4e dimanche de Carême

TE DOMINIKA 4 NO TE MAHA AHURURAA

TE TAHI MAU TAIORA E AU IA HAAPAOHIA :

E tia, i roto i te mau amuiraa i faaineinehia ai te feia paari i te Bapetitoraa, ia rave i te Evanelia e te mau Taioraa o te dominika 4 no te tau maha ahuru raa o te matahiti A : 1 Arii 16, 1b.6-7.10-13a ; Sal 22 ; Eph 5, 8-14 ; Ioa 9, 1-41

A taio tatou i te puta a Iosua (5, 9a.10-12)

I te mau mahana ra, ua parau atura te Fatu ia Iosua : « I teienei mahana ua hopoi è hia’tu e au te faaino a to Aiphiti ia outou. » Parahi ihora te tamarii a Iseraela i Galagala e ua haapao outou i te Pasa, i te mahana hoe ahuru ma maha o te marama ra, i te ahiahi, i te vahi papu o Ieriko. E poipoi aera, ua amu ihora ratou i te maâ o te fenua, e te pane faahopue ore hia, e te faraoa hua i hinaaro hia no taua matahiti iho ra. I muri ae i to ratou amuraa i te maâ o te fenua, ore te mânâ. Aita’tura te tamarii a Iseraela i amu faahou i taua maâ ra, ua amu râ ratou i te maâ o te fenua Kanaana no te reira matahiti. - O te Parau ïa a te Atua.

SALAMO 33, 2-3, 4-5, 6-7

E haamaitai a vau i te Fatu i te mau tau atoa,
e vai tuutuu-ore â te arueraa iana i roto i to’u nei vaha ;
e arue atu to’u varua iana iho i roto i te Fatu,
ia faaroo mai te feia haehaa, e ia oâoâ !

A faateitei outou i te Fatu e o vau atoa,
tatou atoa i te faateiteiraa’tu i tona ra ioa.
Ua imi au i te Fatu, ua pahono maira oia,
e ua faaora mai oia ia’u i to’u atoa nei mau riariaraa.

E hanahana atoa mai te taata i hio tia’tu i te Fatu ;
e aore e haama i nia i tona ra mata.
Ua pii hua’tura te hoe taata veve ra, e ua faaroo mai te Fatu,
e ua faaora oia iana i tona’toa ra mau ahoahoraa.

A taio tatou i te epitore piti a Paulo peata i to Korinetia (5, 17-21)

E au mau taeae, tei roto anae te tahi taata i te Kirito ra, ua riri ïa oia ei poieteraa api. Ua ore te mau mea tahito, ’e inaha, au faaapihia te mau mea atoa. No ō mai te mau mea atoa i te Atua, o tei fa’afāite ia tatou iana iho na roto i te Kirito, ’e ua horoa mai ia’u i te toroa fa’afāite nei. No te mea na te Atua i fa’afāite i to ao nei iana iho na roto i te Kirito, ma te ore e haapao faahou i te hara a te taata, ’e nana i tuu mai i te parau fa’afāite i roto i ta’u vaha. ’E teienei, e ve’a vau na te Kirito, ’e na roto ia’u, o te Atua iho te tiaoro atu nei ia outou. I te i’oa o te Kirito, te ani onoono atu nei au ia outou, ia tuu noa outou i te Kirito ia fa’afāite ia outou i te Atua. No tatou, ua faariro hoi te Atua iana i tei ore i ite i te hara ei hara, ia riro tatou, ei parautia na te Atua. - O te Parau ïa a te Atua.

IRAVA I MUA I TE EVANELIA (Luk 15, 18)

Ei hanahana e ia aruehia oe, e te Fatu e Iesu e !
E ti’a vau i nia, e haere au i ta’u metua ra, a parau atu ai iana : E ta’u metua, ua hara vau i te ra’i ’e ia oe atoa na hoi.
Ei hanahana e ia aruehia oe, e te Fatu e Iesu e !

