora i tana rima i mua i te aro o taua tiaa rahi taata ra, na ? atura : « Aita ?’u e hara i te toto o teie nei taata. Na outou e hio atu ! » Ua pahono maira taua feia rahi ra : « Ei nia t?na toto ia matou,’e ei nia atoa hoi i to matou mau tamarii ! » Ua tuu atura Pilato ia Baraba ia ratou ra, ’e ua faaue atura i papa’ihia o Iesu, ’e, oti a’era, ua tuu atura iana, ia faatataurohia. Ua aratai atura te mau faehau o te tavana ia Iesu i te paraitorio, ’e ua haaputuputu maira i reira te taatoaraa o te pupu faehau. Iriti ihora ratou i t?na mau ahu, ’e ua faaahu maira iana i te hoe ahu p? uteute. Ua fifi ihora ratou i te hei taratara, ’e ua faahei maira i tana upoo. Ua tuu maira ratou i te hoe ofe i t?na rima atau, ’e ua tuturi ihora i mua iana,’e ua tahitohito maira, na ? maira : « Ia ora na, e te arii o te mau Ati-Iuda ! » Ua tutuha maira ratou iana i te huare, ua rave ihora i te ofe, ’e ua papa’i maira i tana upoo. ’E, oti a’era ta ratou tahitohitoraa mai iana, iriti a’era ratou i tana ahu p? ra, ’e ua faaahu maira iana i t?na iho mau ahu, ’e ua aratai atura ratou iana e faatatauro. Tei te haereraa atu ratou i rapae i te oire, farerei atura ratou i te hoe taata no Kurene, o Simona te i’oa,’e ua faahepo atura ratou iana e amo i te tatauro o Iesu. ’E, tae atura ratou i te vahi i parauhia e, Gologota, oia hoi te vahi o te apu upoo, ua p?p? maira ratou iana i te uaina i anoihia i te au, ia inu oia ; ua tamata ihora oia, aita a’era i hinaaro i te inu. ’E, oti a’era oia i te patitihia i nia i te tatauro, ua tuha kelero ihora ratou i t?na mau ahu. Ua parahi ihora ratou i raro,’e ua tiai ihora ratou ia Iesu. Ua tuu atura ratou i te hoe papaira i nia a’e i t?na upoo ei faaiteraa i te tumu i faautuahia ai oia. Teie tei papaihia i nia iho : « O Iesi teie, te arii o te mau Ati-Iuda. » Ua faatataurohia maira ’e oia atoa ra e toopiti pu’e eia haru, te hoe i t?na rima atau, ’e te tahi i t?na rima aui. ’E te feia i haere noa na reira iho ra, ua faaino maira ïa iana ma te tairiiri te upoo, na ? maira : « O poe e vavahi i te nao e, ua mairi anae e toru mahana, ua faatia faahou oe, e Tamaiti oe na te Atua ra, a faaora ïa ia oe iho,’e a pou mai i raro i tena tatauro! » Oia atoa te mau tahu’a ’e te mau papai parau ’e te feia paari, ua tahitohito maira iana, na ? a’era ratou ratou iho : « Ua faaora oia ia vetahi ’? ra, eita r? e ti’a iana ia faaora iana iho. O te arii o Iseraela oia, ia pou mai ïa oia mai nia mai i te tatauro, ei reira ïa tatou e faaroo ai iana ! Ua tiaturi oia i te atua ; i here mai te Atua iana ra, ia faaora mai ïa te Atua iana i teienei ; ua parau hoi oia e, e Tamaiti oia na te Atua ua parau hoi oia e, e Tamaiti oia na te Atua. » ’E na eia haru i faatataurohia ’e oia atoa, uan a reira atoa ïa i te faaino mai iana. Mai te ono o te hora a tae roa atura i te iva o te hora, ua ati ihora taua fenua atoa ra i te pouri. ’E ia huru taea te iva o te hora, ua pii hua atura Iesu, na ? atura : « Éli, Éli, lema sabakatani ? », oia hoi : « E ta’u atua, e ta’u Atua, e aha oe i faarue mai ai ia’u ? » ’E, faaroo a’era te tahi pae o te taata e ti anoa ra i reira iho, ua na ? a’era : « Te tiaoro nei teie taata ia Elia ! » I reira ihora, horo atura te hoe o ratou, rave maira i te hoe rimu, utuhi ihora i roto i te vineta, ua tamau ihora i nia i te hoe ofe, ’e ua p?p? atura iana, ia inu oia. Ua parau a’era r? te tahi pae : « A vaiiho noa na, e hio tatou e, e tae mai anei Elia e faaora iana. » Area Iesu, ua pii faahou atura ma te reo rahi, ’e ua tuu atura i t?na varua.

E tuturi ma taime iti ma te muhu ore

’E inaha, mahae ihora te paruru o te nao na ropu, mai nia mai e raro roa, aueue ihora te fenua, amahamaha ihora te mau mato. Maheu a’era te mau menema, ’e e rave rahi te tino o te feia mo’a i taoto ra tei ara mai. ’E, i muri mai i to Iesu tiafaahouraa, ua haere atura ratou i rapae i te mau menema, ’e ua tomo atura i roto i te oire mo’a, ’e ua itehia maira e na taata e rave rahi. ’E te keneturio ’e te feia e tiai ra ia Iesu ’e oia atoa ra, ia ite a’era i te aueueraa fenua ’e te mau peu atoa i tupu ra, roohia ihora ïa i te mata’u, ’e ua parau ihora : « O te Tamaiti a te Atua mau ? teie nei taata ! »

- Haapopou tatou i te Parau a te Atua.