3e dimanche de Pâques

DOMINIKA 3 no PAKATE

A taio tatou i te Ohipa a te mau Apotoro (5, 27b-32.40b-41)

I te mau mahana ra, ua tia maira te mau Apotoro i mua i te mau Tahua ; ’e ua ui maira te tahu’a rahi ia ratou, na â maira : « I opani etaeta a’enei matou ia outou i te haapii atu ma teie i’oa, ’e inaha, ua faaï outou ia Ierusalema nei i ta outou haapiiraa, ’e te hinaaro na outou ia hâio te toto o teie nei taata i nia matou ? » Ua pahono atura Petero ’e te mau apotoro atoa ra : « Ia aurarohia te Atua e ti’a ai, eiaha te taata. Ua faatiafaahou te Atua o to tatou hui metua ia Iesu, o ta tatou i haapohe i te patitiraa iana i nia i te raau ra. Na te rima atau o te Atua i faateitei iana ei Arii ’e ei Faaora, ia horoa mai oia ia Iseraela i te tatarahapa ’e te faaoreraa hara. O matou te mau ite o taua mau mea atoa ra, matou ’e te Varua-Maitai hoi, ta te Atua i horoa mai i te feia e faaroo iana ra. » Ua titau maira ratou i te mau apotoro, ’e ua papa’i maira i te raau ; ’e, ia a’o-faahou-hia maira ratou e, eiaha e faahiti noa atu i te i’oa o Iesu, ua tuu atura ia ratou. Faarue ihora te mau apotoro i te sunederi, ’e ua haere atura ma te oaoa, o ratou hoi i manaohia e au i te haamani-ino-hia i te i’oa o Iesu. - O te Parau ïa a te Atua.

SALAMO 29, 3-4, 5-6ab, 6cd.12, 13

E te Fatu e, e te Atua e, i tiaoro noa na vau ia oe,
e ua faaora mai oe ia’u.
Na oe, e te Fatu e, i faahoi mai i to’u varua mai Hade mai,
e ua faaoraora mai oe ia’u, ia ratou i tei haere i raro i te apoo ra.

A pehe i te Fatu, outou atoa na tei here iana,
a arue atu i te manaoraa o tona mo’araa.
E uana poto noa hoi tona riri,
tona râ hamani-maitai, no te oraraa taatoa ïa.

I te ahiahi e tupu ai te roimata,
poipoi ae râ, o te umere-oâoâ ïa.
Ua faariro oe i to’u nei hevaraa ei oriraa oâoâ,
ua tatara oe i to’u nei ahu-paau e ua tatua mai oe ia’u i te oâoâ.

No reira, e haamaitai atu â ta’u mafatu ia oe,
ma te faaea ore,
e te Fatu e ta’u Atua e,
e arue atu â vau ia oe e a muri noa’tu.

A taio tatou i te Apokalupo a Ioane peata (5, 11-14)

O vau nei, o Ioane, ’e ua hio atura vau, ’e ua faaroo atura vau i te reo o na melahi e rave rahi i putuputu e ati noa a’e te terono ’e na animala e maha ’e te feia paari ra ; ’e te rahi o taua mau melahi ra e manotini ïa i te manotini, ’e e tauatini i te tauatini. Ua poro a’era ratou ma te reo rahi : « E mea ti’a roa ia pûpûhia te mana i te arenio i taparahihia, ’e te taoa rahi, te paari, te tura, te hanahana ’e te arue. » ’E ua faaroo atura vau i te mau mea atoa i poietehia, to nia i te ra’i ’e to te fenua nei ’e to raro i te repo ’e to raro i te miti, i te na ôraa e : « E i Iana i tei parahi i nia i te terono’e i te Arenio te haamaitai ’e te tura ’e te hanahana ’e te mana e a tau a hiti noa atu. » ’E ua parau ihora na animala e maha ra e : « Amene ! » ’E ua tipapa ihora te feia paari, ’e ua haamori a’era. - O te Parau ïa a te Atua.

