Te Mafatu Mo'a no Iesu B

I te mahana pae i muri mai i te dominika 2 i muri mai i te Penetekote

TE MAFATU MO’A NO IESU - B

Oro’a hanahana

TAIORAA MATAMUA
                                                                     « Ua huru è to’u mafatu i roto ia’u nei »
A taio tatou i te puta a Osee peropheta    11, 1.3-4.8c-9
Teie te parau a te Fatu : Mai te poipoi e pee oioi nei, ua reva ïa te arii o Iseraela. I te vai tamarii noa raa o Iseraela, ua here au iana ; e ua tii au i ta’u tamaiti no Aiphiti mai.
Ua riro au mai te metua faaamu no Epheraima ; ua afai au ia ratou i ta’u rima, e aore ratou i ite e, te haapao ra vau ia ratou ra. Ua ume mai au ia ratou i te taura o te taata, e i te tapea o te here ; e ua riro au mai te taata tei iriti i te zugo no nia mai i to ratou paparia, e ua fariu au iana ei faaamu.
No te mea e, aita ratou i faarii i te hoi mai ia’u nei : e faa’utu’a anei au ia ratou ?
Ua huru è to’u mafatu i roto ia’u nei, ua huru tupu to’u tatarahapa. E ore au e faatupu i te uana o ta’u riri, e ore au e rave e haamou roa ia Epheraima ; no te mea e Atua vau, e ere i te taata ; o vau tei Moâ i ropu ia oe, e ore au e tae i roto i te oire.

  - O te Parau ïa a te Atua.

HIMENE Is 12, 2, 4bcd, 5-6
R/
E e huti outou i te pape ma  te oâoâ
no roto mai i te mau tumu o te Faaora ra.

Inaha o te Atua o to’u Faaora ïa,
e tiaturi au, e e ore au e mataû :
o to’u hoi ïa puai, e to’u ïa arueraa, o te Fatu ïa ;
e ua riro mai oia ei ora no’u.

A haamaitai outou i te Fatu,
a tiaoro atu i tona ra ioa :
a faaite i te taata i tana mau ravea puai.
a haamanao e, e ioa hanahana tona.

A himene outou i te Fatu i te mau ravea hau ae nana ra :
e a faaite haere i te reira i te fenua’toa ra.
A umere ma te oâoâ, e a arue, e te utuafare o Siona ra e :
te rahi ra hoi tei Moâ i Iseraela nei i rotopu ia oa na.

TAIORAA PITI
                                                                  « E ite outou i tei hau atu i te mau ite atoa i te here o te Kirito »
A taio tatou i te epitore a Paulo peata i to Ephesia   3, 8-12.14-19
E au mau taeae e, ua horoahia mai ia’u nei, o vau te iti roa o te feia mo’a, teie karatia : na’u e faaite haere i te etene i te mau taoa varua a te Kirito, o te ore hope ia imi ra, ’e na’u e haamaramarama i te taata atoa i nia i te huru o te faaiteraahia mai o te parau ’aro i hunahia, mai te matamua mai ?, i roto i te Atua, te tumu poiete o te ao atoa nei, ia ite te hui arii ’e te hui mana i nia i te ra’i ra i te paari ravea huru rau o te Atua, na roto i te Etaretia nei, mai te au i te opuaraa etereno t?na i faatupu na roto i to tatou Fatu ia Iesu-Kirito. Nona tatou e ore ai e tai? i te haere i te Atua ra, ma te tiaturi, na nia i te ea o te faaroo.
No reira vau i tuu ai i ta’u turi i raro i mua i te aro o te Metua. Nona te i’oa i mairihia i te mau fetii atoa, to te ra’i ’e to te fenua atoa nei. Ia ti’a iana, no te rahi o t?na hanahana, ia horoa mai ia outou i te mana, na roto i t?na Varua, ia faaitoitohia i roto ia outou te taata roto ra. Ia haaparahi oia i te Kirito i roto i to outou mafatu na roto i te faaroo. ’E ia a’ahia outou i roto i te aroha, ’e ia faatumuhia outou i nia i te aroha, ia ti’a ia outou ia haroaroa, ’e te feia mo’a atoa ra, i te aano, ’e te maoro, ’e te teitei, ’e te hohonu... ’e ia ite outou i te here o te Kirito, o te hau atu i te mau ite atoa ra, ia faa?hia outou i te ? o te Atua.

  - O te Parau ïa a te Atua.

ALLELUIA
Alleluia. Alleluia.
A rave mai i t?’u zugo i nia ia outou,         Mat 11, 29ab
’e ia haapiihia outou e au :
te maru nei hoi au ’e te haehaa nei ta’u mafatu.
Alleluia.

e aore râ :            Alleluia. Alleluia.
                            O Oia r? tei here mai ia tatou,               1 Ioa 4, 10b
                            ’e ua tono mai oia i t?na Tamaiti
                                ei tapena taraehara no ta tatou mau hara.
                           Alleluia.

EVANELIA
                                                      « Ua patia atura r? te hoe o taua mau faehau ra i tana aoao i te mahae, ’e tahe maira te toto ’e te pape »
 A taio tatou i te Evanelia a Ioane peata    19, 31-37
No pohe noa’tura Iesu. ’E, no te mea e mahana faaneheneheraa, ua haere atura te Ati-Iuda e ani ia Pilato ia ofatihia te avae o te mau taata i faatataurohia ra, ’e ia iriti-’?-hia to ratou tino, eiaha taua mau tino ra ia vai noa i nia i te tatauro i te sabati - e oroa rahi hoi taua sabati ra - ua haere maira te mau faehau, ’e ua ofati ihora i te avae o te hoe ’e i to te tahi hoi o na taata i faatataurohia ’e o Iesu ra. Ia tae r? ratou ia Iesu, ite atura ratou e, ua pohe oia ; aita atura ratou i ofati i t?na pu’e avae. Ua patia atura r? te hoe o taua mau faehau ra i tana aoao i te mahae, ’e, i reira ihora, tahe maira te toto ’e te pape. ’E te taata i ite mata i te reira, nana atoa ïa i faaite mai ; ’e t?na parau faaiteraa, e parau mau ïa. ’E ua ite Oia e, e parau mau ta taua taata i faaite mai ra, ia faaroo atoa outou. Ua tupu te reira ia ti’a te parau i papaihia ra : « E ore te hoe a’e ivi nona e ofatihia », ’e teie atoa hoi parau : « E ite ratou iana ta ratou i patia ra. »

- Haapopou tatou i te Parau a te Atua.