20e dimanche T.O.

DOMINIKA 20 NO TE TAU NOA

A taio tatou i te puta a Ieremia peropheta (38, 4-6.8-10)

I te mau mahana ra, i te roaraa o te tau a haruhia ai Ierusalema, ua parau atura te mau ti'a faatere tei haru ia Ieremia i te arii Tetekia : « Te ani nei matou ia taparahi hia te reira taata ; te haaparuparu nei hoi oia ma te opuaraa i te rima o te mau taata i aro maira o tei parahi i roto i teienei oire, e i te rima o te nunaa’toa, i te parauraa’tu ia ratou i teienei mau parau ; aita mau teienei taata i imi i te hau no teienei nunaa, area rā i te ino. » Ua naō atura te arii o Sedekia : « Inaha, te i roto oia i to outou rima ; aita hoi e tia ia faaore te arii i te hoe mea ia outou na. » Haru ihora ratou ia Ieremia, e ua faarue iana i roto i te apoo o Melekia, tamaiti a Ameleka, te i roto i te aumoa o te fare tapearaa ; e ua tataura ratou i te tuuraa ia Ieremia i raro i te apoo : aita e pape to roto, e vari rā ; pou ihora Ieremia i roto i te vari. Haere atura Abedemeleka no ō atu i te fare o te arii, e ua parau i te arii, i te naōraa e : « E ta’u fatu, e te arii e, e hape rahi to teienei mau taata i te raveraa i te mau mea’toa i nia ia Ieremia peropheta, ma te huriraa iana i roto i te apoo ia pohe oia i te poia ; aita’tu hoi e pane faahou i te oire. » Faaue atura te arii ia Abedemeleka no Etiopia, i te naōraa e : « A aratai na oe na ō nei atu, ia toru ae ahuru taata, a huti mai ia Ieremia peropheta, no roto mai i te apoo, ō te pohe oia. » - O te Parau ïa a te Atua.

SALAMO 39,2, 3, 4, 18

I tiaturi na vau i te Fatu
i te hoe tiaturiraa rahi,
e ua fariu maira ia’u,
e ua haamau faaroo i ta’u piiraa.

E ua ume mai oia ia’u mai roto mai i te apoo-pohe o te ati,
e te vari reru ra ;
e ua tuu oia i to’u avae i nia i te papa,
papu atura to’u haereraa.

E ua tuu mai oia i te himene api i roto i to’u vaha,
e arueraa i to tatou Atua ;
e raverahi te ite ra, e e mataû ratou,
e e tiaturi ratou i te Fatu.

O vau nei râ, e taata veve ïa e te ati !
E te Fatu e, a haapeepee mai !
O oe to’u tauturu e to’u faaora,
eiaha oe na e haamarirau !

A taio tatou i te epitore i te mau Hebera (12, 1-4)

E au mau taeae e, no reira, i te mea hoi e, ua haaatihia tatou e taua nahoa rahi ite nei, a haapae ’ē tatou i te mau mea teimaha atoa ’e te hara hoi, o te haapuni noa ia tatou, a horo tamau atu ai i teie faatitiauaraa i faataahia na tatou ma te tiatonu to tatou mata i te tumu ’e te faaoti o to tatou faaroo, ia Iesu, oia i haapae i te oaoa i faataahia nona ’e i faaoroma’i i  te tatauro, ma te haapao ore i te haamā. I teie nei, te parahi ra oia i te pae atau o te Atua. Oia mau, haamanao na iana i tei faaoroma’i i te reira huru patoiraa a te feia hara iana iho ra, ’o te rohirohi outou ’e o te tō’aru’aru outou. I to outou ’aroraa i te hara, aita ā outou i tae i te mani’ira’a toto. - O te Parau ïa a te Atua.

ALLELUIA (Ioa 10, 27)

Ua parau atura oia ia raua te Fatu : e faaroo mai tā’u mau mamoe i ta’u reo, ’e ua ite au ia ratou, ’e e pee mai ratou ia’u.

A taio tatou i te Evanelia a Luka peata (12, 49-53)

I taua anotau ra, ua parau atura oia Iesu i tana mau pipi : « E auahi tā’u i haere mai e hopoi i nia i te fenua nei, ’auē rā tō’u hinaaro ia ’ama taua auahi ra ! Ia papetitohia vau i te hoe papetitoraa e ti’a ai. ’Auē rā hoi au i te fatimā’û’û e ia oti roa a’e ! I to outou na manao, o te hau anei tā’u i haere mai e faatupu i te fenua nei ? Te parau atu nei au ia outou : e ere, o te amaha rā. Inaha hoi, mai teie atu nei, e toopae taata i roto i te hoe fare ra, e amaha ïa ratou ; tootoru e mārō mai i e toopiti, e toopiti e mārō atu i e tootoru. E mārō te metua tane i te tamaiti, ’e te tamaiti i te metua tane, e mārō te metua vahine i te tamahine, ’e te tamahine i te metua vahine, e mārō te metua hoovai vahine i te hunō’a vahine, ’e te hunō’a vahine i te metua hoovai vahine. »     - Haapopou tatou i te Parau a te Atua.