ALLELUIA

Ua tiafaahou te Kirito, te Fatu o te ao atoa nei, te Faaora o te mau taata atoa.

A taio tatou i te Evanelia a Ioane peata (21, 1-19)

I taua anotau ra, ’e, muri a’era, ua faaite faahou maira Iesu iana iho i tana mau pipi i te miti i Tiberia ra. Ua na ô oia i te faaiteraa iana iho. Te putuputu ra o Simona Petero, o Toma o tei parauhiae, Maehaa, o Natanaela no Kana i Galilea ’e na ’e na tamarii hoi a Zebedaio ’e e toopiti atu â tau pipi a Iesu ra. Ua parau atura Simona Petero ia ratou : « Te haere nei au e ravaai. » Ua parau maira ratou iana : « Tatou atoa ia haere. » Haere atura ratou i nia i te poti, ’e aore roa ta ratou i’a i noaa i taua ru’i ra. ’E poipoi a’era, ua ti’a maira Iesu i tahatai, aita râ te mau pipi i ite e, o Iesu. Ua parau maira Iesu ia ratou : « E te mau tamarii ra, e i’a anei ta outou ? » Ua parau atura ratou : « Aita. » Ua parau maira oia ia ratou : « A tuu na i te ’upe’a i te pae atau o te poti na, ’e e noaa ta outou i’a. » Ua tuu ihora ratou, ’e, no te rahi o te i’a, aita atura i maraa ia ratou ia ume mai i te ’upe’a. Ua parau atura te pipi here a Iesu ia Petero : « O te Fatu tera ! » Faaroo a’era Simona Petero e, o te Fatu tera, ua pareu ihora oia i tôna ahu pû (ua iritihia hoi tôna mau ahu) ’e ua ou’a atura i raro i te miti. Na nia maira te mau pipi i te poti, aita hoi ratou i atea roa i tai, e riro paha e piti hanere kubiti ; ua ume atoa maira i te ’upe ’a’e te i’a. ’E, tae maira ratou i uta, ite atura ratou i te hoe auahi arahu i te’amaraa ’e te i’a hoi ’e te faraoa i nia iho. Ua parau atura Iesu ia ratou : « A afai mai na i te tahi tau i’a i roto i tena mau i’a i noaa mai nei ia outou. » Ua haere atura Petero ’e ua ume maira i te ’upe’a i nia i te pae, ua ï roa i te i’a rarahi : hoe hanere e pae ahuru ma toru. ’E, rahi noa ai te i’a, aita te ’upe’a i motumotu. Ua parau atura Iesu ia ratou : « Haere mai a tamâa. » Aita te hoe o te mau pipi i ui noa atu iana e : « O vai oe ? », ua taa hoi ia ratou e, o te Fatu ïa. Haere atura Iesu, rave ihora i te faraoa, ’e ua tuu atura ia ratou, ’e ua na reira atoa i te i’a. O te toru ïa o to Iesu fâraa mai i tana mau pipi i muri a’e i tôna tiafaahouraa mai roto mai i tei poha ra. ’E, paia a’era ratou, ua parau atura Iesu ia Simona Petero : « E Simona a Ioane e, e rahi a’e anei to oe here ia’u i to ratou ra ? » Ua parau maira oia iana : « E te fatu e, ê, ua ite oe e, te here nei au ia oe. » Ua parau atura Iesu iana : « A faaamu i tâ’u mau arenio. » Ua parau faahou atura Iesu iana, o te pitiraa ïa : « E Simona a Ioane e, te here mai na anei oe ia’u ? » Ua pahono maira Petero iana : « E te fatu e, ê, ua ite oe e, te here nei au ia oe. » Ua parau atura Iesu iana : « A faaamu i tâ’u mau mamoe. » Ua parau faahou atura Iesu iana, o te toruraa ïa : « E Simona a Ioane e, te here na anei oe ia’u ? » Ua oto ihora Petero i te mea e, a toru a’era to Iesu uiraa mai iana e : « Te here na nei oe ia’u ? » ’e ua parau maira oia : « E te Fatu, ua hope te mau mea atoa i te itehia e oe, ua ite oe e, te here nei au ia oe. » Ua parau atura Iesu iana e : « A faaamu i tâ’u mau mamoe. Amene, amene, te parau atu nei au ia oe, i to oe ra vai-api-raa, na oe iho e taamu i tô tatua, ’e e haere oe i ta oe vahi i hinaaro ra ; ia ruhiruhihia râ oe, e faatoro oe i tô rima, ’e na te tahi e taamu ia oe, ’e nana e aratai ia oe i te vahi hinaaro-ore-hia e oe ra. » Ua parau oia i taua parau ra ei faaiteraa i te huru o te pohe e faahanahanahia ai te Atua e Petero. E oti a’era taua parau ra, ua parau atura Iesu iana : « A pee mai ia’u. » - Haapopou tatou i te Parau a te Atua.

