Matahiti C

MATAHITI C - 2022

NOVEMA 2021

28/11/21 (vareau) - Dominika 1 - T. Avenete "C" (1)
Karedo, perefatio 1 no Avenete
Tai’ora’a 1 : Ier 33, 14-16
Salamo 24, 4bc-5ab, 8-9, 10.14
Tai’ora’a 2 : 1 Tes 3, 12 - 4, 2

Alleluia. Alleluia.
Faaite mai ia matou, e te Fatu e, i to oe aroha : ia itea ia matou te mahana o te ora.

Alleluia.
Evanelia : Luk 21, 25-28.34-36

29/11/21 (vareau) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Is 2, 1-5
Salamo 121, 1-2, 3-4ab, (4cd-5, 6-7), 8-9

Alleluia. Alleluia.
A haere mai e te Fatu, e to matou Atua e, a faaora mai ia matou. A faa'anaana mai to mata e, e ora ïa matou.
Alleluia.

Evanelia
: Mat 8, 5-11

30/11/21 (uteute) - Anederea peata, e apotoro.  
Paterono i te päroita no Uturoa.
Oro’a

Gloria, tai’ora’a no te oro’a iho, perefatio no te mau Apotoro
Tai’ora’a 1 : Rom 10, 9-18
Salamo 19, 2-3, 4-5

Alleluia. Alleluia.
« A pee mai ia’u, te na ô maira te Fatu, e faariro vau ia orua ei ravaai taata. »

Alleluia.
Evanelia : Mat 4, 18-22

TITEMA 2021

01/12/21 (vareau) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Is 25, 6-10a
Salamo 22 (2), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6

Alleluia. Alleluia.
E haere mai te Fatu e faaora i tona nunaa.
E ao to tei ineine i haere atu e farerei iana.
Alleluia.

Evanelia : Mat 15, 29-37

02/12/21 (vareau) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Is 26, 1-6
Salamo 117, 1.8, 19-20, 21.25, 26

Alleluia. Alleluia.
A imi na i te Fatu, oi itea a'e oia ; a tiaoro iana, oi fatata mai oia ra !
Alleluia.

Evanelia : Mat 7, 21.24-27

03/12/21 (teatea) - Taverio peata, e perepitero e tiahou no te pupu euhe a Iesu, paterono no te mau pae mitinare.… 1552 i San-Choan motu (Taina).
Paterono i te mau päroita no Paea, Takume.
Tai’ora’a no te oro’a iho

Oro’a i roto i te Ariiepikoporaa.
Tai’ora’a 1 : 1 Kor 9, 16-19.22-23
Salamo 116, 1, 2

Alleluia. Alleluia.
A haere outou ! A faariro i te mau nunaa atoa ei pipi na’u, te na ô maira te Fatu. ʻE inaha, tei ia outou va vau, i te mau mahana atoa e tae noa atu i te hopea o teie nei ao.
Alleluia.

Evanelia
: Mar 16, 15-20

04/12/21 (vareau) - Mahana noa,
    e aore râ (teatea) - Ioane peata no Damaseko, e perepitero e te orometua na te Etaretia. … 749 i Ierusalema.
Tai’ora’a 1
: Is 30, 19-21.23-26
Salamo 146-147, 1-2, 3-4, 5-6

Alleluia. Alleluia.
No te mea o te Fatu to tatou ïa haava, o te Fatu to tatou iriti ture, o te Fatu to tatou arii : nana tatou e faaora.

Alleluia.
Evanelia : Mat 9, 35 - 10, 1.5a.6-8

05/12/21 (vareau) - Dominika 2 - T. Avenete "C" - ‚(2)
Karedo, perefatio 1 no Avenete
Tai’ora’a 1 : Bar 5, 1-9
Salamo 125, 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6
Tai’ora’a 2 : Phil 1, 4-6.8-11

Alleluia. Alleluia.
A faaineine i te ea no te Fatu, afaaafaro i tona ra mau haerea : e ite te mau tino atoa i te ora a te Atua.
Alleluia.

Evanelia : Luk 3, 1-6

06/12/21 (vareau) - Mahana noa,
   e aore râ (teatea) - Nicola peata, e epikopo no Myra (Asia i raro).… 350.
Tai’ora’a 1 : Is 35, 1-10
Salamo 84 (85.), 9ab.10, 11-12, 13-14

Alleluia. Alleluia.
E haere mai te Arii, te Fatu o te fenua nei ; nana e faatiama mai ia tatou i te fare tapearaa o te hara.
Alleluia.
Evanelia
: Luk 5, 17-26

07/12/21 (teatea) - Ameborosio peata, e epikopo no Milan e te orometua na te Etaretia. … 397.
Haamanaoraa
                       M. piti - Hep. 2 Avenete :
Tai’ora’a 1 : Is 40, 1-11
Salamo 95 (96.), 1-2a, 3a.10ac, 11-12a, 12b-13ab

Alleluia. Alleluia.
Inaha ua fatata mai te mahana o te Fatu, oia o te haere mai e hora ia tatou.

Alleluia.
Evanelia
: Mat 18, 12-14

08/12/21 (teatea) - TE TÔ-RAA-VIIVII-ORE O MARIA PEATA.    
Paterono i Katedera no Papeete e i te mau päroita no Tatakoto, Vaipaee e Atuona.
Oro’a hanahana

Gloria, karedo, perefatio no te oro’a iho
Tai’ora’a 1 : Gen 3, 9-15.20
Salamo 97 (98.), 1, 2-3ab, 3cd-4
Tai’ora’a 2 : Eph 1, 3-6.11-12

Alleluia. Alleluia.
Ia ora na, e Maria e, e tei faaïhia e te Atua i te karatia, tei ia oe na te Fatu, o oe tei haamaitaihia i rotopu i te vahine atoa.
Alleluia.

Evanelia : Luk 1, 26-38

09/12/21 (vareau) - Mahana noa,
   e aore râ (teatea) - Ioane-Diego Cuauhtlatoatzin peata,
e nohotahi i Mehiko. … 1578.
Tai’ora’a 1 : Is 41, 13-20
Salamo 144, 1.9, 10-11, 12-13ab

Alleluia. Alleluia.
A haamairi i te hupe no nia mai, e te mau ra'i e ! A haamairi atoa mai te parautia, e te mau ata e ; ia heheu te fenua, e ia faatupu mai i te Faaora !

Alleluia.

Evanelia
: Mat 11, 11-15

10/12/21 (vareau) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Is 48, 17-19
Salamo 1, 1-2, 3, 4.6

Alleluia. Alleluia.
Inaha, te haere mai nei te Fatu : a haere outou e farerei atu iana ! Oia te Arii no te hau.

Alleluia.

Evanelia : Mat 11, 16-19 

11/12/21 (vareau) - Mahana noa,
   e aore râ (teatea) - Damasi 1 peata, e papa. … 384 i Roma.
Tai’ora’a 1
: Ekal 48, 1-4.9-11
Salamo 79 (80.), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19

Alleluia. Alleluia.
A faaineine i te ea no te Fatu, a faaafaro i tona ra mau haerea : e ite te mau tino atoa i te ora a te Atua.
Alleluia.

Evanelia : Mat 17, 10-13 

12/12/21 (ù tarona) - Dominika 3 - T. Avenete "C" Gaudete - (3)
[Maria peata i Guadalupe.]

Karedo, perefatio 1 no Avenete
Tai’ora’a 1 : Soph 3, 14-17
Himene : Is 12, 2-3, 4bcde, 5-6
Tai’ora’a 2 : Phil 4, 4-7

Alleluia. Alleluia.
Te i nia ia’u te Varua o te Fatu ra, ua tono mai oia ia’u ia faaite i tana parau i te feia veve.
Alleluia.

Evanelia : Luk 3, 10-18

13/12/21 (uteute) - Lukia peata, e paretenia e te maratiri i Syracuse. I te tenetere 1.

Haamanaoraa
                  Monire - Hep. 3 Avenete :
Tai’ora’a 1 : Num 24, 2-7.15-17a

Salamo 24, 4-5ab, 6-7bc, 8-9

Alleluia. Alleluia.
A faaite mai, e te Fatu e, i to oe na aroha ia matou, e a ho mai i te ora na oe na ia matou nei.
Alleluia.
Evanelia
: Mat 21, 23-27

14/12/21 (teatea) - Ioane no te Tatauro peata, e perepitero no te pupu karamera e te orometua na te Etaretia. … 1591 i Ubeda (Paniora).
Haamanaoraa
                       M. piti - Hep. 3 Avenete :

Perefatio 2 no Avenete
Tai’ora’a 1 : Soph 3, 1-2.9-13
Salamo 33, 2-3, 6-7, 16.18, 19.23

Alleluia. Alleluia.
A haere mai, et te Fatu e, eiaha e haamarirau atu a, a faaora mai i te hara a to nunaa !
Alleluia.
Evanelia
: Mat 21, 28-32

15/12/21 (vareau) - Mahana noa.
Perefatio 2 no Avenete
Tai’ora’a 1 : Is 45, 6b-8.18.21b-25
Salamo 84 (85.), 9ab.10, 11-12, 13-14

Alleluia. Alleluia.
A faateitei na i to reo ma te uana, o oe tei hopoi i te parau maitai. A hio na i to outou Atua : inaha te haere maira ma te puai.
Alleluia.
Evanelia : Luk 7, 18b-23

16/12/21 (vareau) - Mahana noa.
Perefatio 2 no Avenete
Tai’ora’a 1 : Is 54, 1-10
Salamo 29, 2a.3-4, 5-6, 9.12a.13cd

Alleluia. Alleluia.
A faaineine i te ea no te Fatu, a faaafaro i tona ra mau haerea : e ite te mau tino atoa i te ora a te Atua. 
Alleluia.

Evanelia : Luk 7, 24-30

17/12/21 (vareau) - 17 no titema.
Perefatio 2 no Avenete
Tai’ora’a 1 : Gen 49, 1-2.8-10
Salamo 71, 1-2, 3-4, 7-8, 17

Alleluia. Alleluia.
Haere mai e te Paari o te Teitei roa ra ! O oe te faatere i te ao nei ma te mana 'e te mâru, a haapii mai ia matou i te ea o te parau mau.
Alleluia.
Evanelia
: Mat 1, 1-17

18/12/21 (vareau) - 18 no titema,
 Perefatio 2 no Avenete
Tai’ora’a 1 : Ier 23, 5-8
Salamo 71, 1-2, 12-13, 18-19

Alleluia. Alleluia.
Haere mai, e te Arii o te nunaa o Iseraela ! O oe tei horoa i te Ture i nia i te mou'a, a faatiama mai ia matou i te puai o to oe na rima.

Alleluia.
Evanelia : Mat 1, 18-24

19/12/21 (vareau) - Dominika 4 - T. Avenete "C" - (4)
Karedo, perefatio 2 no Avenete
Tai’ora’a 1 : Mik 5, 2-5a
Salamo 79 (80.), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19

Tai’ora’a 2 : Heb 10, 5-10
Alleluia. Alleluia.
Inaha ei tavini au no te Fatu, ia na reirahia mai au mai ta oe i parau mai na.

Alleluia.
Evanelia : Luk 1, 39-45

20/12/21 (vareau) - 20 no titema.
Perefatio 2 no Avenete
Tai’ora’a 1 : Is 7, 10-16
Salamo 23, 1-2, 3-4ab, 5-6

Alleluia. Alleluia.
Haere mai, e te Taviri a Davida e ! O oe te iriti i te mau uputa o te Basileia, a faatiama mai i tei tapeahia i roto i te pouri ra.
Alleluia.

Evanelia : Luk 1, 26-38

21/12/21 (vareau) - 21 no titema,
Petero Canisius peata
, e perepitero, e tiahou no te pupu euhe a Iesu, e te orometua na te Etaretia. … 1597 i Fribourg (Helevetia).
Perefatio 2 no Avenete
Tai’ora’a 1 : Sire 2, 8-14, e aore râ : Soph 3, 14-18a
Salamo 32, 2-3, 11-12, 20-21

Alleluia. Alleluia.
A haere mai, e Emanuela e, to matou Araivavao, e to matou Arii ! 
A faaora mai ia matou e te Fatu, e to matou Atua e.
Alleluia.

Evanelia : Luk 1, 39-45

22/12/21 (vareau) - 22 no titema.
Perefatio 2 no Avenete
Tai’ora’a 1 : 1 Arii 1, 24-38
Himene : 1 Arii 2, 1, 4-5ab, 6-7, 8abcd

Alleluia. Alleluia.
A haere mai, e te Arii no te ao atoa nei, te ofai tihi o te Etaretia ! I te taata o ta oe i hamani i te repo ra, te afai mai nei oe te ora.

Alleluia.
Evanelia : Luk 1, 46-56

23/12/21 (teatea) - I te Epikoporaa no Papeete :
146 matahiti i teie nei mahana. Haamana’oraa i te ha'amo'âraahia, te Fare Pureraa Katedera no Papeete. 
Oro’a
i te Epikoporaa no Papeete.
Oro’a hanahana i te Katedera no Papeete.
Tai’ora’a 1
: Ezek 43, 1-2.4-7a
Himene : 1 Ch 29, 10, 11abc, 11de-12a, 12bcd
Tai’ora’a 2 : Ap 21, 1-5a

Alleluia. Alleluia.
Ua fatata te hora, 'e o teie te taime e haamorihia ai te Metua e te feia haamori mau ra ma te varua 'e te parau mau.
Alleluia.

Evanelia : Ioa 2, 13-22

24/12/21 (vareau) - 24 no titema.
                        
Pure tutia i te poipoi
Perefatio 2 no Avenete

Tai’ora’a 1 : 2 Arii 7, 1-5.8b-12.14a.16
Salamo 88 (89.), 2-3, 4-5, 27.29

Alleluia. Alleluia.
Haere mai, e te Mahana o te hiti mai, e te parautia 'e te maramarama etereno e ! A turama i tei vai noa i roto i te pouri o te pohe.
Alleluia.

Evanelia : Luk 1, 67-79

25/12/21 (teatea) - TE FANAURAAHIA O TE FATU.
Oro’a hanahana
                       Pure tutia i te ahiahi

Tai’ora’a 1 : Is 62, 1-5
Salamo 88 (89.), 4-5, 16-17, 27.29
Tai’ora’a 2 : Ohip 13, 16-17.22-25

Alleluia. Alleluia.
Ananahi, e mou te hara a to te ao nei, ei nia iho ia tatou e vai mana ai e te Faaora o te ao nei.
Alleluia.

