Te Maueraa o te Fatu B

TE MAUERAA O TE FATU - B
Oro’a hanahana

TAIORAA MATAMUA
                                           « Ua afaihia atura oia i nia i mua i te mata o te mau Apotoro »
A taio tatou i te Ohipa a te mau Apotoro    1, 1-11
Ua papai au i t?’u puta matamua, e Theophilo e, ei faaiteraa i te mau mea atoa ta Iesu i rave ’e haapii, mai te haamataraa mai ?, e tae noa mai i te mahana i afaihia atu ai oia i nia, ia oti te mau apotoro t?na i maiti ra i te haapiihia e ana ma te mana o te Varua-Maitai. I muri mai i t?na poheraa, ua faaite oia iana iho ia ratou, ’e te ora ra oia ; ’e e rave rahi te tapao i haapapu i te reira ia ratou : ua f? mai hoi oia ia ratou, ’e ua haapii mai ia ratou i te parau o te Basileia i na mahana e maha ahuru. ’E, te tam?a ra oia ’e o ratou atoa, ua faaue maira oia ratou : eiaha ratou e haere ’? atu i Ierusalema, e tiai r? i tei parau fafauhia mai e te Metua, ’e ua na ? maira oia : « O te parau ïa ta outou i faaroo na no roto mai i ta’u vaha. I papetito na hoi Ioane i te pape, area outou, e papetitohia outou i te Varua-Maitai i teie mau mahana i mua nei. » Ua putuputu ratou, ’e au ui atura ratou iana : « E te Fatu, ei teienei anei oe e haamau faahou ai i te basileia no Iseraela ? » Ua parau maira Iesu ia ratou : « E ore e faaitehia ia outou te tau ’e te taime i faataahia e te Metua i t?na iho mana ; e horoahia mai r? ia outou te mana o te Varua-Maitai, o te pou mai i nia ia outou, ’e e riro outou ei ite no’u i Ierusalema e ati a’e o Iudea ’e Samaria e tae noa atu i te hopea o te fenua nei. » ’E, te parau noa ra oia i taua parau ra, ua afaihia atura oia i nia, i mua noa i to ratou mata, ’e ua huna maira te hoe ata iana, mo’e atura oia i to ratou mata. ’E, te tiatonu noa ra ratou i te ra’i e hio ia Iesu i te revaraa atu, inaha ti’a maira na taata toopiti ma te ahu teatea. Ua na ? maira raua : « E teie nei mau taata Galilea e, e aha outou e ti’a noa ai ma te tiatonu i te ra’i ? Iesu, o tei rave-’?-hia a’enei mai rotopu mai ia outou, ’e tei afaihia i nia i te ra’i, e hoi mai ? ïa ; ’e mai ta outou i ite iana i te revaraa atu i nia i te ra’i, mai te reira atoa ia hoi mai oia. »

- O te Parau ïa a te Atua.

SALAMO 46, 2-3, 6-7, 8-9
R/
Uaae te Atua ma te umere ;
e te Fatu ma te haruru o te pu ra.

E aore râ : Alleluia !

E te mau nunaa e, a popo atu i te rima,
a pii hua na i te Atua ma te reo umere !
E au hoi ia mataû hia te Fatu te Teitei-Rahi roa e,
te Arii rahi i nia i te fenua’toa nei.

Uaae te Atua ma te umere ;
e te Fatu ma te haruru o te pu ra :
a faatai i te himene, no to tatou Atua, a faatai i te himene,
a faatai i te himene, no to tatou Arii, a faatai i te himene !

E arii oia no te fenua’toa ra ;
a himene outou i te himene aravihi roa no te Atua, ma to outou ite atoa ra !
Tei te Atua hoi te hau i nia i te mau etene,
e te parahi ra oia i nia i tona terono mo’a ra.

