Dom 2 no Pakate - A

DOMINIKA 2 i te tau PAKATE
e aore râ no te AROHA A TE ATUA

TAIORAA MATAMUA

« ’E te feia atoa e faaroo ra, ua riro ïa ei hoe, ’e e amui noa ratou i ta ratou atoa mau taoa »

A taio tatou i te Ohipa a te mau Apotoro 2, 42-47

Te mau taea’e i te haere e faaroo i te haapiiraa a te mau apotoro, i te tapea i te autaeaeraa, ’e i te taati i te vavahiraa päne ’e te mau pureraa ua roohia te taata atoa i te mata’u : e raverahi hoi te ohipa maere ’e te tapao e ravehia e te mau apotoro. ’E te feia atoa e faaroo ra, ua riro ïa ei hoe, ’e e amui noa ratou i ta ratou atoa mau taoa. E hoo ratou i to matou mau fenua ’e ta ratou mau taoa, a tufa atu ai na ratou atoa, mai te au i tei erehia e te taata tataitahi. I te mau mahana atoa, e haere ratou i te hiero ma te manao hoe, e vavahi ratou i te päne i roto i to ratou mau fare, ’e e tamäa ratou ma te oaoa ’e te mafatu haavare ore. E haamaitai ratou i te Atua, ’e e ite maitai te taata atoa ia ratou. ’E, i te mau mahana atoa, e faarahi te Fatu i te amuiraa ma te taati mai i te feia e faaorahia ra.

- O te Parau ïa a te Atua.

SALAMO 117, 2-4, 13-15b, 22-24

R/ E haamaitai i te Fatu e maitai hoi oia,
e mea mure ore hoi tona ra aroha.

e aore râ : Alleluia !

Ia parau a te utuafare o Iseraela :
e mea mure ore hoi tona ra aroha !
Ia parau a te utuafare o Aarona,
e mea mure ore hoi tona ra aroha.
Ia parau â hoi te feia mataû i te Fatu
e mea mure ore hoi tona ra aroha !

Ua turai atu ratou ia’u, ua turai ei haamairi ia’u i raro,
na te Fatu ra vau i tauturu.
O te Fatu to’u etaeta e ta’u tumu himene ;
ua riro oia ei ora no’u.
E aue rahi oâoâ e te ora
te i roto i te puhapa o te feia parau-tia ra.

Te ofai i faarue hia e te feia patu ra,
o tei riro iho nei ïa ei ofai poro.
O ta te Fatu teie i rave,
e mea maere ïa i to tatou nei pue mata.
O te mahana teie i haapao hia e te Fatu,
e oâoâ ïa e te poupou no tatou nei.

TAIORAA PITI

« Ua faafanau faahou mai oia ia tatou na roto i te tiafaahouraa o Iesu-Kirito mai roto mai i tei pohe ra, ia noaa mai ia tatou te hoe tiaturiraa ora »

A taio tatou i te epitore matamua a Petero peata 1, 3-9

Ia haamaitaihia te Atua, te Metua o to tatou Fatu ra o Iesu-Kirito : no te rahi o töna aroha, ua faafanau faahou mai oia ia tatou na roto i te tiafaahouraa o Iesu-Kirito mai roto mai i tei pohe ra, ia noaa mai ia tatou te hoe tiaturiraa ora, ’e te hoe faufaa ’äi’a o te ore e tahuti, o te ore e viivii, o te ore e mahe’ahe’a, ’e o tei faataahia na outou i nia i te ra’i ra. Te tiai nei hoi te mana o te Atua ia outou, na roto i te faaroo, ia noaa ia outou te ora o tei ineine i te faaitehia mai, ia tae i te tau hopea ra. No reira outou i ou’au’a ai i te oaoa, ati noa ä outou i te pohe huru rau i te tau poto e toe nei. Ia tamatahia hoi to outou faaroo e ti’a ai ; e rahi hoi te faufaa o to outou faaroo i to te auro o te tamatahia i te auahi. Ia faatupu taua tamataraa ra i te arue, te hanahana ’e te tura, ia tae i te faaiteraahia mai o Iesu-Kirito, o ta outou e here na, ore noa ai outou i te ite mata iana ra ; o ta outou e faaroo na, ore noa ai outou e hio iana i teienei ; no reira outou i ou’au’a ai i te oaoa hinuhinu e ore e ti’a ia parau. No te mea, i te hopea roa, e pü to outou faaroo, e noaa ia outou te ora o to outou varua.