Evanelia : Mat 1, 1-25,
e aore râ Tai’ora’a haapotohia : 1, 18-25

                    Pure tutia i te tuiraa-pô
Tai’ora’a 1 : Is 9,  2-7
Salamo 95 (96.), 1-2a, 2b-3, 11-12a, 12b-13a, 13bc
Tai’ora’a 2 : Tit 2, 11-14

Alleluia. Alleluia.
I tae mai au e afai mai i te hoe parau maitai : I teienei â ru'i, ua fanauhia mai te hoe Faaroa : o te Kirito ia, te Fatu !
Alleluia.
Evanelia : Luk 2, 1-14

                          Pure tutia i te aahiata
Tai’ora’a 1 : Is 62, 11-12
Salamo 96 (97.), 1.6, 11-12
Tai’ora’a 2 : Tit 3, 4-7

Alleluia. Alleluia.
Ei hanahana i te Atua i te ra'i teitei ra, ei hau i te fenua nei i te feia i herehia e ana !
Alleluia.

Evanelia : Luk 2, 15-20

                         Pure tutia i te ao
Tai’ora’a 1 : Is 52, 7-10
Salamo 97 (98.), 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6
Tai’ora’a 2 : Heb 1, 1-6

Alleluia. Alleluia.
I teie nei mahana, ua anaana te maramarama i nia i te fenua nei. E te mau nunaa o te ao atoa nei e, a tomo i roto i te maramarama o te Atua. 
A haere paatoa mai e haamori i te Fatu !
Alleluia.

Evanelia : Ioa 1, 1-18,
e aore râ Tai‘ora’a haapotohia : 1, 1-5.9-14

26/12/21 (teatea) - I te dominika i te varuraa no te Fanauraa

Te Utuafare Mo'a o Iesu, Maria e Iosepha "C" - (1)
Paterono i te mau pāroita no Haapiti e Huahine.
[Tetephano peata, e maratiri matamua. Eita te oro'a e haapaohia.]
Oro’a

Gloria, karedo, perefatio no te Fanauraa
Tai’ora’a 1 : 1 Arii 1, 19c-22.24-28
Salamo 83 (84.), 3, 4, 5-6, 9-10
Tai’ora’a 2 : 1 Ioa 3, 1-2.21-24

Alleluia. Alleluia.
E te Fatu, a haamahorohora i to matou mafatu ia haapao maite matou i te mau parau a to Tamaiti.

Alleluia.
Evanelia : Luk 2, 41-52

27/12/21 (teatea) - Ioane peata, e apotoro e te papai Evanelia.  
Paterono i te pāroita no Toahotu.
Oro’a
Gloria, perefatio no te Fanauraa
Tai’ora’a 1 : 1 Ioa 1, 1-4
Salamo 96 (97.), 1-2, 5-6, 11-12

Alleluia. Alleluia.
Ei ia oe, e te Atua e, ta matou arue ! O oe tei faahanahanahia e te mau Apotoro, te umere atu nei matou ia oe, o oe te Fatu !
Alleluia.

Evanelia : Ioa 20, 2-8

28/12/21 (uteute) - Te mau Tamarii hara-ore, e maratiri.    
Oro’a
Gloria, perefatio no te Fanauraa
Tai’ora’a 1 : 1 Ioa 1, 5 - 2, 2
Salamo 123, 2-3, 4-5, 7-8

Alleluia. Alleluia. 
Ei ia oe, e te Atua e, ta matou arue ! Ua riro te mau maratiri ei ite no oe, te umere atu nei matou ia oe : o oe te Fatu !

Alleluia.
Evanelia : Mat 2, 13-18

29/12/21 (teatea) - VARURAA no te Fanauraa,
     e aore râ (uteute) - Toma Becket peata, e epikopo no Cantorbery e te matatiri. … 1170.
Gloria, perefatio no te Fanauraa
Tai’ora’a 1 : 1 Ioa 2, 3-11
Salamo 95 (96.), 1-2a, 2b-3, 5b-6

Alleluia. Alleluia.
O te tiarama ïa e heheuhia ai oe i te mau nunaa etene ra, ’e o te hanahana hoi no to oe nunaa o Iseraela.
Alleluia.

Evanelia : Luk 2, 22-35

30/12/21 (teatea) - VARURAA no te Fanauraa.
Gloria, perefatio no te Fanauraa

Tai’ora’a 1 : 1 Ioa 2, 12-17
Salamo 95 (96.), 7-8a, 8b-9, 10

Alleluia. Alleluia.
I teie nei mahana, ua anaana te maramarama i nia i te fenua nei. E te mau nunaa o te ao atoa nei e, a tomo i roto i te maramarama o te Atua. A haere paatoa mai e haamori i te Fatu !
Alleluia.

Evanelia : Luk 2, 36-40

31/12/21 (teatea) - VARURAA no te Fanauraa,

Siveterio 1 peata, e papa. … 335 i Roma.
Gloria, perefatio no te Fanauraa
Tai’ora’a 1 : 1 Ioa 2, 18-21
Salamo 95 (96.), 1-2a, 11-12a, 12b-13ab

Alleluia. Alleluia.
'E ua riro mai te Parau ei taata, 'e ua puhapa mai io tatou nei. Area te feia i faarii atu iana, ua hô mai oia ia ratou i te ravea e riro ai ratou ei tamarii na te Atua.
Alleluia.

Evanelia : Ioa 1, 1-18

TENUARE 2022

01/01/22 (teatea) - MARIA, TE METUA VAHINE O TE ATUA.
Oro’a hanahana

(O tei faatupu-faahou-hia i te matahiti 1969 e te varuraa no te Fanauraahia. O te 1 no Tenuare te oro’a tahito roa a’e no Maria i roto i te lituria Roma.)
                Mahana no te hau i te ao nei.
Gloria, karedo, perefatio no Maria Paretenia
Tai’ora’a 1
: Num 6, 22-27
Salamo 66, 2-3, 5, 6.8
Tai’ora’a 2 : Gal 4, 4-7

Alleluia. Alleluia.
I mutaa iho ra, ua parau mai te Atua i to tatou hui metua na roto i te mau peropheta ; i teie rā mau mahana hopea nei, ua parau mai oia ia tatou na roto i tana iho Tamaiti.
Alleluia.

Evanelia : Luk 2, 16-21

02/01/22 (teatea) - Dominika i muri a'e i te 1 no Tenuare.
                                       
(Cf. Puta PURE TUTIA, api. 595)

          TE EPIPHANIA O TE FATU - ‚(2)
[Basilia nui peata, e epikopo no Kaisarea e orometua na te Etaretia. † 379, raua o Kerekorio Nazianeze peata, e epikopo no Kotatinopoli e orometua na te Etaretia. † v. 389. Eita te mau haamanaoraa e haapaohia.]
Oro’a hanahana

                   (Eleemotina no te mau tamarii - Roma.)
Gloria, karedo, perefatio no te oro’a iho
Tai’ora’a 1 : Is 60, 1-6
Salamo 71, 1-2, 7-8, 10-11, 12-13
Tai’ora’a 2 : Eph 3, 2-3a.5-6

Alleluia. Alleluia.
Ua ite tatou i tôna fetia i te hitiraa mai, ’e te haere mai nei tatou e tahopu i mua iana.

Alleluia.
Evanelia : Mat 2, 1-12

03/01/22 (teatea) - Monire i muri i te Epiphania,
     e aore râ (teatea) - Te I'oa Mo'a no Ietu.
Tai’ora’a 1 : 1 Ioa 3, 22 - 4, 6
Salamo 2, 7bc-8, 10-11

Alleluia. Alleluia.
Haere atura Iesu i te pororaa i te Evanelia o te Basileia e i te faaoraraa i te mau ma’i i roto i te nunaa.
Alleluia.

Evanelia : Mat 4, 12-17.23-25

04/01/22 (teatea) - Mahana piti i muri i te Epiphania.
Tai’ora’a 1 : 1 Ioa 4, 7-10
Salamo 71, 1-2, 3-4, 7-8

Alleluia. Alleluia.
Ua tono mai oia ia’u te Fatu no te afai i te Evanelia i te feia veve, e no te poro i te mau tîtî to ratou faaoraraahia.

Alleluia.
Evanelia : Mar 6, 34-44

05/01/22 (teatea) - Mahana toru i muri i te Epiphania.
Tai’ora’a 1 : 1 Ioa 4, 11-18
Salamo 71, 1-2, 10-11, 12-13

Alleluia. Alleluia.
E ia oe na te arue e Iesu kirito e, tei riro mai ei taata, tei porohia i rotopu i te mau nunaa, tei iteahia e to te ao atoa nei.
Alleluia.

Evanelia : Mar 6, 45-52

06/01/22 (teatea) - Mahana maha i muri i te Epiphania.
Tai’ora’a 1 : 1 Ioa 4, 19 - 5, 4
Salamo 71, 1-2, 14.15bc, 17

Alleluia. Alleluia.
Ua tono mai oia ia’u te Fatu no te afai i te Evanelia i te feia veve, e no te poro i te mau tîtî to ratou faaoraraahia.
Alleluia.

Evanelia : Luk 4, 14-22a

07/01/22 (teatea) - Mahana pae i muri i te Epiphania,
    e aore râ (teatea) - Raimudo peata no Penyafort, e perepitero,

          mero no te pupu euhe a Dominiko peata. … 1275 i Barcelone (Paniora).
Tai’ora’a 1 : 1 Ioa 5, 5-13
Salamo 146-147, 12-13, 14-15, 19-20

Alleluia. Alleluia.
Haere atura Iesu i te pororaa i te Evanelia o te Basileia e i te faaoraraa i te mau ma’i i roto i te nunaa.
Alleluia.

Evanelia : Luk 5, 12-16

08/01/22 (teatea) - Mahana mä’a i muri i te Epiphania.
    e aore râ (teatea) : Pure tutia no te faa-tura ia Maria Paretenia.

Tai’ora’a 1 : 1 Ioa 5, 14-21
Salamo 149, 1-2, 3-4, 5-6a.9b

Alleluia. Alleluia.
Te feia i parahi i roto i te pouri, ua ite ïa i te maramarama rahi ; e maramarama tei hiti mai no te feia e noho ra i raro a'e i te maru pohe ra.

Alleluia.
Evanelia : Ioa 3, 22-30

09/01/22 (teatea) - Dominika i muri mai i te Epiphania
             Te Papetitoraa o te Fatu "C" - (1)
Oro’a.
Gloria, karedo, perefatio no te oro'a iho
Tai’ora’a 1 : Is 40, 1-5.9-11
Salamo 103, 1c-3a, 3bc-4, 24-25, 27-28, 29-30
Tai’ora’a 2 : Tit 2, 11-14
; 3, 4-7
Alleluia. Alleluia.
Ua parau atura Ioane Papetito : Teie mai nei te hoe o tei hau a'e i te puai ia'u nei : nâna e papetito ia outou i te Varua Maitai 'e te auahi.
Alleluia.

Evanelia : Luk 3, 15-16.21-22

10/01/22 (matie) - Mahana noa. (Hep. 1 T. N.)
Tai’ora’a 1 : 1 Arii 1, 1-8
Salamo : 115, 12-13, 14.17, 18-19

Alleluia. Alleluia.
Ua fatata mai nei te Basileia o te Atua.
A tatarahapa 'e a faaroo i te Evanelia.
Alleluia.

Evanelia : Mar 1, 14-20

11/01/22 (matie) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : 1 Arii 1, 9-20
Himene : 1 Arii 2, 1, 4-5ab, 6-7, 8abcd

Alleluia. Alleluia.
A faarii outou i te parau a te Atua ma tona huru mau, eiaha mai te hoe parau taata, mai te parau râ a te Atua. 
Alleluia.

Evanelia : Mar 1, 21-28

 12/01/22 (matie) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : 1 Arii 3, 1-10.19-20
Salamo : 39, 2abc.5ab, 7-8a, 8b-9, 10

Alleluia. Alleluia.
E faaroo mai tä’u mau mamoe i ta’u reo, te na ô maira te Fatu ; ua ite au ia ratou,’e e pee mai ratou ia’u.

Alleluia.
Evanelia : Mar 1, 29-39

13/01/22 (matie) - Mahana noa,
     e aore râ (teatea) - Hilario peata, e epikopo no Poitiers e te orometua na te Etaretia. … 367.
Tai’ora’a 1 : 1 Arii 4, 1b-11
Salamo : 43, 10-11, 14-15, 24-25

Alleluia. Alleluia.
Haere atura Iesu i te pororaa i te Evanelia o te Basileia e i te faaoraraa i te mau ma’i i roto i te nunaa.
Alleluia.

Evanelia : Mar 1, 40-45


14/01/22 (matie) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : 1 Arii 8, 4-7.10-22a
Salamo : 88 (89.), 16-17, 18-19

Alleluia. Alleluia.
E peropheta rahi tei ti'a mai nei i rotopu ia tatou, 'e ua haere mai te Atua i tōna nei nunaa.
Alleluia.

Evanelia : Mar 2, 1-12


15/01/22 (matie) - Mahana noa,
   e aore râ (teatea) : Pure tutia no te faa-tura ia Maria Paretenia.

Tai’ora’a 1 : 1 Arii 9, 1-4.10c.17-19 ; 10, 1
Salamo : 21, 2-3, 4-5, 6-7

Alleluia. Alleluia.
Ua tono mai oia ia’u te Fatu no te afai i te Evanelia i te feia veve, e poro i te mau tîtî i to ratou faaoraraahia.

Alleluia.

Evanelia : Mar 2, 13-17

16/01/22 (matie) - Dominika i muri mai i te Papetitoraa o te Fatu

Dominika 2 T. N. "C" - (2)‚

Gloria, karedo, perefatio no te mau dominika
Tai’ora’a 1
: Is 62, 1-5
Salamo 95 (96.), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9a.10ac
Tai’ora’a 2 : 1 Co 12, 4-11

Alleluia. Alleluia.
O te tumu ïa i nominohia ai outou, na roto i ta matou Evanelia, ia roaa ia outou te hanahana o to tatou Fatu o Iesu-Kirito.
Alleluia.

Evanelia : Ioa 2, 1-11

17/01/22 (teatea) - Atonio peata, e metua monahi i te pae uta o te fenua Aiphiti. … 356.
Haamanaoraa
                     Monire - Hep. 2 T. N. :
Tai’ora’a 1 : 1 Arii 15, 16-23
Salamo 49, 7ac-8, 16bc-17, 21, 23

Alleluia. Alleluia.
E mea ora hoi te parau a te Atua ’e te puai rahi ; e ti'a i taua parau ra ia hiopoa i te mau manao 'e te mau feruriraa o te mafatu.
Alleluia.

Evanelia
: Mar 2, 18-22

18 - 25 no tenuare : Hepetoma pure no te Ho'eraa o te mau Kiritiano.
E peu matau-roa-hia te pure no te taho'eraa o te mau kititiano, mai te 18 no Tenuare 'e tae roa atu i te 25. Na Paulo Wattson i maiti i taua hepetoma ra, i te matahiti 1908 ; i te tau tahito hoi, ua tano te mahana matamua i te ho'e oroa no Petero peata e te mahana hopea i te ho'e oroa no Paulo peata. E tapao rahi te reira.

