Dominika 7 - Pakate B

DOMINIKA 7 no PAKATE - B

TAIORAA MATAMUA
                                                                     « Ia faataahia te hoe e ti’a ai, ia riro oia, ’e o matou atoa nei hoi, ei ite no tiafaahouraa no Iesu »
A taio tatou i te Ohipa a te mau Apotoro    1, 15-17.20a.20c-26
I taua mau mahana ra, ua ti’a a’era Petero i nia i ropu i te mau taeae (e riro e, hoe hanere ’e e piti ahuru te taata i putuputu mai i reira), ’e ua na ? atura : « E te mau taeae e, ia tupu te parau i papaihia ra e ti’a ai, ta te Varua-Maitai hoi i parau mai, na roto i te vaha o Davida, no Iuda, o tei riro ei aratai no te feia i tapea ia Iesu. Ua amuihia hoi oia ia matou, ’e ua noaa t?na tuhaa i roto i ta matou taviniraa. Ua papaihia hoi i roto i te puta Salamo : ’e ia riro t?na toroa ia vetahi ’?. No reira, i roto i te mau taata i amui mai ia matou i te anotau i parahi mai ai te Fatu ra o Iesu i rotopu ia tatou nei, mai te papetitoraa mai ? a Ioane e tae noa mai nei i te mahana i rave-’?-hia ai oia no roto atu ia tatou, ia faataahia te hoe e ti’a ai, ia riro oia, ’e o matou atoa nei hoi, ei ite no t?na tiafaahouraa. » Ua faataa maira ratou i na taata toopiti : o Iosepha, o tei mairihia ia Barasaba, ’e o tei parau-atoa-hia ra e, o Parautia, ’e o Matatia. Ua pure ihora ratou, na ? atura : « E te Fatu, ua ite oe i te mafatu o te mau taata atoa, a faaite mai oe i te taata ta oe i maiti i roto ia raua toopiti nei ei mono no Iuda i te ti’araa t?na i faarue i roto i te taviniraa apotoro, a haere atu ai i te vahi e au nona. » Ua tuu ihora ratou i te kelero, riro atura te kelero ia Matatia. Amuihia atura oia i na apotoro tino ahuru ma hoe ra.

     - O te Parau ïa a te Atua.

SALAMO                                                  102, 1-2, 11-12, 19-20ab
R/
Ua haamau te Fatu i tona terono i nia i te mau rai.

E aore râ : Alleluia !

E haamaitai i te Fatu, e ta’u Varua e.
E to roto atoa ia’u nei, e haamaitai ïa i tona ioa moâ.
E haamaitai i te Fatu, e ta’u varua e,
e eiaha te hoè maitai ana i horoa maira ia aramoina ia oe na.

Mai te teitei raa hoi o te mau rai i nia i te fenua nei
mai te reira te puai o tona here i te feia e mataû iana ;
mai te hitia o te râ i atea i te tooa o te râ ra,
mai te reira tona faaatearaa i ta tatou mau hara ia tatou nei.

Ua haamau te Fatu i tona terono i nia i te mau rai,
e mana tona ra basileia i nia i te mau mea’toa.
E haamaitai i te Fatu, outou atoa, tana ra mau merahi e,
te mau aito puai, o tei haapao i tana ra parau !

TAIORAA PITI
                                                     « O tei parahi i roto i te here ra, te parahi nei ïa oia i roto i te Atua, ’e te parahi nei te Atua i roto iana »
A taio tatou i te epitore matamua a Ioane      4, 11-16
E au mau here e,i na reira te Atua i te hereraa mai ia tatou nei, ia here atoa ïa tatou tatou iho e ti’a ai. Aore hoi e taata i ite mata i te Atua, ia here r? tatou tatou iho, e parahi mai ïa te Atua i roto ia tatou nei, ’e tei roto ïa ia tatou te ? o t?na here. Teie te mea e ite ai tatou e, te parahi nei tatou i roto iana ’e te parahi nei oia i roto ia tatou : ua horoa mai oia i t?na Varua ia tatou nei. ’E ua hio a’enei matou ; i faaite hua ai matou e : ua tono mai te Metua i t?na Tamaiti ei faaora no to teie nei ao. O tei f?’i e, o Iesu te Tamaiti a te Atua, te parahi nei ïa te Atua i roto iana, ’e te parahi nei oia i roto i te Atua. ’E ua ite tatou i te here o te Atua ia tatou, ’e ua faaroo atura tatou. E here te Atua ; o tei parahi i roto i te here ra, te parahi nei ïa oia i roto i te Atua, ’e te parahi nei te Atua i roto iana.

  - O te Parau ïa a te Atua.

ALLELUIA
Alleluia. Alleluia.
E ore au e vaiiho otare noa ia outou,                      cf.  Ioa 14, 18 ; 16, 22
te na ô maira te Fatu ;
e ite faahou r? vai ia outou, ’e e oaoa to outou mafatu.
Alleluia.

EVANELIA
                                                                 « Ia hoe atoa ratou, mai ia taua nei »
 A taio tatou i te Evanelia a Ioane peata    17, 11b-19
I taua anotau ra, ua nänä tana mata i nia i te ra’i, ’e ua na ö atura oia Iesu :  « E te Metua mo’a e, a tiai oe ia ratou i te mana o to oe i’oa, o ta oe i h? mai no’u, ia hoe atoa ratou, mai ia taua nei. A parahi noa ai au i roto ia ratou, ua tiai noa vau ia ratou i to oe i’oa o ta oe i h? mai no’u ; ’e ua paruruhia ratou, ’e aore te hoe o ratou i mo’e, maori ra te Tamaiti o te pohe ra, ia tupu te parau i papaihia ra. I teienei r?, te haere atu nei au ia oe, ’e te parau nei au i teie nei mau parau, a vai noa ai au i te ao nei, ia noaa ia ratou, t?’u oaoa ’e ia hope i te rahi i roto ia ratou. Ua horoa vau i t?’u parau ia ratou, ’e ua riri-roa-hia ratou e to te ao nei ; no te mea e ere ratou i to teie nei ao, mai ia’u atoa nei, e ere i to teie nei ao. Aore au e pure nei ia hopoi ’? atu oe ia ratou i teie nei ao, ia paruru r? oe ia ratou iana i tei ino ra. E ere ratou i to teie nei ao, mai ia’u atoa nei, e ere i to teie nei ao. A haamo’a oe ia ratou i te parau mau : e parau mau hoi ta oe na parau. Mai ia oe i tono mai ia’u i te ao nei, te tono atoa nei au ia ratou i teie nei ao. ’E te haamo’a nei au ia’u iho no ratou, ia haamo’a-atoa-hia ratou e te parau mau. »

- Haapopou tatou i te Parau a te Atua.