Dominika 6 Pakate B

DOMINIKA 6 no PAKATE - B

A taio tatou i te Ohipa a te mau Apotoro                                                             10, 25-26.34-35.44-48
Tae atura Petero i Kaisarea i te fare o te Keneturio no te nuu Roma, 1025.[I to Petero tomoraa atu i roto ra,] ua haere maira Korenelio iana ra, ’e ua topa turi ihora i tōna pae avae, ’e ua tahopu maira. 26.Ua faatia a’era rā Petero iana, na ō atura : « A ti’a i nia, e taata noa vau, mai ia oe atoa na. » 34.Hāmama a’era to Petero vaha, ’e ua parau atura : « I teienei, te ite nei au e, e ore te Atua e haapao i te huru o te taata. 35.I roto rā i te mau nunaa atoa, e ite maitai oia i te feia atoa e mata’u ’e e rave i te parautia. » 44.Te faaite noa ra Petero i taua mau parau nei, ua mairi maira te Varua-Maitai i nia iho i te feia e faaroo mai ra i te parau. 45.Ua maere roa atura te feia faaroo no roto mai i te peritome i apee mai ra ia Petero, i te mea e, ua ninii-atoa-hia mai te ō o te Varua-Maitai i nia iho ite etene. 46.Te faaroo ra hoi ratou i taua mau etene ra i te paraparauraa na roto i te reo ’e’ē ’e i te faateiteiraa i te Atua. Ua parau faahou atura Petero : 47.« E ti’a anei i te hoe taata ia tapea, eiaha te feia i horoahia mai ia ratou te Varua-Maitai, mai ia tatou atoa nei, ia papetitohia i te pape ? » 48.’E ua faaue atura oia ia papetitohia ratou i te i’oa o Iesu-Kirito. I muri mai, ua ani maira ratou, ia parahi oia i roto i te tahi tau mahana.

 (No te faaite e, ua hope te taioraa, e parau te taata taio : O te Parau ïa a te Atua.)

SALAMO                                                                                                                97 (98), 1, 2-Surpris3a, 3b!.4a.6b
1.A himene i te Fatu ra i te himene api,
e mau mea taa è hoi tana i rave,
na tona iho rima atau,
e tona rima moâ i faaora iana.

2.Ua faaite mai te Fatu i te ora nana,
ua heheu oia i tana parautia i mua i te aro o te mau etene ra,
3a.tona aroha e tana parau mau tei manao
hia e ana i te utuafare o Iseraela ra.

3b.Ua ite te mau hopea’toa o te fenua nei
i te ora a to tatou Atua.

4a.Ia pinai te haamatai i te Fatu a ati noa’e te fenua,
6b.ia haruru te reo oâoâ i mua i te Fatu to tatou arii.

A taio tatou i te epitore matamua a Ioane                                                                                    4, 7-10
47.E au mau here e, e here tatou te tahi i te tahi, no ō mai hoi te here i te Atua ra, ’e o tei here ra, ua fanauhia ïa e te Atua, ’e ua ite oia i te Atua. 8.O tei ore e here ra, aore ïa oia i ite i te Atua, e here hoi te Atua. 9.Mai teie te huru te faaite-raa-hia mai te here o te Atua i roto ia tatou nei : ua tono mai te Atua i tāna Tamaiti fanau tahi i te ao nei, ia ora tatou iana. 10.Teie te here, e ere o tatou tei here i te Atua, o Oia rā tei here mai ia tatou, ’e ua tono mai oia i tāna Tamaiti ei tapena taraehara no ta tatou mau hara.

  (No te faaite e, ua hope te taioraa, e parau te taata taio : O te Parau ïa a te Atua.)

Alleluia. Alleluia. Ua vaiho mai te Fatu i te ho’e faaueraa api : ia here outou ia outou iho, mai ia’u i here atu ia outou na. ». Alleluia.

† A taio tatou i te Evanelia a Ioane Peata                                                                                   15, 9-17
I te hora a haere atu ai Iesu mai i teie nei a’o i tona ra Metua, ua parau atura oia i taua mau pipi : 159.« Mai te Metua i here mai ia’u nei, ua here atoa vau ia outou na. A parahi i roto i te here no’u nei. 10.Ia tapea outou i tā’u mau faaueraa, e parahi ïa outou i roto i tō’u here, mai ia’u i tapea i te mau faaueraa a ta’u Metua, ’e mai ia’u hoi e parahi nei i roto i tōna here. 11.I parau atu vau i taua mau parau ra ia outou, ia tupu tō’u oaoa i roto ia outou, ’e ia hope roa i te rahi. 12.Teie tā’u faaueraa : ia here outou ia outou iho, mai ia’u i here atu ia outou na. 13.Aita o te taata e here rahi a’e i teie : ia horoa oia i tōna ora no tōna mau hoa. 14.O outou tō’u mau hoa, ia rave outou i te mau mea atoa tā’u e faaue atu ia outou. 15.E ore au e parau faahou atu ia outou e, e tavini ; no te mea aita te tavini i ite i tei ravehia e tōna fatu. Ua parau atu rā vau ia outou e, e hoa, no te mea ua faaite au ia outou i te mau parau atoa tā’u i faaroo i ta’u Metua. 16.E ere o outou tei maiti mai ia’u, o vau rā tei maiti ia outou ’e tei faataa ia outou, ia haere outou, ’e ia hotu mai i te māa, ’e ia vai maite to outou hotu, ia horoa te Metua ia outou i te mau mea atoa ta outou e ani iana ma tō’u nei i’oa. 17.Teie tā’u e faaue atu nei ia outou : ia here outou ia outou iho. »