18/01/22 (matie) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : 1 Arii 16, 1-13
Salamo 88 (89.), 20, 21-22, 27-28

Alleluia. Alleluia.
Ia faaaraara te Metua o to tatou Fatu o Iesu Kirito i te mata o to tatou mafatu, ia ite tatou i te tiaturi no tâna nominoraa e faatupu.
Alleluia.

Evanelia : Mar 2, 23-28

19/01/22 (matie) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : 1 Arii 17, 32-33.37.40-51
Salamo 143, 1, 2, 9-10

Alleluia. Alleluia.
Haere atura Iesu i te pororaa i te Evanelia o te Basileia e i te faaoraraa i te mau ma’i i roto i te nunaa.
Alleluia.

Evanelia : Mar 3, 1-6

20/01/22 (matie) - Mahana noa,
    e aore râ (uteute) - Fabiano peata, e papa e te maratiri. … 250 i Roma,
    e aore râ (uteute) - Sebatiano peata, e maratiri i Roma.i te omuaraa o te tenetere 4.
Tai’ora’a 1 : 1 Arii 18, 6-9
; 19, 1-7
Salamo 55, 2-3, 9ab-10, 11a.12, 13-14ab

Alleluia. Alleluia.
Na Iesu Kirito to tatou Faaora i haapohe i te pohe ; e nâna i faa’anaana i te ora na roto i tâna Evanelia.

Alleluia.
Evanelia : Mar 3, 7-12 

21/01/22 (uteute) - Aniete peata, e paretenia e te maratiri. … 305 i Roma.
Haamanaoraa
                 M. pae - Hep. 2 T. N. :
Tai’ora’a 1 : 1 Arii 24, 3-21
Salamo 56, 2, 3-4ac, 6.11

Alleluia. Alleluia.
Na roto i te Kirito, ua faafaite te Atua i to te ao nei iana ra : e nana i tuu mai i te parau faafaite i roto i ta’u vaha.
Alleluia.

Evanelia : Mar 3, 13-19 

22/01/22 (matie) - Mahana noa,
   e aore râ (teatea) : Pure tutia no te faa-tura ia Maria Paretenia,

    e aore râ (uteute) - Viheni peata, e diakono, e te maratiri i Valencia (Paniora). … 304.
Tai’ora’a 1
: 2 Arii 1, 1-4.11-12.19.23-27
Salamo 79 (80.), 2-3, 5-7

Alleluia. Alleluia.
E te Fatu Atua e, a iriti oe i to matou mafatu ia imi matou ma te aroha mau i te mau parau atoa a to Tamaiti.
Alleluia.

Evanelia : Mar 3, 20-21

23/01/22 (matie) - Dominika 3 T.N. "C" - (3)
        Dominika no te Parau a te Atua
Gloria, karedo, perefatio no te mau dominika

Tai’ora’a 1 : 2 Eze 68, 2-4a.5-6.8-10
Salamo 19, 8, 9, 10, 15
Tai’ora’a 2 : 1 Co 12, 12-30
e aore râ T. haapotohia : 12, 12-14.27
Alleluia. Alleluia.
Ua tono mai oia ia’u te Fatu no te afai i te Evanelia i te feia veve, e poro i te mau tîtî i to ratou faaoraraahia.

Alleluia.
Evanelia : Luk 1, 1-4
; 4, 14-21

24/01/22 (teatea) - Faraneti no Sales peata, e epikopo no Geneve, e te orometua na te Etaretia. … 1622 i Lyon.
Haamanaoraa
                      Monire - Hep. 3 T. N. :
Tai’ora’a 1 : 2 Arii 5, 1-7.10
Salamo 88, 20, 21-22, 25-26

Alleluia. Alleluia.
Na Iesu Kirito to tatou Faaora i haapohe i te pohe ; e nâna i faa’anaana i te ora na roto i tâna Evanelia.
Alleluia.

Evanelia
: Mar 3, 22-30

25/01/22 (teatea) - Te Fariuraa o Paulo peata, e apotoro.
Oro’a
Tai’ora’a 1
(i te hinaaro) : Ohip 22, 3-16, aore râ : Ohip 9, 1-22
Salamo 116, 1, 2

Alleluia. Alleluia.
O vau rä tei maiti ia outou ’e tei faataa ia outou, ia haere outou,’e ia hotu mai i te mäa, ’e ia vai maite to outou hotu, te na ô maira te Fatu.
Alleluia.

Evanelia : Mar 16, 15-18

26/01/22 (teatea) - Timoteo peata raua o Tito peata, e tau epikopo, na apee o Paulo peata.
Haamanaoraa
*Tai’ora’a 1
(ia taiohia e tia ai) : 2 Tim 1, 1-8, e aore râ : Tit 1, 1-5

                   M. toru - Hep. 3 T. N. :
Salamo 88 (89.), 4-5, 27-28, 29-30

Alleluia. Alleluia.
O te huero sitona te parau a te Atua ; o te Kirito te ueueu huero,
ia itea oia i te tahi taata e vai mai taua taata ra e a muri noa atu.
Alleluia.

Evanelia
: Mar 4, 1-20

27/01/22 (matie) - Mahana noa,
   e aore râ (teatea) - Ahela Merici peata, e paretenia, nana i faatia i te pupu oaretebia “Ursulines”. … 1540 i Brescia (Italia).
Tai’ora’a 1 : 2 Arii 7, 18-19.24-29
Salamo 131, 1-2, 3a.4a.5, 11, 12, 13-14

Alleluia. Alleluia. 
O ta oe ra parau e lamepa ïa i to’u nei haerea, e e tiarama ïa no to’u nei èà.
Alleluia.

Evanelia : Mar 4, 21-25

28/01/22 (teatea) - Toma Akino peata, e perepitero, mero no te pupu euhe a Dominiko peata, e te orometua na te Etaretia. 1274 (7 no mati) i Fossanova (Italia), ua hunahia i Toulouse.
Haamanaoraa
                     M. pae - Hep. 3 T. N. :
Tai’ora’a 1 : 2 Arii 11, 1-4a.5-10a.13-17
Salamo 50, 3-4, 5-6ab, 6cd-7, 10-11

Alleluia. Alleluia. 
Ia haamaitaihia oe, e to matou Metua e, te Fatu o te ao atoa nei, o oe i heheu i te feia riirii te miterio o to oe na Basileia !
Alleluia.

Evanelia : Mar 4, 26-34

29/01/22 (matie) - Mahana noa,
  e aore râ (teatea) : Pure tutia no te faa-tura ia Maria Paretenia.

Tai’ora’a 1 : 2 Arii 12, 1-7a.10-17
Salamo 50, 12-13, 14-15, 16-17

Alleluia. Alleluia.
I here mai hoi te Atua to te ao nei e tae roa atu i te horoa mai i tana Tamaiti fanau tahi, ia ore ia pohe te hoe a'e taata e faaroo iana, ia roaa rã iana te ora mure ore.
Alleluia.

Evanelia : Mar 4, 35-41

30/01/22 (matie) - Dominika 4 T.N. "C" (4)
                    Mahana no te Oraraa Euhe i te ao nei.

Gloria, karedo, perefatio no te mau dominika
Tai’ora’a 1 : Ier 1, 4-5.17-19
Salamo 70, 1-2, 3, 5-6ab, 15ab.17
Tai’ora’a 2 : 1 Co 12, 31 - 13, 13 /
Tai’ora’a haapotohia : 13, 4-13

Alleluia. Alleluia.
Ua tono mai oia ia’u te Fatu no te afai i te Evanelia i te feia veve, e poro i te mau tîtî i to ratou faaoraraahia.
Alleluia.

Evanelia : Luk 4, 21-30

31/01/22 (teatea) - Ioane Boseko peata, e perepitero, ua faatupu oia i te hoe pupu euhe. … 1888 i Turine.
Haamanaoraa
  
            Monire - Hep. 4 T. N. :
Tai’ora’a 1 : 2 Arii 15, 13-14.30
; 16, 5-13a
Salamo 3, 2-3, 4-5, 6-7

Alleluia. Alleluia. 
E peropheta rahi tei ti'a mai nei i rotopu ia tatou, 'e ua haere mai te Atua i tōna nei nunaa.
Alleluia.
Evanelia
: Mar 5, 1-20 

FEBUARE 2022 

01/02/22 (matie) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : 2 Arii 18, 9-10.14b.24-25a.30 - 19, 4
Salamo 85, 1-2, 3-4, 5-6

Alleluia. Alleluia.
Ua rave te Kirito i to tatou mau paruparu, ‘e ua hopoi oia i nia iana i to tatou mau ma’i. 
Alleluia.

Evanelia : Mar 5, 21-43


 02/02/22 (teatea) - Te Pûpû-raa-hia o te Fatu i te Hiero.     
                  
Mahana no te Oraraa Euhe i te ao nei
O te oro’a teie e faahanahana i te Kirito, oia te tiarama e haamaramarama i te mau nunaa etene (Luka 2/32). E haamaitaihia te mau mori hinu e haere pererina te amuiraa ma te mori ama. Ia oti a’e te haereraa pererina, e haamata te pure tutia ma himene i te gloria, e vaiihohia ïa te pure fa’iraa hara e te kyrie. Mai te mea râ e, aita e haereraa pererina, e haamata ïa te pure tutia ma te faahanahana i te tomoraa.
Oro’a
Tai’ora’a 1 : Mal 3, 1-4, e aore râ : Heb 2, 14-18
Salamo 23, 7, 8, 9, 10

Alleluia. Alleluia.
O te tiarama ïa e heheuhia ai oe i te mau nunaa etene ra, ’e o te hanahana hoi no to oe nunaa o Iseraela.
Alleluia.

Evanelia : Luk 2, 22-40,
e aore râ Tai’ora’a haapotohia : 2, 22-32

 

03/02/22 (matie) - Mahana noa,
    e aore râ (uteute) - Velasio peata, e epikopo no te oire o Sebasetiano (Asia i raro) e te maratiri. … 320,
    e aore râ (teatea) - Anesegario peata, e epikopo no Hameburia. … 865 i Berema. 
Tai’ora’a 1 : 3 Arii 2, 1-4.10-12
Himene : 1 Par 29, 10, 11abc, 11de-12a, 12bcd

Alleluia. Alleluia.
Ua fatata mai nei te Basileia o te Atua. A tatarahapa 'e a faaroo i te Evanelia.
Alleluia.

Evanelia : Mar 6, 7-13

04/02/22 (matie) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Ekal 47, 2-11
Salamo 17, 31-33a, 47.50, 32a.51

Alleluia. Alleluia.
E ao te feia e faaroo i te Parau ma te mafatu ti’a ’e te maitai, ’e o te tapea maite i taua parau ra, a hotu ai te mäa na roto i te haapao tamau. 
Alleluia.

Evanelia : Mar 6, 14-29


05/02/22 (uteute) - Akata peata, e paretenia e te maratiri. … 251 i Catane (Sicilia).
Haamanaoraa
                       M. mä’a - Hep. 4 T. N. :
Tai’ora’a 1 : 3 Arii 3, 4-13
Salamo 118, 9-10, 11-12, 13-14

Alleluia. Alleluia.
E faaroo mai tä’u mau mamoe i ta’u reo, te na ô maira te Fatu ; ua ite au ia ratou,’e e pee mai ratou ia’u.
Alleluia.

Evanelia : Mar 6, 30-34

06/02/22 (matie) - Dominika 5 T.N. "C" - (1)
[Pauro Miki peata e tona mau hoa,
maratiri faatataurohia i Nagasaki (Tapone). … 5 no febuare 1597. Eita te haamanaoraa e haapaohia.]
Gloria, karedo, perefatio no te mau dominika
Tai’ora’a 1 : Is 6, 1-2a.3-8

Salamo 137, 1-2a, 2bc-3, 4-5, 7c-8
Tai’ora’a 2 : 1 Co 15, 1-11,
e aore râ T. haapotohia : 15, 3-8.11
Alleluia. Alleluia.
« A pee mai ia’u, te na ô maira te Fatu, e faariro vau ia orua ei ravaai taata. »
Alleluia.

Evanelia : Luk 5, 1-11

07/02/22 (matie) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : 3 Arii 8, 1-7.9-13
Salamo 131, 1a.2b.4a.5a, 6-7, 9-10

Alleluia. Alleluia.
Haere atura Iesu i te pororaa i te Evanelia o te Basileia e i te faaoraraa i te mau ma’i i roto i te nunaa. 
Alleluia.

Evanelia : Mar 6, 53-56

08/02/22 (matie) - Mahana noa,
    e aore râ (teatea) - Ieronimo Emiliano peata, ua faatupu oia i te hoe pupu euhe. … 1537 Somasca, (i pihai iho i Beregama),
    e aore râ (teatea) - Iotefina Bakhita peata, e paretenia. 1947 i Schio (Italia).
Tai’ora’a 1 : 3 Arii 8, 22-23.27-30
Salamo 83, 3, 4, 5.10, 11abcd

Alleluia. Alleluia.
‘A ‘ume i ta'u mafatu i ta oe mau faaueraa ; na roto i to aroha, ho mai ia'u i ta oe na ture, e te Fat  e.   
Alleluia.

Evanelia : Mar 7, 1-13


09/02/22 (matie) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : 3 Arii 10, 1-10
Salamo 36, 5-6, 30-31, 39-40ac

Alleluia. Alleluia.
Ta oe parau, e te Fatu e, e parau mau ïa ; i roto i taua parau mau ra, a haamo’a mai oe ia matou.

Alleluia.
Evanelia : Mar 7, 14-23

10/02/22 (teatea) - Korotika peata, e paretenia, tuahine no Benedito peata, e paretenia e vahine monahi. … 543 i te mou’a Kasino.
Haamanaoraa
                      M. maha - Heb. 5 T. N. :
Tai’ora’a 1 : 3 Arii 11, 4-13
Salamo 105, 3-4ab, 6.35, 36-37, 39-40

Alleluia. Alleluia.
E e faarii ma te marü i te Parau i tanuhia i roto ia outou, o te ti'a ia faaora ia outou.
Alleluia.
Evanelia
: Mar 7, 24-30

11/02/22 (matie) - Mahana noa,
    e aore râ (teatea) - Maria peata no Lureda (1858).
               Mahana no te feia ma’i
Tai’ora’a 1 : 3 Arii 11, 29-32
; 12, 19
Salamo 80, 10-11ab, 12-13, 14-15

Alleluia. Alleluia.
E te Fatu Atua e, a iriti oe i to matou mafatu ia imi matou ma te aroha mau i te mau parau atoa a to Tamaiti.
Alleluia.

Evanelia
: Mar 7, 31-37

12/02/22 (matie) - Mahana noa,
    e aore râ (teatea) : Pure tutia no te faa-tura ia Maria Paretenia.

Tai’ora’a 1 : 3 Arii 12, 26-32 ; 13, 33-34
Salamo 105, 6-7ab, 19-20, 21-22

Alleluia. Alleluia.
E ore te taata e ora i te faraoa anae ra, i te mau parau atoa râ no ö mai i te vaha o te Atua
Alleluia.

