Dominika 10 - Tau noa B

DOMINIKA 10 i te tau noa - B

TAIORAA MATAMUA
                                                           « E tuu au i te enemiraa maha ore i rotopu ia orua e te vahine e i to huaai e tona ra huaai »
A taio tatou i te puta Genese  3, 9-15
Ua tiaoro maira te Fatu ra te Atua ia Adamu, naô atura iana : « Te i hea oe ? » Ua parau maira oia : « Ua faaroo vau i to reo i te ô nei, e ua mataû vau, o vai i vai tahaa noa na e ua tapuni aenei au. » Ua naô atura oia iana : « Na vai oe i faaite e te vai tahaa noa ra oe ? Maori ra no to amuraa i to te raau ta’u i poroi atu ia oe, eiaha e amu? » Ua parau maira o Adamu : « Na te vahine ta oe i horoa mai ei hoa no’u nei, nana i horoa mai i to te raau, e amu ihora vau. » Parau ihora te Fatu ra te Atua i te vahine : « E aha oe i na reira’i ? » Pahono maira oia e : « Na te ophi i haavare mai ia’u nei, e ua amu ihora vau. » E ua naô atura te Fatu ra te Atua i te ophi : « O oe i na reira, ua katara hia oe i ropu i te mau puaa’toa e te mau taetaevao o te fenua nei, e i raro to opu e nee ai oe, e amu oe i te repo e hope roa’e te pue mahana o to oe oraraa nei. E tuu au i te enemiraa maha ore i rotopu ia orua e te vahine, e i to huaai e tona ra huaai ; nana e faahuahua i to afii, e na oe e tamata i te haafifi i tona ra poro avae. »

    - O te Parau ïa a te Atua.

SALAMO 129, 1-2, 3-4, 5-6, 8bc-9
R/
Tei te Fatu te aroha,
tei iana ra te hoonaraa hau a’e !

Mai roto atu i te vahi hohonu ta’u tiaororaa ia oe e te Fatu e.
A faaroo mai i ta’u reo, e te Fatu e,
a faaroo i te reo
o ta’u nei pure !

Ahiri oe, e te Fatu, e tapao i te mau hara,
o vai ïa te taata e mau, e te Fatu e ?
Tei ia oe na te aroha,
no reira vau e tiaturi ai ia oe, e te Fatu e.

Te tiaturi nei au i te Fatu,
te tiaturi nei ta’u varua i tana ra parau.
Ua hau atu ta’u tiaturiraa i te Fatu
i to te ara-pô-tata-riraa i te aahiata.

Inaha, tei te Fatu te aroha.
Tei iana ra te hoonaraa hau a’e.
E nana e faaora mai ia Iseraela
i tâna atoa ra mau hapa.

TAIORAA PITI
                                                                             « ’E te faaroo nei, ’e no reira te parau atoa nei au »
A taio tatou i te epitore piti a Paulo peata i to Korinetia  4, 13 – 5, 1
E au mau taeae e, o tei papaihia ra e : Ua faaroo vau, no reira vau i parau ai ; ’e te faaroo nei, ’e no reira, te parau atoa nei au. Ua ite hoi au e, na tei faatiafaahou ia Iesu e faatiafaahou atoa mai ia’u, mai iana atoa ra, a tuu atu ai ia’u, ’e ia outou atoa hoi, i pihai iho ia Iesu. ’E te mau mea atoa tä’u e faaoroma’i, no outou ia, ia rahi atu te karatia, ’e ia faarahi taua karatia ra i  te taata e haamaitai i te Atua, a rahi atu ai te hanahana o te Atua. I ore ai tö’u itoito i paruparu, ’e, haere noa atu ä hoi te taata i rapae i te tahutiraa i roto ia’u, te faaapi-noa-hia nei te taata o roto i tera mahana’e i tera mahana. To tatou hoi mau ati rii poto ’e te mämä i teienei, te faatupu nei ïa i te hanahana rahi roa atu ’e te mure ore no tatou. E ere hoi te mau mea itea ia hio ta tatou e haapao nei, o te mau mea itea-ore-hia rä. Te mau mea itea-ore-hia ia hio, e vai maite noa ïa e a muri noa atu. Ua ite hoi tatou e, ïa tuuhia i raro to tatou fare i te fenua nei e tiahapa noa hoi taua fare nei– e fare ä to tatou, ta te Atua e horoa mai, e fare hamani-ore-hia e te rima taata ’e te vai mure ore i te ra’i ra.

   - O te Parau ïa a te Atua.

ALLELUIA
Alleluia. Alleluia.
Ei teie nei te arii o teie nei ao         Ioa 12, 31b-32
e hurihia ai i vaho,
te na ô maira te Fatu ;
area vau nei, ia faateiteihia vau i nia,
E ume mai au i te mau mea atoa ia’u ra.
Alleluia.

EVANELIA
                                                                      « Ua mou roa ïa Satane mana »
  Evanelia o Iesu-Kirito a Mareko peata   3, 20-35
I taua anotau ra, haere atura Iesu i te fare. Ua putuputu faahou maira te taata e rave rahi, ’e aita noa atura i ti’a ia ratou ia tamäa. I to ratou faarooraa i taua parau ra, haere maira töna mau fetii e tapea iana, te parau ra hoi ratou e, ua aoaoahia oia. Area te mau papai parau no Ierusalema maira, ua no ö maira ïa e : « Ua uruhia oia e Beelezebuba », ’e « E tiavaru oia i te demoni na roto i te mana o te demoni rahi ra. » Ua parau atura Iesu ia ratou e haere mai iana ra, ’e ua parau parabole atura ia ratou : « E aha e ti’a ai ia Satane ia tiavaru ia Satane iho ? Ia amahamaha te hoe basileia, a ’aro ai töna mau taata ia ratou iho, e ore taua basileia ra e mau. Ia amahamaha te hoe utuafare, a ’aro ai te fetii ia ratou iho, e ore te reira utuafare e mau. Oia atoa Satane, ia amaha oia, e ore oia e mau, ua mou roa ïa tôna mana. Aita e taata e ti’a ia tomo i roto i te fare o te taata puai, ia ore oia ia taamu iana na mua, ei reira oia e haru ai i te mau taoa o töna fare. Oia mau tä’u e faaite atu nei ia outou na : e faaorehia te mau hara atoa  a te tamarii a te taata nei ’e te mau tuhi atoa ta ratou i tuhi ra. Area te taata e tuhi i te Varua-Maitai ra, e ore roa ïa täna harae faaorehia, e hara mure ore täna. » Ua parau Iesu i taua parau ra no te mea te parau ra ratou e : « Ua uruhia oia e te varua viivii. » Tae maira tana metua vahine ’e tana mau taeae ra, ti’a noa ihora i rapae, ’e tono maira i te taata e tii iana. Te parahi ra te taata e rave rahi e ati noa a’e oia. Ua parau maira te tahi taata iana : « Inaha, tei rapae tö metua vahine ’e tö mau taeae, te hinaaro nei ratou ia oe. » Ua pahono atura oia : « O vai ta’u metua vahine ? o vai ta’u taeae ? » Hio ihora oia i te feia i parahi i pihai iho iana e ati noa a’e, na ö a’era : « Teie ta’u metua vahine ’e ta’u mau taeae ! O te haapao hoi i te hinaaro o te Atua ra, o tö’u ïa taeae, o tö’u ïa tuahine, o tö’u ïa metua vahine. »

    - Haapopou tatou i te Parau a te Atua.