2e dimanche de Pâques

DOMINIKA 2 no PAKATE
e aore râ : DOMINIKA NO TE AROHA A TE ATUA

A taio tatou i te Ohipa a te mau Apotoro (5, 12-16)

Ia Ierusalema, ’e e rave rahi te tapao ’e te ohipa maere e ravehia e te rima o te mau apotoro i roto i te nunaa. E ti’a noa ratou atoa i raro a’e i te tamaru o Solomona ma te rôtahi o te aau. Aore e taata e ati mai ia ratou, no te mata’u. E arue-noa-hia râ ratou e te nunaa. ’E te haere noa i te rahiraa te tane ’e te vahine e apiti i te Fatu na roto i te faaroo. A hopoihia mai te feia ma’i i nia i te mau aroâ : e tuuhia ratou i nia i te ro’i rii afaifai ra ia tae’a vatahi e te ata o Petero. E tiaa rahi taata atoa te haere mai, mai ô mai i te mau oire rii fatata i Ierusalema, ma te afai atoa mai i te ma’i e te taata haapeapeahia e te varua viivii ra, ’e e hope ratou i te faaorahia. - O te Parau ïa a te Atua.

SALAMO 117, 2-4, 22-24, 25-27a

Ia parau â te utuafare o Iseraela :
E mea mure ore tona ra aroha !
Ia parau a te utuafare o Aarona,
E mea mure ore tona ra aroha !
Ia parau â hoi te feia mataû i te Fatu
E mea mure ore tona ra aroha !

Te ofai i faarue hia e te feia patu ra,
O tei riro iho nei ïa ei ofai poro.
O ta te Fatu teie i rave,
E mea maere ïa i to tatou nei pue mata.
O te mahana teie i haapao hia e te Fatu,
E oâoâ ïa e te poupou no tatou nei.

A faaora mai, e te Fatu e, a faaora mai ia matou !
A ho mai i te re, e te Fatu, a ho mai !
Ia haamaitai hia te ioa o te Fatu, oia tei haere mai !
Te haamaitai atu nai matou ia outou mai roto atu nei i te Fare o te Fatu ;
Te Fatu ra, o te Atua ïa, ua hiti mai tona maramarama i nia i tatou.

A taio tatou i te Apokalupo a Ioane peata (1, 9-11a.12-13.17-19)

O vau nei, o Ioane, to outou taeae o tei apiti, mai ia outou atoa na, i te ati, te hau ’e te aho roa o Iesu. ’e no te faaiteraa ia Iesu ra, no te parau a te Atua’e ua faaautahia vau i te fenua i parauhia ra o Patamo. Tei reira vau, ua riro atura vau i te Varua-Maitai i te mahana o te Fatu ’e ua faaroo a’era vau i te hoe reo rahi, mai te oto o te pû ra, i muri a’e ia’u ra, i te na ôraa mai e : « O ta oe e hio ra, o ta oe atoa ïa e papai i roto i te puta, a hapono atu ai i na Etaretia e hitu ra : i to Ephesia ra, i to Semurina ra, i to Peregamo ra, i to Tuatira ra, i to Saradi ra, i to Philadelephia ra ’e i to Laodikea ra. » Fariu a’era vau e hio i taua reo i parau mai ia’u ra, i reira tô’u iteraa atu i na vaira mori auro e hitu ra, ’e, i rotopu i taua mau vairaa mori ra, te hoe ïa mai te hoe Tamaiti taata te huru. E ahu roa tôna e raro roa i te avae, ’e ua hatuahia tôna ouma i te hatua auro. ’E tei te hioraa atu vau iana ra, hi’a ihora vau i raro i tôna pae avae, mai te taata pohe ra te huru. Ua tuu mai râ oia i tana rima atau i nia iho ia’u, na ô maira : « Eiaha e mata’u ; O vau te matamehai ’e te faahopea, o vau teie e ora nei. I pohe na vau, ’e e ora vau e a muri noa atu ; ’e tei ia’u nei te taviri o te pohe ’e o te pô. ’E tenâ na, e papai atu i te mau mea ta oe e hio : te mau mea e vai nei ’e te mau mea e tupu a muri nei. » - O te Parau ïa a te Atua.

ALLELUIA (Ioa 20, 29)

Ua parau atura oia ia raua te Fatu : e Toma e, no te mea ua ite mata mai oe ia’u i faaroo ai oe, e ao to te feia aore i ite mata, ua faaroo rā.

A taio tatou i te Evanelia a Ioane peata (20, 19-31)

Ua tupu te reira i muri a’e i to Iesu poheraa, ’e ahiahi ihora, i taua mahana matamua iho o te hebedoma ra, ua tamauhia te mau opani o te vahi i putuputu ai te mau pipi, no te mata’u i te Ati-Iuda, ua haere maira Iesu, ’e ua ti’a noa ihora i ropu, ’e ua parau maira ia ratou : « Ei ia outou na te hau ! » ’E, oti a era taua parau ra i te faahitihia e ana, ua faaite maira oia ia ratou i tôna pu’e rima ’e i tôna aoao. Oaoa a’era te mau pipi i te iteraa atu i te Fatu. ’E ua parau faahou maira Iesu ia ratou : « Ei ia outou na te hau ! Mai ta’u Metua i tono mai ia’u nei, oia atoa vau, te tono atu nei au ia outou. » ’E mure a’era taua parau ra, ua ha’apûa’i maira oia i te aho i nia ia ratou ra, na ô maira ia ratou : « A faarii i te Varua-Maitai. Ta outou e faaore i ta ratou hara ra, e faaorehia ïa ; te outou e vaiiho i ta ratou hara ra, e vaiihohia ïa. » I to Iesu haereraa mai, aita te hoe o te tino ahuru ma piti ia ratou ra, o te tino ahuru ma piti ia ratou ra, o Toma ïa, o tei parauhia ra e, o Maehaa. Ua parau atura te mau pipi iana ra : « I ite a’enei matou i te Fatu ! » Area oia, ua parau maira ïa : « Ia ore au ia ite i te puta auri i roto i tôna pu’e rima, ia ore au e tuu i ta’u rima i roto i tôna aoao, e ore roa ïa vau e faaroo ! » ’E, mairi a’era e va’u mahana, tei roto faahou â tana mau pipi i taua fare ra, tei reira atoa hoi o Toma. ’E, a vai-tamau-noa-hia ai te mau opani, ua haere maira Iesu, ua ti’a noa ihora i ropu, ’e ua parau maira : « Ei ia outou na te hau ! » ’E, muri a’era, ua parau maira oia ia Toma : « A faatoro mai na tô rimarima i ô nei, ’e a hio mai oe i ta’u pu’e rima. A faatoro mai tô rima, ’e a tuu mai oe i roto i ta’u aoao. Eiaha to oe ei faaroo ’atâ, ei faaroo papu râ. » Ua pahono atura Toma, na ô atura : « E ta’u Fatu, e ta’u Atua e ! » Ua parau maira Iesu iana : « No te mea au ite mata mai oe ia’u i faaroo ai oe. E ao to te feia aore i ite mata, ua faaroo râ. » E rave rahi atu â te tapao i ravehia e Iesu i mua i te aro o tana mau pipi, aita râ i papaihia i roto i teie nei puta. O tei papaihia i roto i teie nei puta, ua papaihia ïa ia faaroo outou e, o Iesu te Kirito, te tamaiti a te Atua, ’e ua faaroo anae outou, ia noaa ia outou te ora na roto i tôna i’oa. - Haapopou tatou i te Parau a te Atua.