Dominika 33 - Tau noa B

DOMINIKA 33 - TAU NOA - B

TAIORAA MATAMUA
                                                                      « E i te reira anotau e faaora hia to nunaa »
A taio tatou i te puta a Daniela peropheta      12, 1-3
I te reira anotau e tia mai ai i nia te arii rahi o Mihaera, e tauturu oia i te mau tamarii a to nunaa ; a tae mai ai te tau tei ore i itea hia mai te tupuraa mai o te mau nunaa e tae noa’tu i te reira tau. E i te reira anotau e faaora hia to nunaa, te taata’toa tei itea i te papai hia i roto i te puka. E e raverahi to tei taoto i roto i te repo o te fenua, e ara mai ïa te tahi no te ora mure ore, e te tahi pae, no te haama, ia ite ratou i te reira e a muri noa’tu. O te feia haapii, e anaana ratou mai te anaana o te reva, e o tei haapii i te parautia i te taata e raverahi, mai te fetia i te mau ui e a muri noa’tu ».

      - O te Parau ïa a te Atua.

SALAMO 16, 5.8, 9-10, 11
R/ A paruru mai oe ia’u, e te Fatu e :
tei roto ia oe to’u haapuraa.

E te Fatu e, o oe ta’u nei tufaa e ta’u nei auâ,
na oe e paruru papu i ta’u tuhaa.
Ua tuu â vau i te Fatu i mua i to’u nei aro ma te tuutuu ore ;
o oia hoi to’u rima-atau e eita roa vau e aueue.

No reira ua oâoâ to’u mafatu, e ua popou to’u varua,
e ua vai maite noa to’u nei tino ma te peapea ore.
No te mea e ore hoi oe e faarue atu i to’u varua i Hade ;
e e ore roa hoi oe e tuu atu i to tauâ ia ite i te tahuti no te apoo.

A haapii mai oe i te èà o te ora ;
i mua i to aro te îraa i te oâoâ ;
i to rima-atau hoi te mau oâoâraa etereno ra.

TAIORAA PITI
                                                   « I te p?p?raa hoe roa, hoi i maitai roa ai te feia t?na i haamo’a »
A taio tatou i te epitore i te mau Hebera     10, 11-14.18
I roto i te Faufaa tahito, e ti’a te mau tahu’a, i te mau mahana atoa, ei p?p? atu i te tutia, ’e e p?p? pinepine ratou i taua mau tutia tahi ? huru ra, o te ore roa e ti’a ia hopoi ’? atu i te hara. Area oia, oti a’era te tutia taraehara hoe roa i te p?p?hia e ana ra, ua parahi ihora oia i te rima atau o te Atua, ’e ei reira noa ? oia e a muri noa atu. Te tiai nei oia, ia tuuhia t?na mau enemi ei taahiraa avae nona. I te p?p?raa hoe roa hoi i maitai roa ai te feia t?na i haamo’a. Ua faaorehia te hara ra, aita faahou ïa e tutia taraehara.

    - O te Parau ïa a te Atua.

ALLELUIA
Alleluia. Alleluia.
E ara noa r? outou ’e e pure tuutuu ore noa : 
             cf. Luk 21, 36
’e ia ti’a atu outou i mua i te Tamaiti a te taata.
Alleluia.

EVANELIA
                                                          « Il rassemblera les élus des quatre coins du monde »
 A taio tatou i te Evanelia a Mareko peata     13, 24-32
I taua anotau ra, te parau r? Iesu i t?na mau pipi no t?na hoira mai,’e ua na? atura : « I taua mau mahana ra, i muri a’e i taua ati ra, e haapoirihia te mahana, ’e e ore hoi te ava’e e maramarama faahou mai. E mairi te mau fetia mai nia mai i te ra’i, ’e e ueuehia te mau mana o te ra’i. Ei reira e itehia ai te Tamaiti a te taata i te haereraa mai na roto i te ata, ma te mana rahi ’e te hanahana. Ei reira oia e tono ai i tana mau melahi e haaputuputu mai i t?na feia i maitihia ra, mai na p? mata’i e maha ra, mai te hopea mai o te fenua nei e tae roa atu i te hopea o te ra’i. I teienei r?, a faarii mai i te haapiiraa no te tumu suke nei : ia oteo mai te omou rii ’e ia mahora te raoere, ua ite ïa outou e, ua fatata te auhune. Oia atoa outou, ia hio outou i taua mau mea ra i te tupuraa, ua fatata roa ïa te Tamaiti a te taata, tei te pae uputa. Oia mau, te faaite atu nei au ia outou : e ore teie nei u’i e mure e hope ai taua mau mea ra i te tupu. E mou te ra’i ’e te fenua, e ore r? t?’u nei parau e mou. Area i taua mahana ra ’e i taua hora ra, aore roa te hoe i ite, aore hoi te mau melahi i te ra’i, aore atoa te Tamaiti, o te Metua anae. »

     - Haapopou tatou i te Parau a te Atua.