- O te Parau ïa a te Atua.

ALLELUIA

Alleluia. Alleluia.
? Toma ? ! No te mea ua ite mai oe ia’u i faaroo ai oe,        
Ioa 20, 29
te na ô maira te Fatu.
E ao to te feia aore i ite mata, ua faaroo râ !
Alleluia.

EVANELIA

« Mairi a’era e va’u mahana, ua haere maira Iesu »

Evanelia o Iesu-Kirito a Ioana peata 20, 19-31

Ua tupu te reira i muri a’e i to Iesu poheraa, ’e ahiahi ihora, i taua mahana matamua iho o te hebedoma ra, ua tamauhia te mau opani o te vahi i putuputu ai te mau pipi, no te mata’u i te Ati-Iuda, ua haere maira Iesu, ’e ua ti’a noa ihora i ropu, ’e ua parau maira ia ratou : «Ei ia outou na te hau !» ’E, oti a era taua parau ra i te faahitihia e ana, ua faaite maira oia ia ratou i tôna pu’e rima ’e i tôna aoao. Oaoa a’era te mau pipi i te iteraa atu i te Fatu. ’E ua parau faahou maira Iesu ia ratou : «Ei ia outou na te hau ! Mai ta’u Metua i tono mai ia’u nei, oia atoa vau, te tono atu nei au ia outou. » ’E mure a’era taua parau ra, ua ha’apûa’i maira oia i te aho i nia ia ratou ra, na ô maira ia ratou : «A faarii i te Varua-Maitai. Ta outou e faaore i ta ratou hara ra, e faaorehia ïa ; te outou e vaiiho i ta ratou hara ra, e vaiihohia ïa. » I to Iesu haereraa mai, aita te hoe o te tino ahuru ma piti ia ratou ra, o te tino ahuru ma piti ia ratou ra o Toma ïa, o tei parauhia ra e, o Maehaa. Ua parau atura te mau pipi iana ra : «I ite a’enei matou i te Fatu !» Area oia, ua parau maira ïa : «Ia ore au ia ite i te puta auri i roto i tôna pu’e rima, ia ore au e tuu i ta’u rima, i roto i tôna aoao, e ore roa ïa vau e faaroo ! » ’E, mairi a’era e va’u mahana, tei roto faahou â tana mau pipi i taua fare ra, tei reira atoa hoi o Toma. ’E, a vai-tamau-noa-hia ai te mau opani, ua haere maira Iesu, ua ti’a noa ihora i ropu, ’e ua parau maira : «Ei ia outou na te hau !» ’E, muri a’era, ua parau maira oia ia Toma : «A faatoro mai na tô rimarima i ô nei, ’e a hio mai oe i ta’u pu’e rima. A faatoro mai tô rima, ’e a tuu mai oe i roto i ta’u aoao. Eiaha to oe ei faaroo ’atâ, ei faaroo papu râ. » Ua pahono atura Toma, na ô atura : «E ta’u Fatu, e ta’u Atua e ! » Ua parau maira Iesu iana : «No te mea au ite mata mai oe ia’u i faaroo ai oe. E ao to te feia aore i ite mata, ua faaroo râ. » E rave rahi atu â te tapao i ravehia e Iesu i mua i te aro o tana mau pipi, aita râ i papaihia i roto i teie nei puta. O tei papaihia i roto i teie nei puta, ua papaihia ïa ia faaroo outou e, o Iesu te Kirito, te tamaiti a te Atua, ’e ua faaroo anae outou, ia noaa ia outou te ora na roto i tôna i’oa.

- Haapopou tatou i te Parau a te Atua.