Evanelia : Mar 8, 1-10

13/02/22 (vert) - Dominika 6 T.N. "C" - ‚(2)
Gloria, karedo, perefatio no te mau dominika
Tai’ora’a 1 : Ier 17, 5-8
Salamo 1, 1-2, 3, 4.6
Tai’ora’a 2 : 1 Co 15, 12.16-20

Alleluia. Alleluia.
Ia popou ïa outou, ‘e ia ou’au’a i te oaoa, te na ô maira te Fatu : e utua rahi hoi ta outou i nia i te ra’i.

Alleluia.
Evanelia : Luk 6, 17.20-26

14/02/22 (teatea) - Kirilo peata, e monahi, … 869 i Roma, raua o Metodio peata, e epikopo no Moravia (Tchécoslovaqia). … 885.                                          
Haamanaoraa.
                       Monire - Hep. 6 T. N. :
Tai’ora’a 1 : Iak 1, 1-11
Salamo 118, 67-68, 71-72, 75-76

Alleluia. Alleluia.
O vau te Ea, te Parau mau ’e te Ora, te na ô maira te Fatu. Aore e taata e tae i te Metua, maori ra na roto ia’u.
Alleluia.

Evanelia
: Mar 8, 11-13

15/02/22 (matie) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Iak 1, 12-18
Salamo 93, 12-13, 14-15, 18-19

Alleluia. Alleluia.
Ia here mai te hoe taata ia'u, e haapao oia i tä'u parau, te na ô maira te Fatu ; e herehia oia e ta'u Metua, 'e e haere atu maua iana ra. 
Alleluia.

Evanelia : Mar 8, 14-21

16/02/22 (matie) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Iak 1, 19-27
Salamo 15, 2-3a, 3bc-4ab, 4d-5

Alleluia. Alleluia.
Ia faaaraara te Metua o to tatou Fatu o Iesu Kirito i te mata o to tatou mafatu ia ite tatou i te tiaturi ta tona nominoraa e faatupu.
Alleluia.

Evanelia : Mar 8, 22-26

17/02/22 (matie) - Mahana noa,
   e aore râ (teatea) - Na taata toohitu i haamau i te pupu a te mau tavini o Maria peata paretenia, i Florence, o te tenetere 14.
Tai’ora’a 1 : Iak 2, 1-9
Salamo 33, 2-3, 4-5, 6-7

Alleluia. Alleluia.
Ta oe mau parau, e te Fatu e, e varua ïa ’e te ora. Tei ia oe na hoi te mau parau o te ora mure ore.
Alleluia.

Evanelia : Mar 8, 27-33

18/02/22 (matie) - Mahana noa.
             5 matahiti i teie nei o to te Metua Epikopo Jean-Pierre COTTANCEAU i te faatoroaraahia ei Epikopo.
Tai’ora’a 1 : Iak 2, 14-24.26
Salamo 111, 1-2, 3-4, 5-6

Alleluia. Alleluia.
Ua parau atu rä vau ia outou e, e hoa, te na ô maira te Fatu, no te mea ua faaite au ia outou i te mau parau atoa tä'u i faaroo i ta'u Metua.
Alleluia.

Evanelia : Mar 8, 34 - 9, 1

19/02/22 (matie) - Mahana noa,
    e aore râ (teatea) : Pure tutia no te faa-tura ia Maria Paretenia.

Tai’ora’a 1 : Iak 3, 1-10
Salamo 12, 2-3, 4-5, 7-8

Alleluia. Alleluia.
No roto mai faaroohia ihora te reo i te na’oraa e : « O ta’u Tamaiti here teie, a faaroo iana ! »
Alleluia.

Evanelia : Mar 9, 2-13

20/02/22 (matie) - Dominika 7 T.N. "C" - (3)
Gloria, karedo, perefatio no te mau dominika
Tai’ora’a 1 : 1 Arii 26, 2.7-9.12-13.22-23
Salamo 102, 1-2, 3-4, 8.10, 12-13
Tai’ora’a 2 : 1 Co 15, 45-49

Alleluia. Alleluia.
E faaueraa api tā’u e faaue nei ia outou, te na ô maira te Fatu : « A here outou ia outou iho mai ia’u i here atu ia outou na. »

Alleluia.
Evanelia : Luk 6, 27-38

21/02/22 (matie) - Mahana noa,
     e aore râ (teatea) - Petero Damiano peata, karatino e orometua na te Etaretia, epikopo no Ostie (Italia). … 1072.
       24 Matahiti i teie nei mahana to tatou Metua Epikopo Upereto COPPENRATH i te faaatoroaraahia ei Epikopo.
Tai’ora’a 1 : Iak 3, 13-18
Salamo 19, 8, 9, 10, 15

Alleluia. Alleluia.
Na Iesu Kirito to tatou Faaora i haapohe i te pohe ; e nâna i faa’anaana i te ora na roto i tâna Evanelia.
Alleluia.

Evanelia : Mar 9, 14-29

22/02/22 (teatea) - Te Nohoraa o Petero peata, apotoro.
Oro’a
Tai’ora’a 1 : 1 Pet 5, 1-4
Salamo 22 (2),1-2b, 2c-3, -4, 5, 6

Alleluia. Alleluia.
O Petero oe, oia hoi e papa ’e ei nia iho i taua papa na e patu ai au i ta’u Etaretia, ’e e ore roa te mana o te pohe e upootia i nia iana.
Alleluia.

Evanelia : Mat 16, 13-19

23/02/22 (uteute) - Polikarepo peata, e epikopo no Temorina e te maratiri. … 155.
Haamanaoraa
                      M. toru - Hep. 7 T. N. :
Tai’ora’a 1 : Iak 4, 13-17
Salamo 48, 2-3,6-7, 8-9, 10-11

Alleluia. Alleluia.
O vau te Ea, te Parau mau ’e te Ora, te na ô maira te Fatu. Aore e taata e tae i te Metua, maori ra na roto ia’u.
Alleluia.

Evanelia : Mar 9, 38-40

24/02/22 (matie) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Iak 5, 1-6
Salamo 48, 14-15ab, 15de-16, 17-18, 19-20

Alleluia. Alleluia.
A faarii outou i te parau a te Atua ma tona huru mau, eiaha mai te hoe parau taata, mai te parau râ a te Atua.
Alleluia.

Evanelia : Mar 9, 41-50

25/02/22 (matie) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Iak 5, 9-12
Salamo 103, 1-2, 3-4, 8-9, 11-12

Alleluia. Alleluia.
Ta oe parau, e te Fatu e, e parau mau ïa ; i roto i taua parau mau ra, a haamo’a mai oe ia matou.
Alleluia.

Evanelia : Mar 10, 1-12

26/02/22 (matie) - Mahana noa,
   e aore râ (teatea) : Pure tutia no te faa-tura ia Maria Paretenia.

          Mahana o te mau Vahine Katorika o te Epikoporaa (U.F.C.)
Tai’ora’a 1 : Iak 5, 13-20

Salamo 140, 1-2, 3-8
Alleluia. Alleluia.
Ia haamaitaihia oe, e to matou Metua e, te Fatu o te ao atoa nei, o oe i heheu i te feia riirii te miterio o to oe na Basileia !
Alleluia.

Evanelia : Mar 10, 13-16

27/02/22 (vert) - Dominika 8 T.N. "C" (4)
[Kerekorio no Narek peata
, e metua monahi e te orometua no te Etaretia.]

Gloria, karedo, perefatio no te mau dominika
Tai’ora’a 1 : Ekal 27, 4-7
Salamo 91 (92.), 2-3, 13-14, 15-16
Taioraa 2 : 1 Kor 15, 54-58

Alleluia. Alleluia.
Ia riro outou i roto i taua feia ra mai te tiarama no te ao nei, te hopoi na hoi outou i te ao nei i te parau e ora ai ra.
Alleluia.

Evanelia : Luk 6, 39-45

28/02/22 (matie) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : 1 Pet 1, 3-9
Salamo 111, 1-2, 5-6, 9.10c

Alleluia. Alleluia.
O Iesu Kirito, e taoa rahi täna, ua faariro ei taata veve no outou, ia faataoahia outou i taua veve nona ra.
Alleluia.

Evanelia : Mar 10, 17-27

MATI 2022

01/03/22 (matie) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : 1 Pet 1, 10-16
Salamo 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4

Alleluia. Alleluia.
Ia haamaitaihia oe, e to matou Metua e, te Fatu o te ao atoa nei,o oe i heheu i te feia riirii te miterio o to oe na Basileia !
Alleluia.

Evanelia : Mar 10, 28-31

I te tau Maha ahururaa, aita e taioraa taa'e no te haamanaoraa i te mau Peata : e rave- noa-hia te mau taioraa i roto i te Puta hepetoma. E monohia te "Alleluia" na roto i te tahi mau umereraa : "Ei hanahana ia oe, e te Fatu, ei hanahana ia oe !". E nehenehe atoa e mono te mau faahoiraa na roto i te tahi atu mau himene.

Ia hiopoahia te tau maha ahururaa i te hopea o te tenetere 4, hoe â ïa huru e i teienei : e faaineinehia te mau katekumena i te papetitoraa, te feai hara i te faafai teraa, e tau no te pure, e tau e horohia ai te eleemosina i te feia veve.

02/03/22 (vareau) - Mahana toru no te Rehu.
Haapororiraa e Haapaeraa puaa.

"No ô mai teie tapao penitenia i te Bibiria, ua tapea te Etaretia i taua tapao ra e tae roa mai ia tatou. E faaite teie tapao e, e taata hara te taata nei. Te fa’i nei oia i tana hara i mua i te Fatu ma te faaite i tona tatarahapa e ma te tiaturi i te aroha o te Fatu."
(Eleemotina no te haapiraa o te mau pipi perepitero - Epikoporaa.)
Eita te pure fa’iraa hara e purehia i te omuaraa o te pure tutia, e monohia te reira i te lituria o te rehu i muri a’e i te a’oraa.

Aita e Gloria, aita e Karedo.
Perefatio no te tauMahana ahururaa 3 e aore râ 4

Tai’ora’a 1
: Ioe 2, 12-18
Salamo 50, 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17
Tai’ora’a 2 : 2 Kor 5, 20 - 6, 2

Ta oe Parau, e te Fatu e, e Parau mau ia, e ta oe na ture e faaoraraa ia.  
I teienei mahana, eiaha e faaetaeta i to outou mafatu, a faaroo ana’e ra i te reo o te Fatu.

Ta oe Parau, e te Fatu e, e Parau mau ia, e ta oe na ture e faaoraraa ia.
Evanelia : Mat 6, 1-6.16-18


03/03/22 (vareau) - Mahana maha i muri i te Rehu.
Tai’ora’a 1 : Deut 30, 15-20
Salamo 1, 1-2, 3, 4.6

Ta oe mau Parau, e te Fatu e, e varua ia e te ora.
A tatarahapa, te na ô maira te Fatu, ua fatata mai nei hoi te Basileia o te Atua.

Ta oe mau Parau, e te Fatu e, e varua ia e te ora.
Evanelia : Luk 9, 22-25

04/03/22 (vareau) - Mahana pae i muri i te Rehu.
Kasimiro peata, e arii no Lituania. … 1484 i Grodno.
Haapaeraa puaa

Tai’ora’a 1 : Is 58, 1-9a
Salamo 50, 3-4, 5-6ab, 18-19

Ei hanahana i te Kirito, te parau Etereno o te Atua ora. Ei hanahana ia oe, e te Fatu e.
A imi i te maitai, eiaha i te ino, ia ora outou. 'E ia tia noa te Fatu i pihai iho ia outou.  
Ei hanahana i te Kirito, te parau Etereno o te Atua ora. Ei hanahana ia oe, e te Fatu e.

Evanelia : Mat 9, 14-15

05/03/22 (vareau) - Mahana mä’a i muri i te Rehu.
     225 matahiti i teie nei te taeraa mai o te Evanelia i Polinesia nei.
Mahana no te Taatiraa Utuafare Katorika o te Epikoporaa (A.F.C.)
Tai’ora’a 1 : Is 58, 9b-14
Salamo 85 (86.), 1-2, 3-4, 5-6

Ta oe mau Parau, e te Fatu e, e varua ia e te ora.
Aita vau i hinaaro i te pohe o te paieti ore, te na ô maira te Fatu. Area ia faariu è atu te paieti ore i tona èâ e ia ora !
Ta oe mau Parau, e te Fatu e, e varua ia e te ora.
Evanelia
: Luk 5, 27-32

06/03/22 (vareau) - Dominika 1 - T. 40raa "C" (1)
Karedo, perefatio no te oro’a iho
Tai’ora’a 1 : Deut 26, 4-10
Salamo 90 (91.), 1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab
Tai’ora’a 2 : Rom 10, 8-13

Ta oe Parau, e te Fatu e, e Parau mau ia, e ta oe na ture e faaoraraa ia.
E ore te taata e ora i te faraoa anae ra, i te mau parau atoa râ no ò mai i te vaha o te Atua.
Ta oe Parau, e te Fatu e, e Parau mau ia, e ta oe na ture e faaoraraa ia.

Evanelia : Luk 4, 1-13

07/03/20 (vareau) - Mahana noa,
Perepetua peata raua o Felikita peata,
e te maratiri. 203 i Karedago.
Tai’ora’a 1 : Lev 19, 1-2.11-18
Salamo 19, 8, 9, 10, 15

Ia haamaitaihia oe, e te Fatu e, te Arii etereno hanahana !
Teie mai nei te taime au mau ra, te mahana no te ora.
Ia haamaitaihia oe, e te Fatu e, te Arii etereno hanahana !

Evanelia
: Mat 25, 31-46

08/03/22 (vareau) - Mahana noa,
Ioane te Atua peata,
e taata euhe, nana i faatia  i te pupu euhe Utuutu Ma’i. … 1550 i Remuna (Paniora).
Tai’ora’a 1
: Is 55, 10-11
Salamo 33, 4-5, 6-7, 16-17, 18-19

Ta oe parau, e te Fatu e, e parau mau ia, e ta oe na ture e faaoraraa.
E ore te taata e ora i te faraoa anae ra, i te mau parau atoa râ no ö mai i te vaha o te Atua. .
Ta oe parau, e te Fatu e, e parau mau ia, e ta oe na ture e faaoraraa.

Evanelia : Mat 6, 7-15

09/03/22 (vareau) - Mahana noa,
Romana peata,
e vahine euhe,
nana i faatia i te pupu euhe « Oblates de Marie ». … 1440 i Roma.
Tai’ora’a 1 : Ion 3, 1-10
Salamo 50, 3-4, 12-13, 18-19

Ei hanahana ia oe, e te Fatu e, e ia oe na te tura, te mana e te tiaraa arii !
E teie nei, te na ô maira te Fatu : e fariu mai outou ia'u ma to outou mafatu atoa, e hamani maitai hoi to'u 'e te aroha.
Ei hanahana ia oe, e te Fatu e, e ia oe na te tura, te mana e te tiaraa arii !

