4e dimanche T.O.

DOMINIKA 4 NO TE TAU NOA

A taio tatou i te puta a Ieremia peropheta (1, 4-5.17-19)

I te mau mahana o Iosia, ua tae maira te parau a te Fatu ia’u, i te naōraa e : « Hou to’u hamaniraa ia oe i roto i te opu, i ite ai au ia oe ; e hou to oe haereraa i rapae i te opu, i haamoā’i au ia oe, e ua faariro au ia oe ei peropheta no te nunaa. No reira, o oe ra, a tatua na i to tauupu, e tia e a parau ia ratou i ta’u i faaue atu ia oe na. Eiaha oe e mataû i to ratou mata, e na’u e faariro ia oe ia ore oe ia mataû ia ratou. No te mea ua faariro au ia oe, i teie mahana, mai te oire faaetaeta hia, mai te pou auri, e mai te patu veo, i nia i te fenua taatoa, no te mau arii no Iuda, tona huiarii, e te mau tahuā, e te mau taata o te fenua ra. E tamai mai hoi ratou ia oe, e ore ratou e upootia, no te mea te i pihai atoa iho vau ia oe na, ei faaora ia oe, te na reira maira te Fatu. » - O te Parau ïa a te Atua.

SALAMO 70, 1-2, 3,5-6ab, 15.17

Te ia oe, e te Fatu e, to’u vahi haapuraa,
eita ā vau e haama e a muri noa’tu .
A paruru mai, a faaora mai ia’u ma to parautia,
a fariu mai i to taria ia’u e ia ora vau.

Ia riro oe ei papa haapuraa na’u,
ei aua pare,
ia ora vau i reira,
o oe hoi to’u mato, to’u pare.

O oe hoi to’u tiaturi raa, e te Fatu e,
to’u faaroo mai to’u apiraa mai â.
O oe to’u turu mai to’u fanauraa mai â,
O oe to’u tuhaa mai te opu mai â no to’u metua vahine.

Na to’u vaha e faaite
i to parautia e i to faaoraraa e po roa’tu.
E te Atua e ua haapii mai oe ia’u mai to’u apiraa mai â,
e tae noa mai i teie mahama ua poro vau i ta oe mau ohipa maere rahi.

A taio tatou i te epitore matamua a Paulo peata i to Korinetia (12, 31 – 13, 13)

E au mau taeae e, a titau atu i te mau ō maitai roa a’e. E faaite rā vau ia outou i te ea e hau roa atu i te maitai. Ia parau noa atu vau i te mau reo o te taata’e to te melahi, aita rā ō’u e here, ua riro ïa vau mai te veo ooto ra ’e mai te sumebalo ùaniania ra. Tei ia’u noa ā te tohu ’e te ite i te mau parau ’aroa atoa ’e te taatoaraa hoi o te ite, tei ia’u te faito hopea o te faaroo, a ti’a ai ia’u ia hopoi ’ē i te mau mou’a, aita rā ō’u e here, e āiha noa ïa vau. Ia opere noa atu vau i tā’u mau taoa atoa ei faaamu i te feia veve, ’e ia tuu noa atu vau i tō’u tino ia ’ama i te auahi, aita rā ō’u e here, aore ïa ā’u e api i reira. E faaoroma’i te here, e tauturu te here ; e ore te here e feii, e ore e faaahaaha, e ore e faateoteo ; E ore te here e rave i te mea haama, e ore oia e imi i tōna iho maitai, e ore oia e riri, e ore oia e manao ino. E ore te here e oaoa i te parautia ore, e oaoa rā i te parau mau. E faaoroma’i te here i te mau mea atoa, e faaroo i te mau mea atoa e tiaturi i te mau mea atoa, e haamahu i te mau mea atoa. E ore roa te here e mure ; area te tohu, e mou ïa ; te mau reo, e ore ïa ; te ite, e faaorehia ïa. Te ite pae tahi nei tatou, ’e te tohu pae tahi nei tatou. Ia tae rā i te mea ti’a mau rā, te mea pae tahi noa ra, e ore ïa. I tō’u vai tamariiraa, mai ta te tamarii ïa tā’u parau, ’e mai to te tamarii tō’u feruriraa, ’e mai to te tamarii tō’u manao. I tō’u rā riroraa ei taata paari, ua faaore au, i roto ia’u, i te mea e au i te tamarii. I teienei, te ite arehurehu nei tatou, mai te mea ra e, na roto i te hi’o ; area i reira, e mata ïa ’e e mata. I teienei, te ite pae tahi nei au ; area i reira, e ite papu ïa vau, mai ia’u atoa e ite-papu-hia nei. I teienei, te vai nei te faaroo, te tiaturi ’e te aroha ; o tei hau rā i taua e toru nei, o te aroha ïa. - O te Parau ïa a te Atua.

