5e dimanche de Pâques

DOMINIKA 5 no PAKATE

A taio tatou i te Ohipa a te mau Apotoro (14, 21b-27)

I te mau mahana ra, area Paulo raua o Baranaba, e muri a’era, hohoi maira raua na Lusetera, Ikonio ’e Anetiohia ma te faaitito i te mafatu o te mau pipi ’e te a’o ia ratou ’e te a’o ia ratou, ia parahi i roto i te faaroo, ’e ma te parau ia ratou e, na roto i te ati e rave rahi tatou e ô atu ai i roto i te Basileia o te Atua. I roto i te mau Etaretia atoa, ua faatoroa raua i te feia paari ma te pure i nia ia ratou ’e neseteia, ’e ua pûpû atura ia ratou i te Fatu ta ratou i faaroo ra. Hahaere atura raua na Pisidia ’e ua tae atura i Pamephulia. Ua parau atura raua i te parau a te Fatu i Perege, a haere atu ia i Atalia. ’E, mai reira, fano maira raua i Anetiohia, i te vahi i pûpûhia ai raua i te karatia a te Atua, hou a reva ai no te ohipa ta raua i faaoti a’enei. I to raua taerea mai, ua haaputuputu maira raua i te Etaretia, ’e ua faaite atura i te ohipa i revehia e te Atua na roto ia raua ’e i te huru hoi o to te Atua iritiraa i te uputa o te faaroo i mua i te etene. - O te Parau ïa a te Atua.

SALAMO 144, 8-9, 10-11, 12-13ab

E maru e te aroha te Fatu,
taere i te riri, î roa i te here ;
e maitai te Fatu i te taatoà raa :
e taea roa hia tona aroha faaherehere i nia i tana’toa ra mau ohipa.

Ia arue ta oe mau ohipa’toa ia oe, e te Fatu e,
e ia haamaitai to oe mau taua ia oe,
ia parau ratou i te hanahana o to oe ra hau,
e ia faaite ratou i to oe mana.

No te faaiteraa i te mau taata, i ta oe mau ohipa
maere e te anaana o to oe hanahana no to oe ra hau ;
o to oe ra hau, e hau ïa no te mau ui atoa ra ;
e to oe basileia, e vai ïa i tera ui e i tera ui.

A taio tatou i te Apokalupo a Ioane peata (21, 1-5a)

O vau nei, o Ioane, ’e ua ite atura vau i te ra’i api ’e te fenua api : ua pee ’ê hoi tei mutaa iho ra ra’i ’e tei mutaa iho ra fenua, ’e aore a’era e miti. ’E ua ite atura vau i te oire mo’a ra ia Ierusalema api i te pouraa mai mai nia mai i te ra’i ra, mai ô mai i te Atua ra. Ua faanehenehehia oia mai te vahine faaipoipo ra i faaunaunahia no tôna ra hoa. ’E ua faaroo atura vau i te hoe reo rahi, no ô mai i te terono ra, i te na ôraa e : « Teie te sekene o te Atua i roto i te taata, e noho oia i roto ia ratou, e riro ratou ei nunaa nona, ’e oia e riro ïa ei Atua i roto ia ratou . Nana e hohoi i te mau roimata atoa i to ratou ra mata. E ore roa te pohe ; ’e te heva ’e te auê ’e te mauiui, e ore atoa ïa, no te mea, ua pee ’ê te mau mea tahito ra. » ’E ua na ô maira tei parahi i nia i te terono ra :   « Inaha te faaapi nei au i te mau mea atoa ra. » - O te Parau ïa a te Atua.

ALLELUIA (cf. Jn 13, 34)

Ua parau atura oia ia raua te Fatu : E faaueraa api tâ’u e faaue nei ia outou : « Ia here atoa outou ia outou iho, mai ia’u i here atu ia outou na. »

A taio tatou i te Evanelia a Ioana peata (13, 31-33a.34-35)

A tamaa ai Iesu e tana mau pipi i te amuraa ma’a hopea, ’e, reva atura Iuda, ua parau atura Iesu : « I teie nei, ua faahanahanahia te Tamaiti a te taata, ’e ua faahanahanahia te Atua i roto iana. No reira, e faahanahana atoa te Atua i te Tamaiti a te taata i roto iana iho, ’e ua fatata roa oia te faahanahanaraahia. E au mau tamarii rii e, no parahirahi a’e au ia outou nei. E faaueraa api tâ’u e faaue nei ia outou : a here outou ia outou iho. Mai ia’u i here atu ia outou na, ia here atoa outou ia outou iho. O te tapao ïa e ite ai te taata e, e pipi outou na’u : ia here outou ia outou iho. » - Haapopou tatou i te Parau a te Atua.