Dominika 4 - Pakate B

DOMINIKA 4 no PAKATE - B
(Mahana pure i te ao atoa no te mau nominoraa)

TAIORAA MATAMUA
                                                                    « Aore roa e ora, maori ra i roto iana »
A taio tatou i te Ohipa a te mau Apotoro      4, 8-12
I te mau mahana ra, ? a’era Petero i te Varua-Maitai, ua na ? maira ia ratou : « E te mau tavana o te nunaa, e te feia paari e, i teie nei mahana, te uiuihia nei maua i te maitai i ravehia e maua no te hoe taata paruparu, ia faaite maua i te ravea i ora ai oia. Ia ite papu outou atoa na ’e te nunaa taatoa o Iseraela, no te i’oa o Iesu-Kirito o Nazareta, o tei faatataurohia e outou, o ta te Atua r? i faatiafaahou mai roto mai i tei pohe, no t?na i’oa i ti’a mai ai teie nei taata i mua i to outou aro ma te ma’i ore. O oia te ofai i haapaehia e outou, te feia patu fare, ’e o tei riro ei ofai tihi. Aore roa e ora, maori ra i roto iana, aita atu ? hoi e i’oa i horoahia mai i te taata, i raro i teie nei ra’i, e ora ai tatou nei ».

      - O te Parau ïa a te Atua.

SALAMO 117, 1. 8-9, 21-23, 26.28ab-29
R/
Te ofai i faarue hia e te feia patu ra
o tei riro iho nei ïa ei ofai poro.

E aore râ : Alleluia !

E haamaitai i te Fatu e maitai hoi oia !
E mea mure ore hoi tona ra aroha!
E mea maitai ae te tiaturi i te Fatu
i te tiaturi i te taata nei ;
e mea maitai ae te imi paruru i te Fatu
i te tiaturi i te hui-mana !

Te haamaitai nei au ia oe, o oe i faaroo mai ia’u,
ua riro oe ei ora no’u.
Te ofai i faarue hia e te feia patu ra,
o tei riro iho nei ïa ei ofai poro.
O ta te Fatu teie i rave,
e mea maere ïa i to tatou nei pue mata.

Ia haamaitai hia te ioa o te Fatu, oia tei haere mai !
Te haamaitai atu nai matou ia outou mai roto atu nei i te Fare o te Fatu !
O oe, e ta'u Atua, te haamaitai atu nei au ia oe ;
o oe, e  ta'u Atua, te faateitei atu nei au ia oe ;
A haamaitai outou i te Fatu, e maitai hoi ona
E mea mure ore tona ra aroha.

TAIORAA PITI
                                                                 « E ite ïa tatou te Atua i t?na huru mau»
A taio tatou i te epitore matamua a Ioane    3, 1-2
E au mau here e, a hio na i te rahi o to te Metua here ia tatou nei, i parauhia ai tatou e, e tamaraii na te Atua ; ’e oia mau, e tamarii iho ? tatou nana ra. Teie te tumu i ore ai to te ao nei i ite ia tatou : aita to te ao nei i ite i te Atua. E au mau here e, e tamarii tatou na te Atua i teienei, aita ? r? to tatou huru a muri atu i faaitehia mai. Ua ite r? tatou e, ia f? mai oia ra, e riro tatou mai iana ra te huru, no te mea e ite ïa tatou i t?na huru mau.

     - O te Parau ïa a te Atua.

ALLELUIA
Alleluia. Alleluia.
O vau te tiai mamoe maitai, te na ô maira te Fatu :     Ioa 10, 14
ua ite au i t?’u mau mamoe
’e ua ite hoi ratou ia’u.
Alleluia.

EVANELIA
                                                            « Te tiai mamoe maitai e pup? i t?na iho ora no te mau mamoe »
† A taio tatou i te Evanelia a Ioane peata    10, 11-18
I teie tau ra, ua parau Iesu : « O vau te tiai mamoe maitai. E pup? te tiai mamoe maitai i t?na iho ora no te mau mamoe. O te taata r? tarahuhia, e ere oia i te tiai mamoe, e ere hoi i t?na iho te mamoe ; ia ite oia i te luko i te haereraa mai, e faarue ïa oia i te mau mamoe, a horo atu ai. E haere mai te luko, ’e e haru i te mamoe, ’e e haapurara ’?. E taata tarahuhia oia, ’e no reira eita oia e haapao i te mamoe. O vau te tiai mamoe maitai, ua ite au i t?’u mau mamoe ’e ua ite hoi ratou ia’u, mai te Metua i ite mai ia’u, ’e mai ia’u i ite i te Metua. ’E e horoa vau i t?’u ora no te mau mamoe. E mamoe ’? atu ? t?’u, e ere i to teie nei aua ; ia aratai atoa vau i taua mau mamoe ra e ti’a ai, ’e e faaroo mai ratou i ta’u reo, a riro atu ai e, hoe a’e nana ’e hoe hoi tiai. Te horoa nei au i ta’u ora, a rave faahou mai ai, i here mai ai te Metua ia’u. Aore roa e taata e rave ’? atu i ta’u ora, na’u iho r? e horoa. E mana t?’u no te horoa atu i ta’u ora, ’e e mana hoi no te rave faahou mai. O te faaueraa ïa i faauehia mai e ta’u Metua. »

- Haapopou tatou i te Parau a te Atua.