21e dimanche T.O.

DOMINIKA 21 NO TE TAU NOA

A taio tatou i te puta a Isaïa peropheta (66, 18-21)

O te Parau ïa a te Atua : te haere mai nei au ia haaputuputu au i ta ratou mau ohipa e to ratou mau manao ma te mau nunaa e te mau reo atoa, e e haere mai ratou, e e ite ratou i to’u ra hanahana. E huti au i te reva i ropu ia ratou, e no roto mai i tei faaora hia, e tono atu au iô te etene, e tera pae miti, i te mau motu i te atea è, i te feia aore i faaroo ia’u, e aore i ite i to’u ra hanahana ; e na ratou e faaite i to’u ra hanahana, i te mau etene ; E na ratou e aratai mai i to outou mau taeae, no te mau fenua atoa mai ei ô na te Fatu, na nia i te mau puaahorofenua, te mau pereoo, e te mau roi rii, e te mau niura, e te mau pereoo, i to’u moua moâ ra i Ierusalema, te parau maira te Fatu, mai te tamarii a Iseraela ia hopoi mai i te ô i roto i te farii viivii ore i te fare o te Fatu ra. E rave au no roto mai ia ratou, ei tahua, e ei ati-levi, te na reira maira te Fatu ra. - O te Parau ïa a te Atua.

SALAMO 116,1, 2

E haamaitai i te Fatu, e te mau nunaa atoa e !
A faateitei iana, e te mau taata’toa e !

E mea puai tona aroha i nia ia tatou nei,
e tana ra parau-mau e tia i te vairaa e a muri noa’tu.

A taio tatou i te epitore i te mau Hebera (12, 5-7.11-13)

E au mau taeae e, ’e ua mo’e ia outou te a’o i a’ohia mai ai outou, mai te tamarii ra te huru : « E ta’u tamaiti, eiaha oe e haafaufaa ore i te a’o a te Fatu, ’e ia a’ohia mai oe e ana ra, eiaha oe e tō’aru’aru. E a’o hoi te Fatu i te taata tāna e here ra, ’e e papa’i oia i te mau tamarii atoa tāna e faarii. » E faarii outou i te a’o ei haapiiraa ia outou. Te faatere nei te Atua ia outou mai te tamarii ra te huru. O vai hoi te tamaiti e ore i te a’ohia e tōna ra metua ? Aore roa hoi e a’o e faatupu i te oaoa i te taime iho e a’ohia mai ai te taata, o te oto rā te tupu i reira ra. I muri mai rā, e faahotu te a’o i te hau ’e te parautia i roto i te taata i a’ohia ra. ’E tenā na, a afai na i nia i to outou rima e tautau noa ra ’e a faaetaeta i to outou turi paruparu ; ’e a faatitiaifaro i te mau ea e haerehia e to outou avae, ia ore te avae o te pirioi ia mā’oi, ia ora rā oia. - O te Parau ïa a te Atua.

ALLELUIA (cf. Ioa 14,6)

Ua parau atura Iesu iana : O vau te ea, te parau mau ’e te ora. Aore e taata e tae i te Metua, maori ra na roto ia’u.

A taio tatou i te Evanelia a Luka peata (13, 22-30)

I taua anotau ra, a haere noa ai Iesu i tona haerea i Ierusalema, e na roto oia i te mau oire ’e te mau oire rii i te haapii haereraa. Ua parau maira te tahi taata iana : « E te Fatu, e iti anei te feia e ora ? » Ua parau atura Iesu ia ratou : « E tautoo outou i te tomo na te uputa pirihao, te parau atu nei hoi au ia outou e : e rave rahi te tamata i te tomo, ’e aita atura e ti’a ia ratou. Ua ti’a anae te fatu fare i nia, ’e ua tamauhia te opani, ’e tei vaho outou, e haamata ïa outou i te pātōtō i te opani ma te parau : “E te Fatu, a iriti mai na !” E riro rā oia i te pahono mai ia outou : “Aita vau i ite nofea mai outou.” Ei reira outou e parau ai e : “I amu na hoi matou’e i inu na i mua i to oe ra aro ; i nia hoi oe i to matou mau aroā i te haapii-haere-raa.” E pahono mai rā oia : “Aita vau  i ite nofea outou ! A faaatea ’ē atu ia’u, outou atoa na e rave nei i te ohipa ino.” Ei reira te oto ’e te ’au’auraa niho, ia ite outou ia Aberahama, ia Isaaka, ia Iakoba ’e i te mau peropheta atoa i te Basileia o te Atua, ’e outou hoi, ua hoparahia ïa i rapae. Ei reira e haere mai ai te taata, mai te hitia mai o te rā ’e mai te tō’ō’a, mai Apatoerau ’e mai Apatoa, e taati i te mau manihini o te Basileia o te Atua. Ei reira te tahi pae o to mua e haere ai i muri, ’e te tahi pae o to muri e haere ai i mua. » - Haapopou tatou i te Parau a te Atua.