E aore râ, taioraa haapotohia :

A taio tatou i te Evanelia a Ioane peata (21, 1-14)

I taua anotau ra, ’e, muri a’era, ua faaite faahou maira Iesu iana iho i tana mau pipi i te miti i Tiberia ra. Ua na ô oia i te faaiteraa iana iho. Te putuputu ra o Simona Petero, o Toma o tei parauhiae, Maehaa, o Natanaela no Kana i Galilea ’e na ’e na tamarii hoi a Zebedaio ’e e toopiti atu â tau pipi a Iesu ra. Ua parau atura Simona Petero ia ratou : « Te haere nei au e ravaai. » Ua parau maira ratou iana : « Tatou atoa ia haere. » Haere atura ratou i nia i te poti, ’e aore roa ta ratou i’a i noaa i taua ru’i ra. ’E poipoi a’era, ua ti’a maira Iesu i tahatai, aita râ te mau pipi i ite e, o Iesu. Ua parau maira Iesu ia ratou : « E te mau tamarii ra, e i’a anei ta outou ? » Ua parau atura ratou : « Aita. » Ua parau maira oia ia ratou : « A tuu na i te ’upe’a i te pae atau o te poti na, ’e e noaa ta outou i’a. » Ua tuu ihora ratou, ’e, no te rahi o te i’a, aita atura i maraa ia ratou ia ume mai i te ’upe’a. Ua parau atura te pipi here a Iesu ia Petero : « O te Fatu tera ! » Faaroo a’era Simona Petero e, o te Fatu tera, ua pareu ihora oia i tôna ahu pû (ua iritihia hoi tôna mau ahu) ’e ua ou’a atura i raro i te miti. Na nia maira te mau pipi i te poti, aita hoi ratou i atea roa i tai, e riro paha e piti hanere kubiti ; ua ume atoa maira i te ’upe ’a’e te i’a. ’E, tae maira ratou i uta, ite atura ratou i te hoe auahi arahu i te’amaraa ’e te i’a hoi ’e te faraoa i nia iho. Ua parau atura Iesu ia ratou : « A afai mai na i te tahi tau i’a i roto i tena mau i’a i noaa mai nei ia outou. » Ua haere atura Petero ’e ua ume maira i te ’upe’a i nia i te pae, ua ï roa i te i’a rarahi : hoe hanere e pae ahuru ma toru. ’E, rahi noa ai te i’a, aita te ’upe’a i motumotu. Ua parau atura Iesu ia ratou : « Haere mai a tamâa. » Aita te hoe o te mau pipi i ui noa atu iana e : « O vai oe ? », ua taa hoi ia ratou e, o te Fatu ïa. Haere atura Iesu, rave ihora i te faraoa, ’e ua tuu atura ia ratou, ’e ua na reira atoa i te i’a. O te toru ïa o to Iesu fâraa mai i tana mau pipi i muri a’e i tôna tiafaahouraa mai roto mai i tei poha ra.    - Haapopou tatou i te Parau a te Atua.