23 no Tiunu 2017 - Te Mafatu Mo'a no Iesu - A

I te mahana pae i muri mai i te dominika piti i muri i te Penetekote

TE MAFATU MO’A NO IESU

Oro’a hanahana

TAIORAA MATAMUA

« I maiti mai ai ia outou, area rä no te mea ua here mai te Fatu ia outou »

A taio tatou i te puta Deuteronomi 7, 6-11

Ua parau Mose i te nunaa : « No te mea e nunaa moâ oe no te Fatu ra no to Atua. Ua maiti ihora te Fatu ra to Atua ia oe no roto mai i te mau nunaa’toa i nia i te fenua nei ei nunaa taa è nona iho. E ere i te mea e e rahi outou i te mau nunaa’toa, i ati mai ai te Fatu ia outou, e i maiti mai ai ia outou, o outou tei iti i te mau nunaa’toa ; area rä no te mea ua here mai te Fatu ia outou, e ua haapao i te tapu tana i to outou hui metua ra, a aratai mai ai ia outou ma te rima puai, e a faaora mai ai ia outou no roto mai i te utuafare o te tîtîraa, i te rima no te arii o Aiphiti ra o Pharao. E ite hoi oe e o te Fatu ra to Atua, o te Atua puai ïa e te haapao maitai, E te haapao i te parau faaau e te aroha i teie here iana ra, e te haapao i tana ra mau faaueraa e tauatini noa’tu i te ui : e te tahoo oioi noa i te feia tei au ore mai iana ra a haaouraa’tu ai ia ratou, e ore hoi e haamaoro, e hopoi oioi atu oia i te utua e au ia ratou ra. E haapao na oe i te mau faaueraa e te mau haapaoraa, e te mau ture ta’u i poroi atu ia oe i teienei mahana ia rave oe. »

- O te Parau ïa a te Atua.

SALAMO 102, 1-2, 3-4, 6-7, 8.10

R/ Te aroha o te Fatu mai tahito mai â ia,
e a muri noa’tu, i te feia a mataû iana ra.

E haamaitai i te Fatu, e ta’u varua e,
e to roto atoa ia’u nei, e haamaitai ïa i tona ioa moâ.
E haamaitai i te Fatu, e ta’u varua e,
e eiaha te hoè maitai ana i horoa maira ia aramoina ia oe na.

O tei faaore i ta oe atoa na mau hapa,
e tei faaora i ta oe atoa na mau mai :
o tei faaora ia oe i te pohe,
o tei faakorona ia oe i te here o te aroha.

Te Fatu tei rave i te parau-tia
e te parau au i te feia’toa i hamani ino hia.
Ua heheu ïa i tona mau hinaaro ia Mose,
e i tana mau ohipa puai i te tamarii a Iseraela.

E hamani maitai e e aroha te Fatu,
e ore e riri vave, ua ï i te here.
Aore oia e tahoo mai ia au i ta tatou mau hara,
e aore hoi e faautua mai ia tatou e ia faito i ta tatou mau ino.

TAIORAA PITI

« Te Atua i te hereraa mai ia tatou nei »

A taio tatou i te epitore matamua a Ioane peata 4, 7-16

E au mau here e, e here tatou te tahi i te tahi, no ö mai hoi te here i te Atua ra, e o tei here ra, ua fanauhia ïa e te Atua, ’e ua ite oia i te Atua. O tei ore e here ra, aore ïa oia i ite i te Atua, e here hoi te Atua. Mai teie te huru te faaite-raa-hia mai te here o te Atua i roto ia tatou nei : ua tono mai te Atua i täna Tamaiti fanau tahi i te ao nei, ia ora tatou iana. Teie te here, e here o tatou tei here i te Atua, o Oia rä tei here mai ia tatou, ’e ua tono mai oia i täna Tamaiti ei tapena taraehara no ta tatou mau hara. E au mau here e, i na reira te Atua i te hereraa mai ia tatou nei, ia here atoa ïa tatou tatou iho e ti’a ai. Aore hoi e taata i ite mata i te Atua, ia here rä tatou tatou iho, e parahi mai ïa te Atua i roto ia tatou nei, ’e tei roto ïa ia tatou te ï o töna here. Teie te mea e ite ai tatou e, te parahi nei tatou i roto iana ’e te parahi nei oia i roto ia tatou : ua horoa mai oia i töna Varua ia tatou nei. ’E ua hio a’enei matou ; i faaite hua ai matou e : ua tono mai te Metua i täna Tamaiti ei faaora no to teie nei ao. O tei fä’i e, o Iesu te Tamaiti a te Atua, te parahi nei ïa te Atua i roto iana, ’e te parahi nei oia i roto i te Atua. ’E ua ite tatou i te here o te Atua ia tatou, ’e ua faaroo atura tatou. E here te Atua ; o tei parahi i roto i te here ra, te parahi  nei ïa oia i roto  i te Atua, ’e te parahi nei te Atua i roto iana.

- O te Parau ïa a te Atua.

ALLELUIA

Alleluia. Alleluia.
A rave mai i t?’u zugo i nia ia outou,           
  Mat 11, 29ab
’e ia haapiihia outou e au :
te maru nei hoi au ’e te haehaa nei ta’u mafatu.
Alleluia.

EVANELIA

« Te marü nei hoi au ’e te haehaa nei ta’u mafatu »

Evanelia o Iesu-Kirito a Mataio peata 11, 25-30

I taua taime ra, ua parau atura Iesu : « Te arue atu nei au ia oe, e te Metua e, te Fatu o te ra’i ’e o te fenua nei, o oe i huna i te reira i te feia paari ’e i te feia maramarama, ’e ua heheu mai i te feia rii. Oia ia, e te Metua, i na reira oe no te mea ua ti’a i to oe na aroha. Ua hope te mau mea atoa i te püpühia mai e ta’u Metua ia’u ; ’e aore e taata i ite i te Tamaiti, maori ra o te Metua, ’e aore e taata i ite i te Metua, maori ra o te Tamaiti i hinaaro i te heheu atu iana. Haere mai ia’u nei, outou atoa tei rohirohi ’e tei teiaha i te hopoia, ’e na’u outou e haamämä. A rave mai i tä’u zugo i nia ia outou ’e ia haapiihia outou e au : te marü nei hoi au ’e te haehaa nei ta’u mafatu, ’e e noaa ïa te faaeraa i to outou na mau varua. Te marü nei hoi ta’u zugo ’e te mämä nei ta’u hopoia. »

- Haapopou tatou i te Parau a te Atua.