E aore ra, taioraa haapotohia :

A taio tatou i te epitore matamua a Paulo peata i to Korinetia (13, 4-13)

E faaoroma’i te here, e tauturu te here ; e ore te here e feii, e ore e faaahaaha, e ore e faateoteo ; E ore te here e rave i te mea haama, e ore oia e imi i tōna iho maitai, e ore oia e riri, e ore oia e manao ino. E ore te here e oaoa i te parautia ore, e oaoa rā i te parau mau. E faaoroma’i te here i te mau mea atoa, e faaroo i te mau mea atoa e tiaturi i te mau mea atoa, e haamahu i te mau mea atoa. E ore roa te here e mure ; area te tohu, e mou ïa ; te mau reo, e ore ïa ; te ite, e faaorehia ïa. Te ite pae tahi nei tatou, ’e te tohu pae tahi nei tatou. Ia tae rā i te mea ti’a mau rā, te mea pae tahi noa ra, e ore ïa. I tō’u vai tamariiraa, mai ta te tamarii ïa tā’u parau, ’e mai to te tamarii tō’u feruriraa, ’e mai to te tamarii tō’u manao. I tō’u rā riroraa ei taata paari, ua faaore au, i roto ia’u, i te mea e au i te tamarii. I teienei, te ite arehurehu nei tatou, mai te mea ra e, na roto i te hi’o ; area i reira, e mata ïa ’e e mata. I teienei, te ite pae tahi nei au ; area i reira, e ite papu ïa vau, mai ia’u atoa e ite-papu-hia nei. I teienei, te vai nei te faaroo, te tiaturi ’e te aroha ; o tei hau rā i taua e toru nei, o te aroha ïa.    - O te Parau ïa a te Atua.

ALLELUIA (Luk 4, 18cd)

Ua tono mai oia ia’u te Fatu no te afai i te Evanelia i te feia veve, e no te poro i te mau tîtî to ratou faaoraraahia.

A taio tatou i te Evanelia a Luka peata (4, 21-30)

I taua anotau ra, tei roto Iesu, i te sunago i Nazareta ’e oti aera te puta a te peropheta rā a Isaia i te taio hia e ana rā ; O tōna ïa parauraa atu ia ratou, na ō atura : « I teie nei mahana, teie parau i papaihia ra, ta outou i faaroo iho nei, ua tupu mau ā ïa no outou. » Faaite ihora te taata atoa i to ratou mauruuru iana ; te maere ra ratou i te mau parau maitatai i puroro mai no roto i tana vaha, ’e ua na ō a’era : « E ere anei teie i te tamaiti a Iosepha ? » Ua parau atura Iesu ia ratou : « Eita outou e ore i te faaau mai i teie ma’a parau iti : “E te taote, e faaora ia oe iho !” E riro atoa outou i te parau mai e : “i faaroo a’enei matou i te mau ohipa atoa ta oe i rave i Kaperena, a na reira atoa mai i ō nei, i to oe iho fenua !' » ’E ua na ō atura Iesu : « Oia mau, te faaite atu nei au ia outou, aita e peropheta e ite-maitai-hia i tōna fenua mau. E parau mau teie, tā’u e parau atu nei ia outou na : e mea rahi te mau vahine ’ivi i Iseraela, i te mau mahana o Elia, a opanihia ai te ra’i e a toru a’era matahiti ’e e ono ava’e, a ati paatoa ai te fenua i te o’e rahi. Aita rā o Elia i tonohia atu i te hoe ia ratou, i te hoe rā vahine ’ivi, i Sarepeta, i te fenua Sidonia. ’E, e mea rahi atoa te lepera i Iseraela, i te tau ia Elisaia peropheta ra, aita rā hoe a’e i faaorahia, o Naamana anae rā, te taata Suria ra. » I te faarooraa ratou i taua mau parau ra, riri roa a’era to te sunago atoa ra. Ti’a a’era ratou i nia, hopara atura iana i rapae i te oire, ’e ua aratai atura i te vahi topa tarere o te aivi i faatiahia ai to ratou oire, ei faataa iana i raro. Area oia, ua na rotopu noa atura ïa ia ratou, ’e ua haere ’ē atura. - Haapopou tatou i te Parau a te Atua.