Dominika 6 - Pakate B

DOMINIKA 6 no PAKATE - B

TAIORAA MATAMUA
                                                             « Ua ninii-atoa-hia mai te ? o te Varua-Maitai nia i te mau etene »
A taio tatou i te Ohipa a te mau Apotoro    10, 25-26.34-35.44-48
Tae atura Petero i Kaisarea i te fare o te Keneturio no te nuu Roma, ua haere maira Korenelio iana ra, ’e ua topa turi ihora i t?na pae avae, ’e ua tahopu maira. Ua faatia a’era r? Petero iana, na ? atura : « A ti’a i nia, e taata noa vau, mai ia oe atoa na. » H?mama a’era to Petero vaha, ’e ua parau atura : « I teienei, te ite nei au e, e ore te Atua e haapao i te huru o te taata. I roto r? i te mau nunaa atoa, e ite maitai oia i te feia atoa e mata’u ’e e rave i te parautia. » Te faaite noa ra Petero i taua mau parau nei, ua mairi maira te Varua-Maitai i nia iho i te feia e faaroo mai ra i te parau. Ua maere roa atura te feia faaroo no roto mai i te peritome i apee mai ra ia Petero, i te mea e, ua ninii-atoa-hia mai te ? o te Varua-Maitai i nia iho ite etene. Te faaroo ra hoi ratou i taua mau etene ra i te paraparauraa na roto i te reo ’e’? ’e i te faateiteiraa i te Atua. Ua parau faahou atura Petero : « E ti’a anei i te hoe taata ia tapea, eiaha te feia i horoahia mai ia ratou te Varua-Maitai, mai ia tatou atoa nei, ia papetitohia i te pape ? » ’E ua faaue atura oia ia papetitohia ratou i te i’oa o Iesu-Kirito. I muri mai, ua ani maira ratou, ia parahi oia i roto i te tahi tau mahana.

     - O te Parau ïa a te Atua.

SALAMO                                              97 (98.), 1, 2-3ab, 3cd-4
R/
Ua faaite mai te Fatu i te ora nana,
ua heheu oia i tana parautia i mua i te aro o te mau etene ra.

E aore râ : Alleluia !

A himene i te Fatu ra i te himene api,
e mau mea taa è hoi tana i rave,
na tona iho rima atau,
e tona rima moâ i faaora iana.

Ua faaite mai te Fatu i te ora nana,
ua heheu oia i tana parautia i mua i te aro o te mau etene ra,
tona aroha e tana parau mau tei manao
hia e ana i te utuafare o Iseraela ra.

Ua ite te mau hopea’toa o te fenua nei
i te ora a to tatou Atua.
Ia pinai te haamatai i te Fatu a ati noa’e te fenua,
a himene, e a oua i te oâoâ !

TAIORAA PITI
                                                                          « E here hoi te Atua »
A taio tatou i te epitore matamua a Ioane   4, 7-10
E au mau here e, e here tatou te tahi i te tahi, no ? mai hoi te here i te Atua ra, ’e o tei here ra, ua fanauhia ïa e te Atua, ’e ua ite oia i te Atua. O tei ore e here ra, aore ïa oia i ite i te Atua, e here hoi te Atua. Mai teie te huru te faaite-raa-hia mai te here o te Atua i roto ia tatou nei : ua tono mai te Atua i t?na Tamaiti fanau tahi i te ao nei, ia ora tatou iana. Teie te here, e ere o tatou tei here i te Atua, o Oia r? tei here mai ia tatou, ’e ua tono mai oia i t?na Tamaiti ei tapena taraehara no ta tatou mau hara.

     - O te Parau ïa a te Atua.

ALLELUIA
Alleluia. Alleluia.
Ia here mai te hoe taata ia’u, e haapao oia i t?’u parau,     Ioa 14, 23
te na ô maira te Fatu ;
e herehia oia e ta’u Metua, ’e e haere atu maua iana ra.
Alleluia.

EVANELIA
                                              « Aita o te taata e here rahi a’e i teie : a horoa oia i t?na ora no t?na mau hoa »
 A taio tatou i te Evanelia a Ioane peata   15, 9-17
I taua anotau ra, ua parau atura oia Iesu i taua mau pipi : « Mai te Metua i here mai ia’u nei, ua here atoa vau ia outou na. A parahi i roto i te here no’u nei. Ia tapea outou i t?’u mau faaueraa, e parahi ïa outou i roto i t?’u here, mai ia’u i tapea i te mau faaueraa a ta’u Metua, ’e mai ia’u hoi e parahi nei i roto i t?na here. I parau atu vau i taua mau parau ra ia outou, ia tupu t?’u oaoa i roto ia outou, ’e ia hope roa i te rahi. Teie t?’u faaueraa : ia here outou ia outou iho, mai ia’u i here atu ia outou na. Aita o te taata e here rahi a’e i teie : ia horoa oia i t?na ora no t?na mau hoa. O outou t?’u mau hoa, ia rave outou i te mau mea atoa t?’u e faaue atu ia outou. E ore au e parau faahou atu ia outou e, e tavini ; no te mea aita te tavini i ite i tei ravehia e t?na fatu. Ua parau atu r? vau ia outou e, e hoa, no te mea ua faaite au ia outou i te mau parau atoa t?’u i faaroo i ta’u Metua. E ere o outou tei maiti mai ia’u, o vau r? tei maiti ia outou ’e tei faataa ia outou, ia haere outou, ’e ia hotu mai i te m?a, ’e ia vai maite to outou hotu, ia horoa te Metua ia outou i te mau mea atoa ta outou e ani iana ma t?’u nei i’oa. Teie t?’u e faaue atu nei ia outou : ia here outou ia outou iho. »

- Haapopou tatou i te Parau a te Atua.