4e dimanche de Pâques

DOMINIKA 4 no PAKATE

A taio tatou i te Ohipa a te mau Apotoro (13, 14.43-52)

I te mau mahana ra, area Paulo raua o Baranaba ’e ua hahaere roa atura i Anetiohia, i te mataeinaa ra i Pisidia. Ua tomo atura raua i roto i te sunago i te mahana sabati, ’e ua parahi ihora i raro. ’E, purara ’ê atura re amuiraa, e rave rahi te mau Ati-Iuda ’été mau peroseluto haamori Atua i pee mai ia Paulo raua o Baranaba. ’E, i roto i to raua paraparauraa ia ratou, ua faaitoito atura raua ia ratou, ia parahi ratou i roto i te karatia a te Atua. ’E, tae a’era i te sabati, oi hope roa to taua oire ra i te putuputu mai e faaroo i te parau a te Fatu. Ia ite râ te Ati-Iuda i taua nahoa rahi taata ra, ï a’era ratou i te feii, ’e ua motoi maira i te parau a Paulo i te tuhi. Itoito atura Paulo raua o Baranaba, na ô atura : « Ia matâna maua i te faaite i te parau a te Atua ia outou e ti’a ai. Te tute ’ê atu na râ outou i taua parau nei, ’e te manao na outou e : eita outou e au i te ora mure ore, no reira te fariu nei maua i te etene ra. Ua faaue mai hoi te Fatu ia na reira matou, na roto i teie nei parau : Ua haapao vau ia oe ei tiarama no te etene, ia afai oe i te ora e tae roa atu i te hopea o te fenua nei. ’E, ia faaroo maira te etene i taua parau ra, oaoa atura ratou, ’e ua haamaitai atura i te parau a te Fatu ; ’e te feia atoa i haapaohia no te ora mure ore, faaroo atura ïa. Parare atura te parau a te Fatu e ati noa a’e taua fenua ra. Ua tiarepu ihora râ te Ati-Iuda i te mau vahine haamori Atua tiaraa teitei, ’e i te hui mana hoi o te oire, ’e ua faatupu atura i te hamani ino ia Paulo raua o Baranaba, ’e ua tiavaru atura ia raua i rapae i te otia o to ratou fenua. Ueue ihora raua i te repo o to raua avae ei faaiteraa ia ratou, ’e rereva atura i Ikonio. Area te mau pipi, ua î ïa i te oaoa ’e i te Varua-Maitai. - O te Parau ïa a te Atua.

SALAMO 99 (100.), 1-2, 3, 5

A himene i te Atua ma te rearea, e te fenua’toa nei,
a tavini i te Fatu ma te oaoa,
e haere mai i mua i tana aro ma te himene !

A ite outou e, o te Fatu ra te Atua iho ïa,
nana i hamani ia tatou, e nona hoi tatou,
e nunaa tatou nona, e te mamoe o tana ra aua.

E maitai hoi te Fatu,
e tia tona aroha i te vai tamau maite raa,
e tana ra parau mau, i tera ui i tera ui.

A taio tatou i te Apokalupo a Ioane peata (7, 9.14b-17)

O vau nei, o Ioane, hio atura vau, ’e inaha e tiaa rahi taata e ore roa e hope ia taio, no te mau nunaa atoa, no te mau opu atoa, no te maufenua atoa ’e no te mau reo atoa, i te ti’a-noa-raa i mua i te terono ’e i mua i te Arenio, ma te ahuraa, e amaa tamara tei to ratou rima. Ua parau maira te hoe o te mau taata paari ra, na o maira : « Ua haere mai ratou mai roto mai i te ati rahi ra. Ua horoi ratou i to ratou ahu, ’e ua faateatea i te toto o te Arenio ra. No reira ratou e ti’a noa ai i mua i te terono o te Atua, ’e e tavini ai iana, i te ao ’e te pô, i roto i tôna nao. ’E na tei parahi i nia iho i te terono ra e faanoho ia ratou i raro a’e i tôna iho ra sekene. E ore ratou e poia faahou ’e e ore hoi e poiha, e ore ratou e paapaa i te mahana ’e te veavea mahana. E riro hoi te Arenio o te ti’a i ropu i te terono ei tiai no ratou, nana e aratai ia ratou i te mau vai pihaa o te ora, ’e na te Atua. ’e na te Atua e tamarô i te mau roimata atoa i to ratou ra mata. » - O te Parau ïa a te Atua.

ALLELUIA (Ioa 10, 14)

Ua parau atura oia ia raua te Fatu : O vau te tiai mamoe maitai, ua ite au i tā’u mau mamoe ’e ua ite hoi ratou ia’u.

A taio tatou i te Evanelia a Ioana peata (10, 27-30)

I taua anotau ra, ua parau atura Iesu : « E faaroo mai tâ’u mau mamoe i ta’u reo, ’e ua ite au ia ratou, ’e e pee mai ratou ia’u. ’E e horoa atu vau i te ora mure ore no ratou, ’e e ore ratou e pohe e a muri noa atu, ’e aore e taata e riro i te haru ia ratou no roto atu i ta’u rima. Te Metua, o tei horoa mai ia ratou no’u, e hau roa atu ïa i te mau mea atoa, ’e aita e taata e ti’a ia haru ia ratou no roto mai i te rima o te Metua. O vau ’e te Metua, HOE roa â ïa. » - Haapopou tatou i te Parau a te Atua.