Evanelia : Luk 11, 29-32

10/03/22 (vareau) - Mahana noa,

Ioane no Avila peata, e perepitero e te orometua no te Etaretia.
Tai’ora’a 1 : Eset 14, 1.3-5.12-14

Salamo 137, 1-2a, 2bc-3, 7c-8
Ei hanahana e ia aruehia oe, e te Fatu e Iesu e !
E te Atua e, a poiete na oe i te mafatu mâ i roto ia'u nei ; e faahoi mai oe i te oâoâ o te ora na oe ra. 
Ei hanahana e ia aruehia oe, e te Fatu e Iesu e !
Evanelia : Mat 7, 7-12

11/03/21 (vareau) - Mahana noa.
Haapaeraa puaa
Tai’ora’a 1 : Ezek 18, 21-28
Salamo 129, 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8

Ta oe parau, e te Fatu e, e parau mau ia, e ta oe na ture e faaoraraa.  
A faarue è atu ia outou na i ta outou mau faahaparaa i hapa'i outou, e a faahou i to mafatu e i to outou varua. 

Ta oe parau, e te Fatu e, e parau mau ia, e ta oe na ture e faaoraraa.
Evanelia : Mat 5, 20-26

12/03/22 (vareau) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Deut 26, 16-19
Salamo 118, 1-2, 4-5, 7-8

Ei hanahana i te Kirito, te parau Etereno o te Atua ora. Ei hanahana ia oe, e te Fatu e.
Teie mai nei te taime au mau ra, te mahana no te ora.
Ei hanahana i te Kirito, te parau Etereno o te Atua ora. Ei hanahana ia oe, e te Fatu e.

Evanelia : Mat 5, 43-48

13/03/22 (vareau) - Dominika 2 - T. 40raa "C" ‚
   9 matahiti i teie nei mahana a maiti hia ai te Papa Faraneti, Jorge Mario BERGOGLIO oia te 265 raa o te mono o te Apotoro ra o Petero.
Karedo, perefatio no te oro'a iho
Tai’ora’a 1
: Gen 15, 5-12.17-18
Salamo 26, 1, 7-8, 9abcd, 13-14
Taioraa 2 : Phil 3, 17 - 4, 1
e aore râ T. haapotohia : 3, 20 - 4, 1

Ei hanahana i te Kirito, te parau Etereno o te Atua ora. Ei hanahana ia oe, e te Fatu e.
Mai roto mai i te ata anaana ra, faaroohia ihora te reo o te Metua i te na’oraa e : "O ta’u Tamaiti here teie, a faaroo iana !"
Ei hanahana i te Kirito, te parau Etereno o te Atua ora. Ei hanahana ia oe, e te Fatu e.

Evanelia : Luk 9, 28b-36

14/03/22 (vareau) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Dan 9, 4-10
Salamo 78, 5a.8, 9, 11.13ab

Ei hanahana ia oe, e te Fatu e, te Tamaiti a te Atua ora !
Ta oe mau parau, e te Fatu e, e varua ïa ’e te ora. Tei ia oe na hoi te mau parau o te ora mure ore.
Ei hanahana ia oe, e te Fatu e, te Tamaiti a te Atua ora !

Evanelia : Luk 6, 36-38

15/03/22 (vareau) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Is 1, 10.16-20
Salamo 49, 7ab-8, 13-14, 16bc-17, 21abc.23ab

Ta oe Parau, e te Fatu e, e Parau mau ia, e ta oe na ture e faaoraraa ia.
A faarue è atu ia outou na i ta outou mau faahaparaa i hapa'i outou, e a faahou i to mafatu e i to outou varua.
Ta oe Parau, e te Fatu e, e Parau mau ia, e ta oe na ture e faaoraraa ia.

Evanelia
: Mat 23, 1-12

16/03/21 (vareau) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Ier 18, 18-20
Salamo 30, 5-6, 14, 15-16

Ei hanahana e ia aruehia oe, e te Fatu e Iesu e !
O vau te maramarama o te ao nei, te na ô maira te Fatu. O te pee mai ia'u, e roaa rä iana te maramarama e ora ai.

Ei hanahana e ia aruehia oe, e te Fatu e Iesu e !
Evanelia : Mat 20, 17-28

17/03/22 (violet) - Mahana noa,
Patirita peata, e epikopo no Irelane. … 461.
Tai’ora’a 1 : Ier 17, 5-10
Salamo 1, 1-2, 3, 4.6

Ta oe Parau, e te Fatu e, e Parau mau ia, e ta oe na ture e faaoraraa ia.
E ao te feia e faaroo i te Parau ma te mafatu ti’a ’e te maitai, ’e o te tapea maite i taua parau ra, a hotu ai te mäa na roto i te haapao tamau.
Ta oe Parau, e te Fatu e, e Parau mau ia, e ta oe na ture e faaoraraa ia.

Evanelia : Luk 16, 19-31

18/03/22 (vareau) - Mahana noa,
Kirilo peata no Ierusalema,
e epikopo, e orometua na te Etaretia.  … 386.
Haapaeraa puaa

Tai’ora’a 1 : Gen 37, 3-4.12-13a.17b-28
Salamo 104, 4a.5a.6, 16-17, 18-19, 20-21

Ia haamaitaihia oe, e te Fatu e, te Arii etereno hanahana !
I here mai hoi te Atua to te ao nei e tae roa atu i te horoa mai i tana Tamaiti fanau tahi, ia ore ia pohe te hoe a'e taata e faaroo iana, ia roaa rã iana te ora mure ore.
Ia haamaitaihia oe, e te Fatu e, te Arii etereno hanahana !

Evanelia : Mat 21, 33-43.45-46

19/03/20 (teatea) - IOTEFA PEATA, te hoa faaipoipo no Maria.    
Paterono i te mau pāroita no Faa'a, Hanatetena, Tubuai, Makemo, Anaa, Ahe, Taipivai e Nahoe.

Ua parare te oro’a no Iosepha peata i te tenetere 15. Na te Papa Kerekorio 15 i tapao i tana oro’a i te kalena o te Etaretia taatoa i te matahiti 1621.

Oro’a hanahana
Mai te matahiti 2013, e faahitihia tona i’oa i te pure pûpûraa euhari n°1, 2, 3, 4

Gloria, karedo e perefatio no te oro'a iho

Tai’ora’a 1 : 2 Arii 7, 4-5a.12-14a.16
Salamo 88 (89.), 2-3, 4-5, 27.29
Tai’ora’a 2 : Rom 4, 13.16-18.22

Ei hanahana e ia aruehia oe, e te Fatu e Iesu e !
E ao to te parahi i to fare ra, e te Fatu e, te arue nei ratou ia oe ma te tuutuu ore !
Ei hanahana e ia aruehia oe, e te Fatu e Iesu e !
Evanelia : Mat 1, 16.18-21.24a,
e aore râ : Luk 2, 41-51a

20/03/22 (vareau) - Dominika 3 - T. 40raa "C" - (3)
Karedo, perefatio no te oro’a iho
Tai’ora’a 1 : Ex 3, 1-8a.10.13-15
Salamo 102, 1-2, 3-4, 6-7, 8.11
Tai’ora’a 2 : 1 Kor 10, 1-6.10-12

Ei hanahana i te Kirito, te paari etereno o te Atua ora. Ei hanahana ia oe, e te Fatu e.
A tatarahapa, te na ô maira te Fatu, ua fatata mai nei hoi te Basileia o te Atua.

Ei hanahana i te Kirito, te paari etereno o te Atua ora. Ei hanahana ia oe, e te Fatu e.
Evanelia : Luk 13, 1-9

21/03/22 (vareau) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : 4 Arii 5, 1-15a
Salamo 41, 2, 3
; 42, 3, 4
Ei hanahana i te Kirito, te paari etereno o te Atua ora. Ei hanahana ia oe, e te Fatu e.
Te tiaturi nei te Fatu, te tiaturi nei au i tana parau ; i pihaiho te Fatu te aroha, e te iana hoi te hoonaraa rahi hau è.
Ei hanahana i te Kirito, te paari etereno o te Atua ora. Ei hanahana ia oe, e te Fatu e.

Evanelia : Luk 4, 24-30

22/03/22 (vareau) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Dan 3, 25.34-43
Salamo : 24, 4-5ab, 6-7bc, 8-9

Ei hanahana ia oe, e te Fatu e, e ia oe na te tura, te mana e te tiaraa arii !
E teie nei, te na ô maira te Fatu, e fariu mai outou ia'u ma to outou mafatu atoa, e hamani maitai hoi to'u 'e te aroha.
Ei hanahana ia oe, e te Fatu e, e ia oe na te tura, te mana e te tiaraa arii !

Evanelia : Mat 18, 21-35

23/03/22 (vareau) - Mahana noa,
Turibio peata no Mogrovejo, e epikopo no Lima. … 1606.
Tai’ora’a 1 : Deut 4, 1.5-9
Salamo 146-147, 12-13, 15-16, 19-20

Ei hanahana ia oe, e te Fatu e, te Tamaiti a te Atua ora !
Ta oe mau parau, e te Fatu e, e varua ïa ’e te ora. Tei ia oe na hoi te mau parau o te ora mure ore.
Ei hanahana ia oe, e te Fatu e, te Tamaiti a te Atua ora !

Evanelia : Mat 5, 17-19

24/03/22 (vareau) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Ier 7, 23-28
Salamo 94 (95.), 1-2, 6-7ab, 7d-9a

Ei hanahana ia oe, e te Fatu e, e ia oe na te tura, te mana e te tiaraa arii !
E teie nei, te na ô maira te Fatu, e fariu mai outou ia'u ma to outou mafatu atoa, e hamani maitai hoi to'u 'e te aroha.
Ei hanahana ia oe, e te Fatu e, e ia oe na te tura, te mana e te tiaraa arii !

Evanelia : Luk 11, 14-23

25/03/22 (teatea) - TE FAAITERAA I TE FANAURAA O IESU.  
Oro’a hanahana

Gloria, karedo, perefatio no te oro'a iho
Tai’ora’a 1 : Is 7, 10-14 ; 8, 10
Salamo 39, 7-8a, 8b-9, 10, 11
Tai’ora’a 2 : Heb 10, 4-10

Ei hanahana e ia aruehia oe, e te Fatu e Iesu e !
Ua riro te Parau ei taata, ‘e ua puhapa mai io tatou nei. ‘E ua ite tatou i tôna hanahana.
Ei hanahana e ia aruehia oe, e te Fatu e Iesu e !

Evanelia : Luk 1, 26-38

26/03/22 (vareau) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Os 6, 1-6
Salamo 50, 3-4, 18-19, 20-21ab

Ta oe mau parau, e te Fatu e, e varua ïa ’e te ora.
I teienei mahana, eiaha e faaetaeta i to outou mafatu, a faaroo ana’e ra i te reo o te Fatu.
Ta oe mau parau, e te Fatu e, e varua ïa ’e te ora.
Evanelia : Luk 18, 9-14

27/03/22 (ü tarona) - Dominika 4 - T. 40raa "C" Laetare - (4)
Karedo, perefatio no te oro'a iho
Tai’ora’a 1 : Ios 5, 9a.10-12
Salamo 33, 2-3, 4-5, 6-7
Tai’ora’a 2 : 2 Kor 5, 17-21

Ei hanahana e ia aruehia oe, e te Fatu e Iesu e !
E ti'a vau i nia, e haere au i ta'u metua ra, a parau atu ai iana : E ta'u metua, ua hara vau i te ra'i 'e ia oe atoa na hoi.
Ei hanahana e ia aruehia oe, e te Fatu e Iesu e !

Evanelia : Luk 15, 1-3.11-32

28/03/22 (vareau) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Is 65, 17-21
Salamo 29, 2a.3-4, 5-6, 9.12a.13cd

Ta oe Parau, e te Fatu e, e Parau mau ia, e ta oe na ture e faaoraraa ia.
A imi i te maitai, eiaha i te ino, ia ora outou. 'E ia tia noa te Fatu i pihai iho ia outou. 
Ta oe Parau, e te Fatu e, e Parau mau ia, e ta oe na ture e faaoraraa ia.

Evanelia : Ioa 4, 43-54

29/03/22 (vareau) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Ezek 47, 1-9.12
Salamo 45, 2-3, 5-6, 8-9a.10a

Ei hanahana e ia aruehia oe, e te Fatu e Iesu e !
E te Atua e, a poiete na oe i te mafatu mâ i roto ia'u nei ; e faahoi mai oe i te oâoâ o te ora na oe ra.

Ei hanahana e ia aruehia oe, e te Fatu e Iesu e !
Evanelia : Ioa 5, 1-16

30/03/22 (vareau) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Is 49, 8-15
Salamo 144, 8-9, 13cd-14, 17-18

Ei hanahana ia oe, e te Fatu e, e ia oe na te tura, te mana e te tiaraa arii !
O vau te tiafaahouraa 'e te ora, te na ô maira te Fatu. O te faaroo mai ia'u, e ore roa oia e pohe e a muri noa atu.
Ei hanahana ia oe, e te Fatu e, e ia oe na te tura, te mana e te tiaraa arii !

Evanelia : Ioa 5, 17-30

31/03/22 (vareau) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Ex 32, 7-14
Salamo 105, 4ab.6, 19-20, 21-22, 23

Ia haamaitaihia oe, e te Fatue, te Arii etereno hanahana !
I here mai hoi te Atua to te ao nei e tae roa atu i te horoa mai i tana Tamaiti fanau tahi, ia ore ia pohe te hoe a'e taata e faaroo iana, ia roaa rã iana te ora mure ore.
Ia haamaitaihia oe, e te Fatue, te Arii etereno hanahana !

Evanelia : Ioa 5, 31-47

31/03/22 (teatea)

I te pô, i roto i te Fare pureraa Katedera, i te Epikoporaa no Papeete
                       Pure Tutia Haamo’araa Hinu

I te epikoporaa no Papeete, e purehia te pure haamo'araa hinu e 2 hepetoma na mua a'e i te taio mahana tia, ia nehenehe te mau perepitero e haapao i te mau motu ia tae tino mai i taua pure ra.

I muri a'e i te a'oraa, e fa'i faahou te mau perepitero i ta ratou parau fafau (mai tei faauehia e te Papa Paulo VI i te matahiti 1969).

Eita te mau diakono e fa'i faahou i ta ratou parau fafau i te reira mahana.

Tai’ora’a 1 : Is 61, 1-3a.6a.8b-9
Salamo 88 (89.), 20ab.21, 22.25, 27.29
Tai’ora’a 2 : Ap 1, 5-8

Ei hanahana e ia aruehia oe, e te Fatu e Iesu e !
Tei nia ia’u te Varua o te Fatu : ua tono mai oia ia’u ia faaite i tana parau i te feia veve.
Ei hanahana e ia aruehia oe, e te Fatu e Iesu e !

