Dom 34 i te tau noa - A

Te dominika hopea i te Tau Noa

O IESU-KIRITO, TE ARII O TE AO NUI

Oro'a hanahana

TAIORAA MATAMUA

« O outou na, e ta’u mau nana, inaha na’u e haava i ropu i te nana i te mau mamoe »

A taio tatou i te puta a Ezekiela peropheta 34, 11-12.15-17

No te mea teie ta te Fatu, te Atua, e parau nei : Inaha, na’u iho e ami i ta’u mau mamoe, e na’u e hio ia ratou ra. Mai te tiai i hiopoa i tana nana i te mahana, a parahi ai oia i ropu i tana ra mau mamoe i purara ra, e na reira’toa vau i te hiopoa i ta’u mamoe, e e faaora vau ia ratou no te mau vahi atoa mai i purara’i ratou i te mahana o te ata e te pouri. Na’u iho e faaamu i ta’u mau mamoe, e na’u e faataoto ia ratou i raro, te na reira maira te Fatu, te Atua. Na’u e imi i tei moe, e na’u e faahoi i tei purara è, na’u hoi e taaamu i tei fati, na’u e faaetaeta i tei paruparu, na’u e tiai i tei poria e tei etaeta ; e e faaamu au ia ratou ma te parau au. O outou na, e ta’u mau nana, teie ta te Fatu te Atua e parau nei : Inaha, na’u e haava i ropu i te nana, i te mau mamoe oni e te mau puaahiho oni ra.

- O te Parau ïa a te Atua.

SALAMO 22 (2), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6-7

R/ O te Fatu to’u tiai :
e ore roa vau e ere.

O te Fatu to’u tiai,
e e ore roa vau e ere.
I roto i te mau vahi matie api
oia i aua mai ai ia’u.

Ua aratai mai ia’u i te pape e maha ai to’u rohirohi.
Ua faaapi faahou mai oia i to’u varua.
Ua aratai oia ia’u na te êâ o te parautia,
no te here i tona ra ioa.

E ia hahaere noa vau na ropu i te maru pohe ra,
e ore â vau e mataû i te ino ;
tei pihaiiho hoi ia’u to raau e te turutootoo,
ei haamahanahana mai ia’u.

Ua faanahonaho oe i te tahi amuraa maa ia’u,
i mua i te aro o to’u mau enemi ;
ua faanoanoa mai oe i to’u nei upoo i te hoe faatahinuraa,
manii noa aera ta’u aua i rapae.

Oia mau, e haati mai te karatia e te oiâoâ
i te mau mahana’toa o to’u nei oraraa ;
e ia parahi au i roto i te fare o te Fatu,
e maoro noa’tu te mahana.

TAIORAA PITI

« Ei reira te Kirito a püpü atu ai i töna Basileia te Atua, te Metua ra , ia fatu te Atua i te mau mea atoa i roto i te taata atoa »

A taio tatou i te epitore matamua a Paulo peata i to Korinetia 15, 20-26.28

E au mau taeae e, ua tiafaahou mau ä te Kirito mai roto mai i tei pohe ra, oia te matamua o te feia i mairi to ratou taoto. Mai te pohe i tupu mai na roto i te hoe taata, oia atoa te tiafaahouraa : na roto i te hoe taata e tupu mai ai te tiafaahouraa. Mai te taata atoa e pohe na roto ia Adamu, na roto i te Kirito te ora e noaa ai ia ratou atoa. Mai te au rä i te ti’araa o tetaata : na mua roa te oho, oia hoi te Kirito ; i muri mai, ia tae i te färaa mai o te Kirito, te feia i mahere iana. ’E muri roa a’era, o te hopea ïa ; ei reira te Kirito a püpü atu ai i töna Basileia te Atua, te Metua ra ; ua hope roa ïa te mau hau, te mau mana ’e te mau puai i te faaorehia e ana. Ia hau hoi oia e ti’a ai e hope roa a’e töna mau enemi i te tuuhia e ana i raro a’e i töna avae. ’E te enemi hopea e haamouhia ra, o te pohe ïa. ’E, ua hope anae te mau mea atoa i te tuuhia i raro a’e i töna mana, ei reira ïa te Tamaiti e tuu atoa ai iana iho i raro a’e iana i tei tuu i te mau mea atoa i raro i te Tamaiti, ia fatu te Atua i te mau mea atoa i roto i te taata atoa.

