Dominika 34 - Tau noa B Iesu-Kirito te Arii....

DOMINIKA 34 NO TE TAU NOA - B

O IESU-KIRITO, TE ARII O TE AO NUI - B
Oro’a hanahana

TAIORAA MATAMUA
                                                              « E mana mure ore ïa te ore e afai è hia »
A taio tatou i te puta a Daniela peropheta     7, 13-14
O vau, o Daniela, te hio noa ra vau i te orama o te po, e inaha, te hoe mai te tamaiti a te taata i te haereraa mai na nia i te mau ata o te rai e tae roa’tu iô tei Tahito te mau mahana, e ua tuu ratou iana i mua i tona raro. E ua horoa oia iana i te mana, e te tura, e te hau, e e tavini iana te mau nunaa’toa, te mau opu, e te mau reo ; tona mana, e mana mure ore ïa te ore e afai è hia, e tona basileia e ore ïa e mou.

     - O te Parau ïa a te Atua.

SALAMO                                      92 (93.), 1abc, 1d-2, 5
R/ Te i te Fatu te hau :
ua faaahu hia oia i te hanahana.

Te i te Fatu te hau,
ua faaahu hia oia i te hanahana,
ua ahu hia te Fatu e ua tatua hia i te puai.

Ua haamau oe i te fenua nei, e e ore roa ïa e aueue ;
ua haamau hia to oe terono mai tahito mai â :
te vai ra oe mai tahito mai â, e te Fatu e.

E au roa ia faaroo hia ta oe parau ra ;
o te moâraa te au i to fare,
e te Fatu e, e hope roa’e te mau ui atoa ra.

TAIORAA PITI
                                              « Te arii o te mau arii o te ao nei ua faariro oia ia tatou ei basileia ei autahu’a no t?na ra Metua »
A taio tatou i te Apokalupo a Ioane peata    1, 5-8
Ei ia outou te karatia ’e te hau ’e no ? mai ia Iesu-Kirito te ite parau mau ra, te matahiapo o te feia i fanau-faahou-hia mai roto mai i tei pohe ra, ’e te arii o te mau arii o te ao nei. Te here nei oia ia tatou, ua tam? oia ia tatou i ta tatou mau hara i t?na iho toto ; ua faariro oia ia tatou ei basileia, ei autahu’a no te Atua ra t?na Metua. No reira ei iana ra te hanahana ’e te mana e a tau a hiti noa atu. Amene. Inaha, te haere mai nei oia i roto i te ata, ’e e ite te mau mata atoa iana e tae noa atu i te feia i patia iana ra ; ’e e au? te mau nunaa atoa o te fenua nei nona ra. Oia mau. Amene. Te na ? mai ra te Fatu ra te Atua : o Vau te Alepha ’e te Omega, o te vai nei ’e te vai na ’e te haere mai nei, te manahope.

     - O te Parau ïa a te Atua.

ALLELUIA
Alleluia. Alleluia.
Ia haamaitaihia oia o te haere mai nei ma te i’oa o te Fatu !
   Mar 11, 9b-10a
Ia haamaitaihia te Hau e fatata mai nei,
te Hau o to tatou metua o Davida.

Alleluia.

EVANELIA
                                                      « Na oe tena parau e vau te arii »
 A taio tatou i te Evanelia a Ioane peata     18, 33b-37
I taua anotau ra, pii atura Pilato ia Iesu e ua na ô atura iana :.« O te arii anei oe o te Ati-Iuda ? » Ua pahono atura Iesu iana : « Na oe anei tena parau, ’e aore r?, na vetahi ’? i parau mai ia oe ? » Ua pahono maira Pilato iana : « E Ati-Iuda anei au ? Na to oe iho nunaa ’e na te mau tahu’a rarahi oe i tuu mai ia’u nei. I aha na oe ? » Ua pahono atura Iesu : « E ere t?’u Basileia i to teie nei ao. Ahiri t?’u Basileia no teie nei ao, ua ’aro ïa t?’u mau faehau tiai, eiaha vau ia tuuhia i roto i te rima o te Ati-Iuda. E ere r? t?’u Basileia i to teie nei ao. » Ua parau maira Pilato iana : « E arii maoti oe ? » Ua pahono atura Iesu : « Na oe tena parau. Teie te tumu i fanauhia ai au ’e i haere mai ai i te ao nei : ia riro vau ei ite no te parau mau. No te parau mau oia ra, e faaroo mai ïa i t?’u reo. »

- Haapopou tatou i te Parau a te Atua.