Evanelia : Luk 4, 16-21

EPERERA 2022

01/04/22 (vareau) - Mahana noa.
Haapaeraa puaa
Tai’ora’a 1
: Paari 2, 1a.12-22
Salamo 33, 17-18, 19-20, 21.23

Ta oe Parau, e te Fatu e, e Parau mau ia, e ta oe na ture e faaoraraa ia.  
E ore te taata e ora i te faraoa anae ra, i te mau parau atoa râ no ö mai i te vaha o te Atua.
Ta oe Parau, e te Fatu e, e Parau mau ia, e ta oe na ture e faaoraraa ia.

Evanelia : Ioa 7, 1-2.10.14.25-30

02/04/22 (vareau) - Mahana noa,
Faraneti peata no Paola, e nohotahi italiano. … 1507 i Plessis-Lès-Tours.

Tai’ora’a 1 : Ier 11, 18-20
Salamo 7, 2-3, 9bc-10, 11-12a.18b

Ta oe Parau, e te Fatu e, e Parau mau ia, e ta oe na ture e faaoraraa ia.
E ao te feia e faaroo i te Parau ma te mafatu ti’a ’e te maitai, ’e o te tapea maite i taua parau ra, a hotu ai te mäa na roto i te haapao tamau.
Ta oe Parau, e te Fatu e, e Parau mau ia, e ta oe na ture e faaoraraa ia.

Evanelia : Ioa 7, 40-53

03/04/22 (vareau) - Dominika 5 - T. 40raa "C" (1)
Karedo, perefatio no te oro'a iho
Tai’ora’a 1 : Is 43, 16-21
Salamo 125, 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6
Tai’ora’a 2 : Phil 3, 8-14

Ei hanahana ia oe, e te Fatu e, ei hanahana ia oe !
E teie nei, te na ô maira te Fatu, e fariu mai outou ia'u ma to outou mafatu atoa, e hamani maitai hoi to'u 'e te aroha.

Ei hanahana ia oe, e te Fatu e, ei hanahana ia oe !
Evanelia : Ioa 8, 1-11

04/04/22 (vareau) - Mahana noa,
Isidoro peata, epikopo no Seville e te orometua na te Etaretia. … 636.
Tai’ora’a 1 : Dan 13, 1-9.15-17.19-30.33-62
                  
e aore râ Tai’ora’a haapotohia : 13, 41c-62
Salamo 22 (2), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6

Ta oe parau, e te Fatu e, e parau mau ia, e ta oe na ture e faaoraraa.
Aita vau i hinaaro i te pohe o te paieti ore, te na ô maira te Fatu. Area ia faariu è atu te paieti ore i tona èâ e ia ora !
Ta oe parau, e te Fatu e, e parau mau ia, e ta oe na ture e faaoraraa.
Evanelia : Ioa 8, 12-20

05/04/22 (vareau) - Mahana noa,
Viheni Ferrier peata,
e perepitero no te pupu euhe a Dominiko peata.… 1419 i Vannes.
Tai’ora’a 1
: Num 21, 4-9
Salamo 101, 2-3, 16-18, 19-21

Ei hanahana e ia aruehia oe, e te Fatu e Iesu e !
Tamaiti a te Taata o tei faateiteihia i nia i te tatauro, te ume nei oe te mau taata atoa, ia oe na. 
Ei hanahana e ia aruehia oe, e te Fatu e Iesu e !

Evanelia : Ioa 8, 21-30

06/04/22 (vareau) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Dan 3, 14-20.91-92.95
Himene : Dan 3, 52, 53, 54, 55, 56

Ta oe parau, e te Fatu e, e parau mau ia, e ta oe na ture e faaoraraa.
E ao te feia e faaroo i te Parau ma te mafatu ti’a ’e te maitai, ’e o te tapea maite i taua parau ra, a hotu ai te mäa na roto i te haapao tamau.
Ta oe parau, e te Fatu e, e parau mau ia, e ta oe na ture e faaoraraa.

Evanelia : Ioa 8, 31-42

07/04/22 (vareau) - Mahana noa,
Ioane Papetito de la Salle peata, e perepitero, nana i faatupu i te  mau Ferera no te mau Haapiiraa Kiritiano. … 1719 i Rouen.
Tai’ora’a 1
: Gen 17, 3-9
Salamo 104, 4-5, 6-7, 8-9
Ta oe mau parau, e te Fatu e, e varua ïa ’e te ora.

I teienei mahana, eiaha e faaetaeta i to outou mafatu, a faaroo ana’e ra i te reo o te Fatu.
Ta oe mau parau, e te Fatu e, e varua ïa ’e te ora.
Evanelia : Ioa 8, 51-59

08/04/22 (vareau) - Mahana noa.
Haapaeraa puaa

Tai’ora’a 1 : Ier 20, 10-13
Salamo 18, 2-3, 4, 5-6, 7

Ei hanahana ia oe, e te Fatu e, te Tamaiti a te Atua ora ! 
Ta oe mau parau, e te Fatu e, e varua ïa ’e te ora. Tei ia oe na hoi te mau parau o te ora mure ore.
Ei hanahana ia oe, e te Fatu e, te Tamaiti a te Atua ora !

Evanelia : Ioa 10, 31-42

09/04/22 (vareau) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Ezek 37, 21-28
Himene : Ier 31, 10, 11-12ab, 13

Ta oe parau, e te Fatu e, e parau mau ia, e ta oe na ture e faaoraraa.
A faarue è atu ia outou na i ta outou mau faahaparaa i hapa'i outou, e a faahou i to mafatu e i to outou varua.    
Ta oe parau, e te Fatu e, e parau mau ia, e ta oe na ture e faaoraraa.

Evanelia : Ioa 11, 45-57

10/04/22 (uteute) - Dominika no te mau Amaatâmara e no te Pasione "C" ‚  (2)
     
Karedo, perefatio no te oro'a iho

I Ierusalema, mai te tenetere 4, e faaoro’ahia te tomoraa o te Kirito i roto i te oire.

E pae etenere i miri mai, ua parare teie oro’a i te pae Tö’o’a o te rā.

I Roma, na mua i te reira, o te dominika o te pasione taua dominika ra. Ua amui te lituria i te reira nau oro’a.

Haereraa Paieti. E faahanahanahia te tomoraa o te Fatu i roto i tona oire, o Ierusalema.

Evanelia : Luk 19, 28-40

Pure tutia no te Pasione. Mai te mea e, ua ravehia te tere pererina, e haamata te pure tutia i te pure tomoraa, e vaiihohia ïa te pure fa’iraa hara e te kyrie.
Tai’ora’a 1 : Is 50, 4-7
Salamo 21, 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a
Tai’ora’a 2 : Phil 2, 6-11

Ei hanahana e ia aruehia oe, e te Fatu e Iesu e !
No tatou, ua auraro te Kirito e tae roa i te pohe, i te pohe tatauro. No reira te Atua i faateitei ai iana ma te horo’a iana i te i’oa o tei hau a’e i te mau i’oa atoa.
Ei hanahana e ia aruehia oe, e te Fatu e Iesu e !

Evanelia : Luk 22, 14 - 23, 56,
e aore râ Tai’ora’a haapotohia : 23, 1-49

11/04/22 (vareau) - Monire no te hepetoma mo'a,
[Stanislas peata, epikopo no Cracovie e maratiri. … 1079.]

Tai’ora’a 1 : Is 42, 1-7
Salamo 26, 1, 2, 3, 13-14

Ia haamaitaihia oe, e te Fatu e, te Arii etereno hanahana !
Ia ora e te Kirito Arii e ; o oe ana’e tei aroha mai ia matou i roto i to matou mau taivaraa.
Ia haamaitaihia oe, e te Fatu e, te Arii etereno hanahana !

Evanelia : Ioa 12, 1-11

12/04/22 (violet) - Mahana piti no te hepetoma mo'a.
Tai’ora’a 1 : Is 49, 1-6
Salamo 70, 1-2, 3, 5a.6, 15ab.17

Ia haamaitaihia oe, e te Fatu e, te Arii etereno hanahana !
Ia ora oe e te Kirito Arii e : o oe i auraro i to Metua ; mai te arenio o te aratohia i te vahi tupairaa, e o tei faarii ia faatataurohia.
Ia haamaitaihia oe, e te Fatu e, te Arii etereno hanahana !

Evanelia : Ioa 13, 21-33.36-38

13/04/22 (vareau) - Mahana toru no te hepetoma mo'a, 
[Maratino I peata,
e papa e te maratiri i Crimée. … 656.]

Tai’ora’a 1 : Is 50, 4-9a
Salamo 68, 8-10, 21-22, 31.33-34

Ia haamaitaihia oe, e te Fatu e, te Arii etereno hanahana !
Ia ora e te Kirito Arii e : o oe ana’e tei aroha mai ia matou i roto i to matou mau taivaraa.

e aore râ :
Ia ora oe e te Kirito Arii e : o oe i auraro i to Metua, mai te arenio o te aratohia i te vahi tupairaa, e o tei faarii ia faatataurohia.
Ia haamaitaihia oe, e te Fatu e, te Arii etereno hanahana !

Evanelia : Mat 26, 14-25

14/04/22 (teatea) - Mahana maha Mo’a.

I riro na te mahana maha mo’a ei mahana e haapaohia ai te tahi mau peu faaroo : mai te faaoreraa i te hara a te feia tatarahapa (i Roma i te tenetere 4), te pure poipoi e faahope i te tau maha ahururaa (i Galia i te tenetere 5), pure tutia ahiahi ei haamanaoraa i te amuraa ma’a hopea, te pure haamo’araa hinu (o te faanuuhia i te mahana maha te 31 no Mati i teie matahiti 2022).

Horoiraa avae : I teie mahana, ia au i te lituria e tia ia faatupu i te horoiraa avae.

E ravehia te reira i muri maii te a’oraa e na mua a’e i te pure a te feia faaroo.

I te hopea o te pure tutia : Aita e haamaitairaa i te feia faaroo, aita e parau faahoiraa, e afai-hanahana-hia te euhari i te vahi e haamorihia ai e tae roa atu i te pure no te mahana pae.

Pure tutia i te pô : Te faatiraahia te Euhari.
Tai’ora’a 1
: Ex 12, 1-8.11-14
Salamo 115, 3-4, 6-7ac, 8.10
Tai’ora’a 2 : 1 Kor 11, 23-26

Ei hanahana e ia aruehia oe, e te Fatu e Iesu e !
E faaueraa api tā’u e faaue nei ia outou, te na ô maira te Fatu : « A here outou ia outou iho mai ia’u i here atu ia outou na. »

Ei hanahana e ia aruehia oe, e te Fatu e Iesu e !
Evanelia : Ioa 13, 1-15

15/04/22 (uteute) - Mahana pae Mo’a.
           
Oro’a no te Patione o te Fatu.

Haapororiraa e Haapaeraa puaa
            (Eleemotina no te mau vahi mo'a i Ierusalema)

Tai’ora’a 1 : Is 52, 13 - 53, 12
Salamo 30, 2ab.6, 12, 13-14ad, 15-16, 17.25
Tai’ora’a 2 : Heb 4, 14-16
; 5, 7-9
Ua faaere roa oia iana iho te Kirito i te faariiraa i te huru o te tavini.

Ua faahaehaa roa oia iana iho i te auraro-maite-raa i te Atua e tae noa atura i te pohe, i te pohe tatauro ra. I faateitei roa atu ai te Atua iana, ‘e ua horoa iana i te i’oa i Hau ‘ë roa i te mau i’oa atoa.
Ua faaere roa oia iana iho te Kirito i te faariiraa i te huru o te tavini.
Evanelia
: Ioa 18, 1 - 19, 42

16/04/22 (vareau) - Mahana mä’a Mo’a.

I teie nei mahana te haamanao nei te Etaretia i te pouraa o te te Fatu i te faaearaa o te feia pohe (ua pou oia i te pô) e e e ore te euhari e purehia.

Aita e pure tutia, aita atoa i te ahiahi, aita e komunio (e afaihia râ te viatiko i te feia i fatata i te pohe), aita e euhari i roto i te sekene.

E mea maitai ia haapaohia te haapaeraa maa.

16/04/22 (teatea) - Mahana mä’a Mo’a.
   
Pakate, i te pô na mua a'e.
                    (Eleemotina no te Ariiepikoporaaa)

Mai tahito roa mai â, e araraa teie nei arui ei faahanahanaraa i te Fatu. I te mea hoi e, e haapaohia teie nei araraa ei haamanaoraa i te arui mo’a i tiafaahou ai te Fatu, o te metua vahine ïa o te mau araraa mo’a.
Lituria no te maramarama : E haamata te araraa Pakate ia tahuhia te auahi i te pôraa.

Tai’ora’a 1 : Gen 1, 1 - 2, 2, e aore râ Tai’ora’a haapotohia : 1, 1.26-31
    Salamo 103, 1-2a, 5-6, 10.12, 13-14ab, 24.35c

e aore râ Salamo 32, 4-5, 6-7, 12-13, 20.22
Tai’ora’a 2 : Gen 22, 1-18,
e aore râ Tai’ora’a haapotohia : 22, 1-2.9a.10-13.15-18
    Salamo 16, 5.8, 9-10, 11
Tai’ora’a 3
(ia taiohia e tia ai) : Ex 14, 15 - 15, 1a
    Himene : Ex 15, 1bcd, 2, 3-4, 5-6,17-18
Tai’ora’a 4 : Is 54, 5-14
    Salamo 29, 3-4, 5-6ab, 6cd.12, 13
Tai’ora’a 5 : Is 55, 1-11
    Himene : Is 12, 2, 4bcd, 5-6
Tai’ora’a 6 : Bar 3, 9-15.32 - 4, 4
    Salamo 19, 8, 9, 10, 11
Tai’ora’a 7 : Ezek 36, 16-17a.18-28
- ia ore ia tupu te Papetitoraa :
    Salamo 41, 3, 5 ; 42, 3, 4.
- ia tupu te Papetitoraa :  
    Himene : Is 12, 2, 4bcd, 5-6, 
    
e aore râ Salamo 50, 12-13, 14-15, 18-19
Epitole : Rom 6, 3b-11
Salamo 117, 1.2, 16-17, 22-23
      
Na te salamo e te alleluia e mono i te umere / aita e irava to te aleluia
Evanelia : Luk 24, 1-12

17/04/22 (teatea) - Dominika PAKATE. I TE TIAFAAHOURAA O TE FATU - (1)

 I mua roa, e faahanahanahia te tiafaahouraa i te mau dominika atoa. I te tenetere 2 i haamata ai te faahanahanaraa i te oro’a matahiti.