A taio tatou i te Evanelia a Luka peata (15, 1-3.11-32)

I taua anotau ra, ua faafatata anae maira te mau telona ’e te feia rave hara ia Iesu, e faaroo iana. Ohumu ihora te mau pharisea ’e te mau papai parau, na ō a’era : « E ite maitai teie taata i te feia rave hara, ’e a amui oia ia ratou no te tamāaraa. » Ua parau atura oia ia ratou i teie nei parabole : « Toopiti a te hoe taata tamarii tamaroa. Ua parau atira te teina i tōna metua tane : “E ta’u metua e, hō mai na i tā’u tuhaa i ta oa mau faufaa.” Tuha ihora te metua i tāna mau faufaa na raua. E maoro iti a’era, ua haaputu ihora te teina i tāna atoa ra, haere atura i te fenua roa, ’e ua puhura roa atura i tāna i te haapao ore. ’E, pau roa a’era tāna, roohia ihora taua fenua ra i te o’e rahi, ’e ua ati oia i te poia. Haere atura oia e taati i te hoe taata o taua fenua ra. Tono atura oia iana i nia i tōna mau fenua, e haapao i te puaa. Hiaai atura oia i te māa ta te mau puaa e amu ra, ia paia oia ; aore rā e taata e tuu mai nana. Feruri ihora oia i tōna huru, ’e ua na ō a’era : “Toohia a ta’u metua tana rave ohipa e māa rahi ta ratou, o vau nei rā, te phoe nei au i te poia i ō nei ! E ti’a vau i nia, e haere au i ta’u metua ra, a parau atu ai iana : E ta’u metua, ua hara vau i te ra’i ’e ia oe atoa na hoi. Eita atura vau e au ia parau-faahou-hia e, e tamaiti na oe ; e faariro rā oe ia’u mai te hoe o ta oe mau rave ohipa ra.’ Ua ti’a a’era oia i nia, haere atura i tana metua ra. E tei te atea ’ē noa ā oia, ite maira tana metua tane iana, putapū ihora tōna mafatu i te aroha, horo maira, ho’iho’i maira iana. Ua parau atura te tamaiti : ‘E ta’u metua, ua hara vau i te ra’i ’e ia oe atoa na hoi, eita atura vau e ti’a ia parauhia e, e tamaiti na oe …’ Ua parau atura  rā te metua tane i tana mau tavini : ‘A hopoi oioi mai na i te ahu maitai roa, ’e a faaahu iana, a oomo i te tapea i tana rima ’e te tāma’a i tana avae. A puto mai hoi i te ’ōpa’i puaatoro faaamu, ’e a tupai, e amu tatou ’e e oaoa hoi. I pohe na hoi ta’u tamaiti nei, ’e ua ora mai nei ; i mo’e na, ’e ua iteamai nei.’ Oaoa atura ratou. Tei te mau fenua faaapu te tamaiti matahiapo. Ia hoi maira oia, ’e ia fatata maira te fare iana, ua faaroo atura oia i te ’upa’upa ’e te ’ori. Pii mai oia i te hoe tavini, na o maira : e aha tena mau mea ? Ua pahono atura oia : ‘Teie mai nei tō eina, ’e ua tupai iho nei tō metua i te puaatoro fanaua poria, no te mea au hoi mai oia ma te maitai.’ Riri roa a’era oia, ’e aore a’era i hinaaro e tomo i roto i te fare. Haere atura tōna metua tana i rapae, e taparu iana. Ua parau atura oia i tōna metua tane : ‘A hia a’nei matahiti vau i te taviniraa ia oe, ’e aita roa a’enei au i faaroo ’atā i ta oe parau, ’e aita ā oe i horoa noa mai i te hoe puaaniho na’u, ia tamāa vau ‘e ta’u mau hoa. Ia hoi mai rā tō tamaiti na, o tei puhura noa i ta oe faufaa na te mau vahine faaturi, ua tupai ïa oe i te puaatoro fanaua poria nana !’ Ua parau atura te metua tane iana : ‘E ta’u tamaiti, e ti’a noa oe io nei ia’u nei, i te mau mahana atoa, ’e te mau taoa atoa na’u nei, na oe atoa ïa. E mea ti’a rā ia tatou amuraa māa ’e te oaoa, i pohe na hoi tō teina, ’e ua ora mai nei ; i mo’e na, ’e ua itea mai nei.’ » - Haapopou tatou i te Parau a te Atua.