- O te Parau ïa a te Atua.

ALLELUIA

Alleluia. Alleluia.
Ia haamaitaihia oia o te haere mai nei ma te i’oa o te Fatu.   
Mar 11, 9b-10a
a haamaitaihia te Hau e fatata mai nei,
te Hau o to tatou metua o Davida.
Alleluia.

EVANELIA

« Ei reira oia e parahi ai i nia i te terono o töna ra hanahana e e haaputuputuhia te mau nunaa atoa i mua i töna aro »

Evanelia o Iesu-Kirito a Mataio peata 25, 31-46

I taua anotau ra, ua parau atura Iesu i t?na mau pipi : « Ia haere mai te Tamaiti a te taata nei ma töna hanahana ’e ma täna mau melahi atoa ra, ei reira oia e parahi ai i nia i te terono o töna ra hanahana. E haaputuputuhia te mau nunaa atoa i mua i töna aro, ’e nana e fa taa ’ë i te taata, mai te tiai mamoe e faataa ’ë i te mamoe i te puaaniho. E tuu oia i te mamoe i töna rima atau ’e te puaaniho töna rima aui. Ei reira te arii e parau atu ai i tei töna pae atau : “A haere mai outou, e te feia i haamaitaihia e ta’u Metua, a faarii outou i te Basileia i faaineinehia no outou, mai te faatumuraahia mai ä o teie nei ao. I poia na hoi au, ’e ua horoa mai outou i te mäa na’u ; i poia na vau, ’e ua faainu mai outou ia’u ; e taata ’ë ra vau, ’e ua ite mai outou ia’u ; i vai-tahaa-noa na vau, ’e ua faaahu mai outou ia’u ; i ma’ihia na vau, ’e ua haere mai outou e hio ia’u ; i roto vau i te tapearaa, ’e ua haere mai outou ia’u ra.” Ei reira te feia parautia e pahono mai ai iana : “E te Fatu, inafea matou i ite ai ia oe i te poiaraa, ’e ua faaamu matou ia e, i te poiharaa, ’e ua faainu atu matou ia oe ? Inafea matou i ite ai ia oe, e taata ’ë ra oe, ’e ua ite atu matou ia oe, ’e i te vai-tahaa-noa-raa, ’e ua faaahu ma tou ia oe ? Inafea matou i ite ai ia oe i te poheraa i te ma’i ’e i roto i te tapearaa, ’e ua haere atura matou ia oe ra ?” Ei reira ïa te arii e pahono atu ai ia ratou : “Oia mau, te faaite atu nei au ia outou, i te mau taime atoa i na reira ai outou i te hoe taata iti haihai roa i roto i ta’u mau taeae, o vau ïa ta outou i na reira.” Ei reira atoa oia e parau atu ai i tei töna pae aui : “A haere l’ë atu outou ia’u nei, e te feia i katarahia ra, i roto i te auahi pohe ore i faaineinehia no te diabolo ’e no täna mau melahi. I poia na hoi au, ’e aita outou i faaamu mai ia’u ; i poiha na vau, ’e aita outou i faainu mai ; i taata ’ë vau, ’e aita outou i ite mai ia’u ; i vai-tahaa-noa na vau, ’e aita outou i faaahu mai ia’u ; i ma’ihia na vau ’e i roto vau i te tapearaa, ’ aita outou i haere mai ia’u ra.” Ei reira atoa ratou e pahono mai ai : “E te Fatu, inafea matou i ite ai ia oe i te poiaraa ’e i te poihara, i te taata-’ë-raa, i te vai-tahaa-noa-raa, i te poheraa i te ma’i ’e i roto hoi i te tapearaa, ’e aita matou i tauturu ia oe ?” Ei reira oia e parau atu ai : “Oia mau, te faaite atu nei au ia outou, i te mau taime atoa i ore ai outou i te hoe o teie nei feia rii haihai roa, o vau ïa ta outou i ore i na reira.” ’E e haere teie nei feia i te utua mure ore, area te feia parautia, e haere ïa i te ora mure ore. »

- Haapopou tatou i te Parau a te Atua.