Oro’a hanahana
Gloria, himene, karedo, perefatio 1 no Pakate

                  Pure tutia i te ao no Pakate :
         (Eleemotina no te Ariiepikoporaaa.)
Tai’ora’a 1 : Ohip 10, 34a.37-43
Salamo 117, 1-2, 16-17, 22-23
Tai’ora’a 2
(i te hinaaro) : Kol 3, 1-4, e aore râ  : 1 Kor 5, 6b-8
+ Himene : Te tapena Pakate [MHK n° 173]
e aore râ I te Vitima Pakate [MHK n° 174]
Alleluia. Alleluia.
Ua taparahihia te Kirito, to tatou Pâsa ! A haapao maoti tatou i te oroa !
Alleluia.

Evanelia : Ioa 20, 1-9,
e aore râ : Luk 24, 1-12 e aore râ, no te Pure tutia i te pô : Luk 24, 13-35

18/04/22 (teatea) - VARURAA Pakate.
Gloria, perefatio 1 no Pakate
Tai’ora’a 1 : Ohip 2, 14.22b-33
Salamo 16, 1-2a.5, 7-8, 9-10, 11

Alleluia. Alleluia.
O te mahana teie ta te Fatu i poiete, o te riro ei mahana oro’a e te oaoa !

Alleluia.
Evanelia : Mat 28, 8-15

19/04/22 (teatea) - VARURAA Pakate.
Gloria, perefatio 1 no Pakate
Tai’ora’a 1 : Ohip 2, 36-41
Salamo 32, 4-5, 18-19, 20.22

Alleluia. Alleluia.
O te mahana teie ta te Fatu i poiete, o te riro ei mahana oro’a e te oaoa !

Alleluia.
Evanelia : Ioa 20, 11-18

20/04/22 (teatea) - VARURAA Pakate.
Gloria, perefatio 1 no Pakate
Tai’ora’a 1 : Ohip 3, 1-10
Salamo 104, 1-2, 3-4, 6-7, 8-9

Alleluia. Alleluia.
O te mahana teie ta te Fatu i poiete, o te riro ei mahana oro’a e te oaoa !

Alleluia.
Evanelia : Luk 24, 13-35

21/04/22 (teatea) - VARURAA Pakate.
Anaselemo peata,
e epikopo no Cantorbery, e te orometua na te Etaretia. … 1109.
Gloria, perefatio 1 no Pakate
Tai’ora’a 1 : Ohip 3, 11-26
Salamo 8, 4-5, 6-7, 8-9

Alleluia. Alleluia.
O te mahana teie ta te Fatu i poiete, o te riro ei mahana oro’a e te oaoa !

Alleluia.
Evanelia : Luk 24, 35-48

22/04/22 (teatea) - VARURAA Pakate.
Gloria, perefatio 1 no Pakate
Tai’ora’a 1 : Ohip 4, 1-12
Salamo 117, 1-2.4, 22-24, 25-27a

Alleluia. Alleluia.
O te mahana teie ta te Fatu i poiete, o te riro ei mahana oro’a e te oaoa !

Alleluia.
Evanelia : Ioa 21, 1-14

23/04/22 (teatea) - VARURAA Pakate.
Tihoti peata,
e maratiri i Lod i Palesetina. … i te tenetere 3-4,

Adalabereto peata no Prague, e epikopo e te maratiri. 997 i Gdansk (Polonia).

Gloria, perefatio 1 no Pakate
Tai’ora’a 1 : Ohip 4, 13-21
Salamo 117, 1.14-15ab, 16-18, 19-21

Alleluia. Alleluia.
O te mahana teie ta te Fatu i poiete, o te riro ei mahana oro’a e te oaoa !
Alleluia.

Evanelia : Mar 16, 9-15

24/04/22 (teatea) - Dominika 2 - Tau Pakate "C" - ‚(2)
                              
Dominika no te Aroha a te Atua

I Roma i te tenetere 4, o te dominika in albis deponendis, oia hoi te dominika e tatara ai te feia i papetitohia i te pô Pakate i to ratou ahu teatea a haere ai i roto i te amuiraa.

Mai te matahiti 2000, o teie atoa te dominika no te aroha.
[Fideli peata no Sigmaringen, e kaputino, e perepitero, e te maratiri i Seewis (Helevetia). … 1622. Eita te haamanaoraa e haapaohia.]
Gloria, karedo, perefatio 1 no Pakate
Tai’ora’a 1
: Ohip 5, 12-16
Salamo 117, 2-4, 22-24, 25-27a
Tai’ora’a 2 : Ap 1, 9-11a.12-13.17-19

Alleluia. Alleluia.
E Toma e, no te mea ua ite mata mai oe ia’u i faaroo ai oe, te na ô maira te Fatu.
E ao to te feia aore i ite mata, ua faaroo rä !
Alleluia.

Evanelia : Ioa 20, 19-31

25/04/22 (uteute) - Mareko peata, e papai Evanelia
                                  Paterono i te pāroita no Kauehi.
Gloria, perefatio no te mau Apotoro

Oro’a
Tai’ora’a 1 : 1 Pet 5, 5b-14
Salamo 88 (89.), 2-3, 6-7, 16-17

Alleluia. Alleluia.
Te a’o nei râ matou i te hoe kirito i faatataurohia, o te mana o te Atua ’e te paari o te Atua.
Alleluia.

Evanelia : Mar 16, 15-20

26/04/22 (teatea) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Ohip 4, 32-37
Salamo 92 (93.), 1abc, 1d-2, 5

Alleluia. Alleluia.
Oia atoa e Tamaiti a te taata, ia faateitei-atoa-hia oia e ti'a ai, ia roaa te ora mure, na roto iana, i te taata atoa e faaroo ra.
Alleluia.

Evanelia : Ioa 3, 7b-15

27/04/22 (teatea) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Ohip 5, 17-26
Salamo 33, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

Alleluia. Alleluia.
I here mai hoi te Atua to te ao nei e tae roa atu i te horoa mai i tana Tamaiti fanau tahi, ia ore ia pohe te hoe a'e taata e faaroo iana, ia roaa rã iana te ora mure ore.

Alleluia.
Evanelia : Ioa 3, 16-21

28/04/22 (uteute) - Petero Tanaera peata, perepitero e Farani, mero no te Pupu no Maria, e perepitero e maratiri. … 1841 i Futuna.
Paterono no Oceania, maratiri matamua no Oceania.
Paterono i te pāroita no Tiarei.
[Aloisio-Maria Grignion de Montfort peata, e perepitero, ua faatupu oia i te hoe pupu euhe. … 1716 i Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée).]
Gloria

Oro’a i roto i te Ariiepokoraa 
Tai’ora’a 1 : 1 Kor 1, 18-25
Salamo 116, 1, 2

Alleluia. Alleluia.
A pee mai ia’u, te na ô maira te Fatu, e faariro vau ia orua ei ravaai taata.
Alleluia.

Evanelia : Mar 1, 14-20

29/04/22 (teatea) - Katarina no Sienne peata, e paretenia, e mero no te pupu roru a Doiminika peata, e te orometua na te Etaretia. … 1380 i Roma.
Haamanaora
                    M. pae - Hep. 2 T. Pakate :

Tai’ora’a 1 : Ohip 5, 34-42
Salamo 26, 1, 4, 13-14

Alleluia. Alleluia.
E ore te taata e ora i te faraoa anae ra, i te mau parau atoa râ no ö mai i te vaha o te Atua.
Alleluia.

Evanelia
: Ioa 6, 1-15

30/04/22 (teatea) - Mahana noa,
     e aore râ (teatea) - Pio V peata, e papa. … 1572 i Roma.
Tai’ora’a 1 : Ohip 6, 1-7
Salamo 32, 1-2, 4-5, 18-19

Alleluia. Alleluia.
Ua tiafaahou te Kirito, oia i poiete i te mau mea atoa ; ua aroha mai i te autaata nei.
Alleluia.

Evanelia : Ioa 6, 16-21

ME 2022 (Avae no Maria)

Ua hau i te 2 tenetere te riroraa o te avae Me ei avae no Maria no te mau katorika.

01/05/22 (teatea) - Dominika 3 - Tau Pakate "C" (3)
[Iotefa peata, te taata rave ohipa.]
Gloria, karedo, perefatio no pakate
Tai’ora’a 1 : Ohip 5, 27b-32.40b-41
Salamo 29, 3-4, 5-6ab, 6cd.12, 13
Tai’ora’a 2 : Ap 5, 11-14

Alleluia. Alleluia.
Ua tiafaahou te Kirito, te Fatu o te ao atoa nei, te Faaora o te mau taata atoa.
Alleluia.

Evanelia : Ioa 21, 1-19,
e aore râ Tai’ora’a haapotohia : 21, 1-14

02/05/22 (teatea) - Atana peata, epikopo no Alesanederia e te orometua na te Etaretia. … 373.
Haamanaoraa
      
                 Monire - Hep. 3 T. Pakate :
Tai’ora’a 1 : Ohip 6, 8-15
Salamo 118, 23-24, 26-27, 29-30

Alleluia. Alleluia.
E ore te taata e ora i te faraoa anae ra, i te mau parau atoa râ no ö mai i te vaha o te Atua.
Alleluia.

Evanelia : Ioa 6, 22-29

03/05/22 (uteute) - Philippa* peata raua o Iakobo peata, apotoro.   
* : Paterono i te pāroita no Apataki.

Oro’a
Tai’ora’a 1 : 1 Kor 15, 1-8
Salamo 19, 2-3, 4-5ab

Alleluia. Alleluia.
O vau te Ea, te Parau mau 'e te Ora, te na ô maira te Fatu. E Philipa e, o tei hio atu ia’u, ua hio ïa i te Metua.
Alleluia.

Evanelia
: Ioa 14, 6-14

04/05/22 (teatea) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Ohip 8, 1b-8
Salamo 65, 1-3a, 4-5, 6-7a

Alleluia. Alleluia.
O te ite i te Tamaiti 'e e faaroo iana ra, ia noaa iana te ora mure ore, te na ô maira te Fatu ; 'e na'u oia e faatiafaahou, ia tae i te mahana hopea ra.

Alleluia.
Evanelia : Ioa 6, 35-40

05/05/22 (teatea) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Ohip 8, 26-40
Salamo 65, 8-9, 16-17, 20

Alleluia. Alleluia.
O vau te päne ora e pou mai mai te ra’i mai, te na ô maira te Fatu ; o te amu i taua päne ra, e ora ïa e a muri noa atu.

Alleluia.
Evanelia : Ioa 6, 44-51

06/05/22 (teatea) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Ohip 9, 1-20
Salamo 116, 1, 2

Alleluia. Alleluia.
O te amu i tö’u tino ’e e inu i tö’u toto e parahi oia i roto ia’u, ‘e o vau hoi i roto iana, te na ô maira te Fatu.
Alleluia.

Evanelia : Ioa 6, 52-59

07/05/22 (teatea) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Ohip 9, 31-42
Salamo 115, 3-4, 5-6, 7ac-8

Alleluia. Alleluia.
Ta oe mau parau, e te Fatu e, e varua ïa ’e te ora. Tei ia oe na hoi te mau parau o te ora mure ore.
Alleluia.

Evanelia : Ioa 6, 60-69

08/05/22 (teatea) - Dominika 4 - Tau Pakate "C" (4)
             Mahana pure i te ao atoa no te mau nominoraa.

Gloria, karedo, perefatio no pakate
Tai’ora’a 1 : Ohip 13, 14.43-52
Salamo 99 (100.), 1-2, 3, 5
Taioraa 2 : Ap 7, 9.14b-17

Alleluia. Alleluia.
O vau te tiai mamoe maitai, te na ô maira te Fatu ; ua ite au i tā’u mau mamoe ’e ua ite hoi ratou ia’u.

Alleluia.
Evanelia : Ioa 10, 27-30

09/05/22 (teatea) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Ohip 11, 1-18
Salamo 41, 2, 3
; 42, 3, 4
Alleluia. Alleluia.
O vau te tiai mamoe maitai, te na ô maira te Fatu ; ua ite au i tā’u mau mamoe ’e ua ite hoi ratou ia’u.  

Alleluia.
Evanelia : Ioa 10, 1-10

10/05/22 (teatea) - Mahana noa.
No Tefenuaenata : Damiano no Molokai peata.
Oro’a.
Tai’ora’a 1 : Ohip 11, 19-26

Salamo 86 (87.), 1-3, 4-5, 6-7

Alleluia. Alleluia.
E faaroo mai tä’u mau mamoe i ta’u reo, te na ô maira te Fatu ; ua ite au ia ratou,’e e pee mai ratou ia’u.   

Alleluia.
Evanelia : Ioa 10, 22-30

11/05/22 (teatea) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Ohip 12, 24 - 13, 5
Salamo 66, 2-3, 5, 7-8

Alleluia. Alleluia.
O vau te maramarama o te ao nei, te na ô maira te Fatu. O te pee mai ia'u, e roaa rä iana te maramarama e ora ai.  
Alleluia.

Evanelia : Ioa 12, 44-50

12/05/22 (teatea) - Mahana noa,
      e aore râ (uteute) - Nereo peata raua o Akileo peata, e maratiri.

                                                                                       … 304-305 i Roma.
      e aore râ (uteute) - Pakarati peata, e maratiri. … 304-305 i Roma.
Tai’ora’a 1 : Ohip 4, 13-25
Salamo 88 (89.), 2-3, 21-22, 25.27

Alleluia. Alleluia.
E Iesu Kirito te ite parau mau ra, te matahiapo o te feia i fanau-faahou-hia mai roto mai i tei pohe ra, te here nei oia ia tatou, ua tamä oia ia tatou 
i ta tatou mau hara i töna iho toto.

Alleluia.
Evanelia : Ioa 13, 16-20

13/05/22 (teatea) - Mahana noa,
   e aore râ (teatea) - Maria peata i Fatima (1917).
Tai’ora’a 1 : Ohip 13, 26-33

Salamo 2, 1.7bc, 8-9, 10-11
Alleluia. Alleluia.
O vau te Ea, te Parau mau ’e te Ora, te na ô maira te Fatu. Aore e taata e tae i te Metua, maori ra na roto ia’u.
Alleluia.

Evanelia : Ioa 14, 1-6

14/05/22 (uteute) - Matatia peata, e apotoro.    
Oro’a
Tai’ora’a 1 : Ohip 1, 15-17.20-26 
Salamo 112, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8

Alleluia. Alleluia.
O vau rä tei maiti ia outou, ia haere outou,’e ia hotu mai i te mäa, ’e ia vai maite to outou hotu, te na ô maira te Fatu.
Alleluia.

Evanelia : Ioa 15, 9-17

15/05/22 (teatea) - Dominika 5 - Tau Pakate "C" - (1)
Gloria, karedo, perefatio no pakate
Tai’ora’a 1 : Ohip 14, 21b-27
Salamo 144, 8-9, 10-11, 12-13ab
Taioraa 2 : Ap 21, 1-5a

Alleluia. Alleluia.
E faaueraa api tā’u e faaue nei ia outou, te na ô maira te Fatu : « A here outou ia outou iho mai ia’u i here atu ia outou na. »
Alleluia.