TAIORAA PITI
                                                                              « Ia tae tatou i te î o te natura o te Kirito »
A taio tatou i te epitore a Paulo peata i to Ephesia    4, 1-13 (Taioraa haapotohia : 4, 1-7.11-13)
E au mau taeae e, o vau nei hoi te taata tapeahia o te Fatu, ia au to outou oraraa i te nominoraa i nominohia ai outou. A faaoroma’i outou te tahi i te tahi ma te manao haehaa, ma te mar? ’e te ha’amahura’a roa i roto i te here. E ara maite outou ia tapea i te autahoeraa a te Varua ma te taati ia outou i te hau. Hoe roa tino e vai nei ’e hoe hoi Varua, mai ia outou atoa na i nominohia i te tiaturiraa hoe. Hoe Fatu, hoe faaroo, hoe papetitoraa, hoe Atua, te Metua o te mau taata atoa ra, o te ti’a ra i nia i te mau taata atoa ra, o te ohipa na roto i te mau taata atoa, ’e tei roto oia ia tatou atoa nei. Ua horohia mai te karatia ia tatou atoa, mai te au r? i te faito i faataahia e te Kirito i te taata tataitahi. [Faaearaa o te taioraa haapotohia]
No reira i parauhia ai e : Ua reva atura oia i nia, i te vahi teitei ra, ’e ua noaa iana te t?t?, ’e ua horoa maira oia i te ? na te taata. Ua reva atura i nia ! E ere anei i te mea e, ua pou atoa mai oia i raro, i te fenua nei ? O tei pou mai i raro nei, o oia atoa tei reva i nia ’? roa i te mau ra’i atoa ra, ia faa? oia i te mau mea atoa.
[Tuatiraa o te taioraa haapotohia :]
’E ua horoa mai oia i e tahi pae ei apotoro, ’e i te tahi pae ei peropheta, ’e i te tahi pae ei poro Evanelia, ’e i te tahi pae ei tiai ’e ei orometua. Ia faanahonahohia te feia mo’a no to ratou taviniraa, ia faatiahia te tino o te Kirito. ’E, ia oti te tino i te faatiahia, ua riro ïa tatou ei hoe i roto i te faaroo ’e te ite i te Tamaiti a te Atua, ua riro ia tatou ei taata paari, ’e ua rae’a ia tatou te faito o te ? o te Kirito.

 - O te Parau ïa a te Atua.

ALLELUIA
Alleluia. Alleluia.
A haere outou ! A faariro i te mau nunaa atoa ei pipi na’u,      Mat 28, 19a.20b
te na ô maira te Fatu.
’E inaha, tei ia outou va vau, i te mau mahana atoa
e tae noa atu i te hopea o teie nei ao.

Alleluia.

EVANELIA
« Ua ravehia maira te Fatu i nia i te ra’i ’e ua parahi atura i te rima atau o te Atua »
 A taio tatou i te Evanelia a Mareko peata    16, 15-20
I taua anotau ra, parau atura Iesu tiafaahou i na Apotoro ho’e ahuru ma ho’e : « E haere outou e ati noa a’e te ao nei e poro i te Evanelia i te mau taata atoa. O te faaroo ’e ua papetitohia, e ora ïa, area o te ore e faaroo, e faahapahia ïa. Teie te mau tapao e na muri i te feia e faaroo : e tiavaru ratou i te demoni i t?’u nei i’oa, e parau ratou i te reo api ; e rave noa ratou i te ophi i roto i to ratou rima ; ia inu ratou i te inu taero e pohe ai ra, e ore ratou e ino a’e ; e tuu ratou i te rima i nia i te feia ma’i, a ora ai ratou. » ’E, oti a’era taua paraparauraa nana ra, ua ravehia maira te Fatu i nia i te ra’i, ’e ua parahi atura i te rima atau o te Atua. Haere atura ratou e a’o haere na te mau vahi atoa. Te ohipa ra te Fatu ’e o ratou atoa, ’e te faaite ra i te ti’a o te parau na roto i te mau tapao e tupu i te mau vahi atoa e afaihia ai te Parau.

- Haapopou tatou i te Parau a te Atua.