Dominika 28 Tau noa B

DOMINIKA 28 - TAU NOA - B

A taio tatou i te puta a te Paari                                                                                                     7, 7-11
77.I hinaaro hoi au, e ua horoa hia mai te ite : e ua tiaoro vau i te Atua, e ua tae mai te varua o te paari i nia ia’u. 8.E ua hau to’u hinaaro iana i te i te basileia e te terono ra, e mai te mea faufaa ore ra te taoa rahi nei ia faafaito hia e au i nia iana ra. 9.E aore atoa vau i faafaito i te ofai maitatai ra i nia iana : e te auro atoa nei ia faaau hia i nia iana ra, e au ïa i te one rii hua ra, e te ario ra e parau hia ïa e, e araea ia faafaito hia’tu iana ra. 10.Ua hau to’u hinaaro iana i te maî ore e te nehenehe ra, e o oia ta’u i titau ei maramarama : e ore hoi e tia ia tinai hia tona ra maramarama. 11.E a roaa mai oia ia’u, a roaa’toa maira te mau mea maitatai atoa, e te taoa aore e tia ia taio na roto mai i tona ra rima.

  (No te faaite e, ua hope te taioraa, e parau te taata taio : O te Parau ïa a te Atua.)

SALAMO                                                                                                    89 (90), 12-13, 14-15, 16-Surpris17b!
12.E haapii mai ia matou i te taio i to matou pue mahana,
ia riro to matou mafatu i te haapao maitai !
13.A fariu mai, e te Fatu e, a hea ra ïa ?
A aroha mai oe i to mau tavini nei.

14.I te poipoi ra, a faaî mai oe ia matou i to here,
ia oâoâ e ia rearea matou i to matou nei pue mahana toe.
15.A faaoâoâ mai ia matou e ia faito i te mau mahana i ati ai matou ra,
e te mau matahiti i roohia’i matou e te ino ra.

16.Ia itea mai ta oe ra ohipa i to mau tavini nei,
e to oe ra hanahana i ta ratou ra tamarii !
17b.A haapapu oe i te ohipa
a to matou nei mau rima.

A taio tatou i te epitore i te mau Hebera                                                                                      4, 12-13
412.E mea ora hoi te parau a te Atua ’e te puai rahi. E rahi to te reira ’o’oi i to te mata piti ra. E faaō taua parau ra e tae roa atu i te faataa-’ē-raa o te aau ’e te varua, o te mau tuatiatiraa o te mau puoivi ; e ti’a i taua parau ra ia hiopoa i te mau manao ’e te mau feruriraa o te mafatu. 13.’E no reira, aore roa te hoe o te mau mea poietehia e mo’e i tōna mata. Te vai maheu noa nei hoi te mau mea atoa i mua i te mata o te Atua o te haava mai ia tatou.

  (No te faaite e, ua hope te taioraa, e parau te taata taio : O te Parau ïa a te Atua.)

Alleluia. Alleluia. E ao to tei veve te mafatu : no ratou hoi te Basileia o te ra’i ! Alleluia.

† A taio tatou i te Evanelia a Mareko Peata                                10, 17-30 (Taioraa haapotohia : 10, 17-27)
1017.Te haere ra Iesu, horo maira te hoe taata, tuturi ihora i mua iana ’e ua ui maira : « E te orometua maitai e, e nafea vau ia noaa mai ia’u te ora mure ore ? » 18.Ua parau atura Iesu : « E aha oe i haamaitai mai ai ia’u, o te Atua anae te maitai. 19.Ua ite oe i te ture : eiaha oe e taparahi i te taata, eiaha oe e faaturi, eiaha oe e eia, eiaha oe e pari haavare, eiaha oe e hamani ino, e faatura atu i tō metua tane ’e tō metua vahine. » 20.Ua parau maira oia : « E te orometua, ua hope ïa i te haapaohia e au, mai tō’u apiraa mai ā. » 21.Ua hio atura Iesu iana, ’e here atura iana. Ua na ō atura iana : « Hoe anae mea e toe nei ā ia oe na, a haere, a hoo atu i ta oe atoa ra, a horoa atu ai na te feia veve - e taoa ïa ta oe i nia i te ra’i - a haere mai ai, a pee mai ai ia’u. » 22.’E, faaroo a’era taua taata ra i te reira parau, rumaruma roa atura tōna manao, ’e ua haere atura oia ma te oto ; e taoa rahi roa hoi tāna. 23.Hio atura Iesu e ati noa a’e, ’e ua parau atura i tana mau pipi : « ’Auē te faaō ’atā o te feia taoa rahi i roto i te Basileia o te Atua ! » 24.Huru ’ē ihora te mau pipi i taua mau parau ra. Ua parau faahou atura rā Iesu ia ratou : « E ta’u mau tamarii e, ’auē te faaō ’atā i roto i te Basileia o te Atua. 25.E ō a’e te kamela i roto i te apoo nira i te taata taoa rahi i te faaō atu i roto i te Basileia o te Atua. » 26.Rahi roa atura te maere o te mau pipi, na ō a’era ratou ratou iho : « O vai atura ïa te ora ? » 27.Ua hio atura Iesu ia ratou, ’e ua na ō atura : « E ore ïa e ti’a i te taata, e ti’a rā i te Atua ; e ti’a hoi te mau mea atoa i te Atua. » [E faaea te taioraa haapotohia i o nei]

28.Ua parau maira Petero iana : « Inaha matou, ua faarue i te mau mea atoa, a pee mai ai ia oe. » 29.Ua pahono atura Iesu : « Oia mau tā’u e parau atu nei ia outou : aore roa e taata i faarue i tōna fare, i tōna taeae, i tōna tuahine, i tōna metua vahine, i tōna metua tane, i tāna mau tamarii ’e tōna mau fenua, no’u nei ’e no te Evanelia, 30.e ore i te noaa tāna, i teienei ā, te fare, te taeae, te tuahine, te metua vahine, te metua tane, te tamarii ’e te fenua e hanere atu, ma te hamani ino ’e, i te ao a muri atu, te ora mure ore ra. »