Evanelia : Ioa 13, 31-33a.34-35

16/05/22 (teatea) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Ohip 14, 5-18
Salamo 113 B, 1-2, 3-4, 15-16

Alleluia. Alleluia.
Na te Varua-Maitai, nana haapii mai ia outou i te mau mea atoa, 'e nana e haamanao mai ia outou i te mau parau atoa tä'u i faaite atu ia outou.

Alleluia.

Evanelia : Ioa 14, 21-26


17/05/22 (teatea) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Ohip 14, 19-28
Salamo 144, 10-11, 12-13ab, 21

Alleluia. Alleluia.
Ia mauiui te Kirito e ia tiafaahou mai roto mai i tei pohe ra no te tomo atu i roto i te hanahana.
Alleluia.

Evanelia : Ioa 14, 27-31a

18/05/22 (teatea) - Mahana noa,
    e aore râ (uteute) - Ioane I peata, e papa e te maratiri. 526 i Ravenne (Italia).
Tai’ora’a 1
: Ohip 15, 1-6
Salamo 121, 1-2, 3-4ab, 4cd-5

Alleluia. Alleluia.
A parahi mai i roto ia'u, mai ia'u e parahi nei i roto ia outou, te na ô maira te Fatu ; o te parahi mai i roto ia'u, o oia te hotu rahi.
Alleluia.
Evanelia : Ioa 15, 1-8

19/05/22 (teatea) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Ohip 15, 7-21
Salamo 95 (96.), 1-2a, 2b-3, 10

Alleluia. Alleluia.
E faaroo mai tä’u mau mamoe i ta’u reo, te na ô maira te Fatu ; ua ite au ia ratou,’e e pee mai ratou ia’u.

Alleluia.
Evanelia : Ioa 15, 9-11


20/05/22 (teatea) - Mahana noa,
     e aore râ (teatea) - Berenadino peata no Siena, e perepitero no te pupu euhe a Faraneti peata. … 1444 i L'Aquila.
Tai’ora’a 1
: Ohip 15, 22-31
Salamo 56, 8-9, 10-12

Alleluia. Alleluia.
Ua parau atu rä vau ia outou e, e hoa, te na ô maira te Fatu, no te mea ua faaite au ia outou i te mau parau atoa tä'u i faaroo i ta'u Metua.
Alleluia.
Evanelia : Ioa 15, 12-17

21/05/22 (teatea) - Mahana noa,
     e aore râ (uteute) - Kirirofe Magallanes peata, e perepitero, e tona mau hoa, e maratiri i Mehico. … 1926-1928.
Tai’ora’a 1 : Ohip 16, 1-10
Salamo 99 (100.), 1-2, 3, 5

Alleluia. Alleluia.
Ua tiafaahou outou 'e te Kirito ra, a titau atu ïa i te mau mea i nia ra, i te vahi e parahihia e te Kirito i te rima atau o te Atua.
Alleluia.

Evanelia : Ioa 15, 18-21

22/05/22 (teatea) - Dominika 6 - Tau Pakate "C" ‚ (2)
[Rita no Cascia peata, e vahine euhe no te pupu a Aukutino peata.… 1453 i Cascia (Italia).]
Gloria, karedo, perefatio no pakate
Tai’ora’a 1 : Ohip 15, 1-2.22-29

Salamo 66, 2-3, 5, 7-8
Tai’ora’a 2 : Ap 21, 10-14.22-23

Alleluia. Alleluia.
Ia here mai te hoe taata ia'u, e haapao oia i tä'u parau, te na ô maira te Fatu ; e herehia oia e ta'u Metua, 'e e haere atu maua iana ra.
Alleluia.

Evanelia : Ioa 14, 23-29

23/05/22 (teatea) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Ohip 16, 11-15
Salamo 149, 1-2, 3-4, 5-6a.9b

Alleluia. Alleluia.
Te Varua parau mau no te Metua mai, e riro oia ei ite no'u, te na ô maira te Fatu.
E riro atoa rä outou ei ite no'u.
Alleluia.

Evanelia : Ioa 15, 26 - 16, 4a

24/05/22 (teatea) - Mahana noa.
               Mahana pure no te Etaretia i Taina.
Tai’ora’a 1 : Ohip 16, 22-34
Salamo 137, 1-2a, 2bc-3, 7c-8

Alleluia. Alleluia.
E faaite rä vau ia outou i te parau mau, te na ô maira te Fatu ; e aratai ia outou e hope roa a’e te parau mau.
Alleluia.

Evanelia : Ioa 16, 5-11

25/05/22 (teatea) - Mahana noa,
    e aore râ (teatea) - Beda peata, e perepitero e te monahi, e te orometua na te Etaretia. … 735 i Jarrow (Peretane),
    e aore râ
(teatea) - Kerokorio VII peata, e papa. 1085 i Salerne (Italia),
    e aore râ (teatea) - Maria Magadala peata no Pazzi, e paretenia, no te pupu karamera. … 1607 i Florence (Italia).
Tai’ora’a 1
: Ohip 17, 15.22 - 18, 1
Salamo 148, 1-2, 11-12, 13-14b

Alleluia. Alleluia.
'E na'u e pure i te Metua, 'e nana e horoa mai i te tahi atu Faaa'o ia outou, ia parahi oia 'e outou atoa e a muri noa atu.
Alleluia.

Evanelia : Ioa 16, 12-15

26/05/22 (teatea) - TE MAUERAA O TE FATU. "C"
[Philipa Neri peata, e perepitero, nana i faatupu i te pupu oratorio.1595 i Roma.]

Oro’a hanahana               
Gloria, karedo, perefatio no te oro'a iho
Tai’ora’a 1 : Ohip 1, 1-11
Salamo 46, 2-3, 6-7, 8-9
Tai’ora’a 2 : Heb 9, 24-28 ; 10, 19-23

Alleluia. Alleluia.
A faariro i te mau nunaa atoa ei pipi na’u, te na ô maira te Fatu.
ʻE inaha, tei ia outou na vau, i te mau mahana atoa e tae noa atu i te hopea o teie nei ao.
Alleluia.

Evanelia : Luk 24, 46-53

27/05/22 (teatea) - Mahana noa,
     e aore râ (teatea) - Akutino peata, epikopo no Cantorbery. … 604-605.
Tai’ora’a 1 : Ohip 18, 9-18
Salamo 46, 2-3, 4-5, 6-7

Alleluia. Alleluia.
Ia mauiui te Kirito e ia tiafaahou mai oia, mai roto mai i te tei pohe ra, no te tomo atu i roto i te hanahana.

Alleluia.
Evanelia : Ioa 16, 20-23a


28/05/22 (teatea) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : Ohip 18, 23-28
Salamo 46, 2-3, 8-9, 10

Alleluia. Alleluia.
Mai ö mai i te Metua ra vau i te haereraa mai i te ao nei, 'e te hoi nei au i te Metua ra.
Alleluia.

Evanelia : Ioa 16, 23b-28

 

29/05/22 (teatea) - Dominika 7 - Tau Pakate "C" (3)
[Pauro peata VI, e papa. … 06.08.1978 i Castel Gandolfo.]
Gloria, karedo, perefatio no pakate

  Mahana o te mau Ravea uira no te faataeraa manao.

[Oroa no te mau Metua vahine / Mahana no te ora]

Tai’ora’a 1 : Ohip 7, 55-60
Salamo 96 (97.), 1-2b, 6-7c, 9
Tai’ora’a 2 : Ap 22, 12-14.16-17.20

Alleluia. Alleluia.
E ore vau e vaiiho otare noa ia outou, te na ô maira te Fatu ; e hoi mai ā vau ia outou nei a oaoa atu ai to outou mafatu.
Alleluia.

Evanelia : Ioa 17, 20-26

30/05/22 (teatea) - Mahana noa,
     e aore râ (teatea) - Jeanne d'Arc peata, e paretenia. … 1431 i Rouen.
Tai’ora’a 1 : Ohip 19, 1-8
Salamo 67, 2-3, 4-5, 6-7ab

Alleluia. Alleluia.
Ua tiafaahou outou 'e te Kirito ra, a titau atu ïa i te mau mea i nia ra, i te vahi e parahihia e te Kirito i te rima atau o te Atua.
Alleluia.

Evanelia : Ioa 16, 29-33
          
e aore râ (teatea) Oro’a hanahana no Pukapuka
Tai’ora’a 1
: Paari 8, 9-15 e aore râ : 1 Kor 1, 26-31
Salamo 26 (27), 1, 2, 3, 5
Tai’ora’a 2 : 1 Kor 1, 26-31

Alleluia. Alleluia.
E te Fatu, o oe to’u mato, to’u pareora, to’u Atua e faaora mai ia’u,  to’u pâ, ta’u mauhaa tama’i e ora ai au !

Alleluia.
Evanelia : Mt 16, 24-27

31/05/22 (teatea) - Tere-Aroharaa no Maria ia Elisabeta.
Oro’a

Tai’ora’a 1 : Soph 3, 14-18, e aore râ : Rom 12, 9-16b

Himene : Is 12, 2, 3, 4abcd, 4e-5, 6

Alleluia. Alleluia.
E ao to oe, e Maria Paretenia e, o oe i faaroo e tupu hoi te mau parau i faaitehia mai ia oe na roto i te faaueraa a te Fatu.
Alleluia.

Evanelia : Luk 1, 39-56

TIUNU 2022

01/06/22 (uteute) - Iutino peata, e pilosopho, e maratiri. … 165 i Roma.
Haamanoaraa
                      M. toru - Hep. 7 T. N. :
Tai’ora’a 1 : Ohip 20, 28-38
Salamo 67, 29-30, 33.34c.35a, 36

Alleluia. Alleluia.
Ta oe parau, e te Fatu e, e parau mau ïa ; i roto i taua parau mau ra, a haamo’a mai oe ia matou.
Alleluia.

Evanelia
: Ioa 17, 11b-19

02/06/22 (teatea) - Mahana noa,
      e aore râ (uteute) - Maraherino peata raua o Petero peata, e maratiri. … 304 i Roma.
Tai’ora’a 1 : Ohip 22, 30 ; 23, 6-11
Salamo 15, 1-2a.5, 7-8, 9-10, 11

Alleluia. Alleluia.
Ia hoe ratou atoa, mai ia oe, e te Metua e, i roto ia'u, 'e o vau hoi i roto ia oe ; ia faaroo to te ao nei e, na oe au i tono mai.
Alleluia.

Evanelia : Ioa 17, 20-26

03/06/22 (uteute) - Karo Lwanga peata e tona mau hoa, e maratiri i Ouganda. … 1886.
Haamanaoraa
                       M. pae - Hep. 7 T. N. :
Tai’ora’a 1 : Ohip 25, 13-21
Salamo 102, 1-2, 11-12, 19-20ab

Alleluia. Alleluia.
Na te Varua-Maitai, nana haapii mai ia outou i te mau mea atoa, 'e nana e haamanao mai ia outou i te mau parau atoa tä'u i faaite atu ia outou.
Alleluia.

Evanelia
: Ioa 21, 15-19

04/06/22 (teatea) - Mahana noa.
                       
Pure tutia i te poipoi
Tai’ora’a 1 : Ohip 28, 16-20.30-31
Salamo 11, 4, 5.7

Alleluia. Alleluia.
E faaite rä vau ia outou i te parau mau, te na ô maira te Fatu ; e aratai ia outou e hope roa a’e te parau mau.
Alleluia.

Evanelia : Ioa 21, 20-25

05/06/22 (uteute) - PENETEKOTE.

« I teie mahana e haamanaohia ai i te ô o te Varua maitai o tei horohia i te mau Apotoro, te haamataraa o te Etaretia e o te ohipa mitinare i te mau reo, te mau nunaa et te mau patireira atoa. » (Parau haati 1988 n° 107)

. Ua faaohipahia te parau « Penetekote » (pae ahuru) na mua roa no na mahana e pae ahuru i muri mai i te oroa Pakate. I muri mai ua faataahia taua parau no te pae ahuru o te mahana o tei faahanahanahia mai te hopea mai o te tenetere III.
Oro’a hanahana
[Bonifatio peata, epikopo no Mayence e te maratiri. … 754. Eita te haamanaoraa e haapaohia.]

Pure tutia i te pô na mua ae
Tai’ora’a 1
(i te hinaaro) : Gen 11, 1-9, 
           
e aore râ : Ex 19, 3-8a.16-20b, 
            
e aore râ : Ezek 37, 1-14, 
          
   e aore râ : Ioe 2, 28b-32a
Salamo 103, 1-2a, 24.35c, 27-28, 29bc-30

Tai’ora’a 2 : Rom 8, 22-27
Alleluia. Alleluia.
Haere mai na, e te Varua-Maitai e ! A faaî i te mafatu o ta oe mau pipi ! E a tahu hua mai i roto ia ratou i te auahi o tô aroha !
Alleluia.

Evanelia
: Ioa 7, 37-39
                        Pure tutia i te ao "C"

Gloria, himene, karedo, perefatio no te oro’a iho
Tai’ora’a 1 : Ohip 2, 1-11
Salamo 103, 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34
Tai’ora’a 2 : Rm 8, 8-17
Piiraa i te Varua Maitai [MHK n° 2]

Alleluia. Alleluia.
Haere mai na, e te Varua-Maitai e ! A faaî i te mafatu o ta oe mau pipi ! E a tahu hua mai i roto ia ratou i te auahi o tô aroha !
Alleluia.

Evanelia
: Ioa 14, 15-16.23b-26

06/06/22 (teatea) - [hepetoma 10 tau noa] 
                Monire i muri i te Penetekote
Maria, Paretenia mo'a, te Metua vahine o te Etaretia.

              [Cf. livret distribué à toutes les paroisses en 2019.]
[Norobereto peata, e epikopo no Magdebourg, nana i faatupu i te pupu Prémontrés. … 1134.]
Tai’ora’a 1
: Gen 3, 9-15.20,
e aore râ : Ohip 1, 12-14
Salamo 86 (87.), 1-2.3, 5.6-7

Alleluia. Alleluia.
E te Paretenia mo'a i fanau i te Fatu e, e te Metua vahine mo'a o te Etaretia o te horoa mai ia matou i ta oe Tamaiti o Iesu Kirito.
Alleluia.

Evanelia
: Ioa 19, 25-34

07/06/22 (matie) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : 3 Arii 17, 7-16
Salamo 4, 2, 3, 4-5, 7-8

Alleluia. Alleluia.
Ia anaana atoa to outou maramarama i mua i te aro o te taata, ia ite ratou i ta outou mau ohipa maitatai 'e ia faahanahana ratou i to outou Metua.
Alleluia.

Evanelia : Mat 5, 13-16

08/06/22 (matie) - Mahana noa.
Tai’ora’a 1 : 3 Arii 18, 20-39
Salamo 16, 1-2, 3ac.4, 5.8,