6e dimanche de Pâques

DOMINIKA 6 no PAKATE

A taio tatou i te Ohipa a te mau Apotoro (15, 1-2.22-29)

I te mau mahana ra, tae maira te hoe mau taata mai Iudea mai, ’e ua haapii maira i te mau taeae, na ô maira : « Ia ore outou e peritomehia, mai te au i te haapaoraa a Mose ra, e ore atoa ïa outou e ora. » Tupu ihora te mârôra’a, atura Paulo raua o Baranaba ia ratou. ’e ua motoi’u’ana atura Paulo raua o Baranaba ia ratou. Faaotihia atura e : e haere Paulo, Baranaba ’e tahi atu mau taata no roto ia ratou i Ierusalema, e farerei i te mau apotoro, no taua mârôra’a ra. Manao ihora te mau apotoro’e te feia paari e mea maitai ia maitihia e toopiti tau taata i rotopu ia ratou ’e ia tonohia i Anetiohia ’e o Paulo raua o Baranaba. Maiti atura ratou ia Iuda, o tei parau-atoa-hia ra o Barasaba, ’e ia Sila, e nau taata faatura-rahi-hia e te mau taeae. Ua papai te apooraa i te parau, ia tuuhia i roto i te rima o taua mau ve’a ra. Teie taua parau nei : « Te mau taeae apotoro ’e te feia paari i te mau taeae no roto mai i te etene e ti’a na i Anetiohia, i Suria ’e i Kilikia. Ia ora na. I faaroo a’enei matou e, ua arepurepu to outou manao i te parau ‘e te Etaretia taatoa e, a te tahi mau taata no ô nei atu ia matou nei, o ta matou hoi i ore i haamana ei ti’a no matou. I manao ai matou, ma te rôtahi o te aau, i maiti i na taata toopiti ta matou e tono atu ia outou ’e to matou nau taeae here ra, o Paulo ’e o Baranaba, o tei pûpû i to raua oraraa no te i’oa o to tatou Fatu, o Iesu-Kirito. I tono atu na maoti matou i Iuda ’e ia Sila, ’e na raua e parau vaha atu ia outou i te parau i papaihia i roto i teie nei rata, maori ra : Ua manao te Varua-Maitai ’e matou atoa nei hoi e : eiaha ei hopoia e tuuhia i nia ia outou, maoti ra teie i muri nei, ’o tei titau-roa-hia : Ia haapae outou i te mau mâa i pûpûhia i te mau idolo ei tutia, ’e i te toto, ’e i te mau ’e i te mau mea uumihia, ’e i te taiata hoi. Ia paruru outou ia outou iho i taua mau mea atoa ra, e haerea maitai ïa to outou. » - O te Parau ïa a te Atua.

SALAMO 66, 2-3, 5, 7-8

Ia aroha mai te Atua ia matou e ia haamaitai oia ia matou,
ma te faaanaana i tona mata i nia ia matou.
E itea ta oe mau éà e ati noa ae teie nei ao,
e te ora na oe na roto i te mau nunaa etene.

Ia himene te mau nunaa i to ratou oaoa,
te faatere nei hoi oe i te ao nei ma te parautia.
Te aratai nei oe
i te mau nunaa o te fenua nei.

Ua hotu mai ra te fenua i tona maa,
te haamaitai mai nei te Atua ia tatou, o to tatou iho ïa Atua.
Ia haamaitai hia tatou e te Atua,
e ia matau te taata ia’na e tae noa’tu i te mau hopea atoa o te fenua nei.

A taio tatou i te Apokalupo a Ioane peata (21, 10-14.22-23)

O vau nei, o Ioane, ’e ua ite atura vau i te hoe melahi. ’E ua hopoi atura oia i ta’u varua i nia i te hoe mou’a teitei rahi,’e ua faaite maira oia ia’u i taua oire mo’a ra, ia Ierusalema, i te pouraa mai mai nia i te ra’i, mai ô mai i te Atua ra. Te anaana ra oia i te hanahana o te Atua. E au tôna anaana i te ofai maitai roa, mai te isephe kerehe ra. ’E ua ati te oire i te patu me’ume’u ’e te teitei. Auahuru ma piti ôna uputa, ’e na melahi ahuru ma piti i taua mau uputa ra, ’e e i’oa anae tei papaihia i nia iho, te mau i’oa ïa o te mau opu ahuru ma piti o te tamarii a Iseraela. I te pae i te hitia-o-te-râ ra, e toru ïa uputa ; i te pae i apatoerau, e toru ïa uputa ; i te pae i apatoa, e toru ïa uputa ; i te pae o te tô’ô’a-o te-râ, e toru ïa uputa. Auahuru mapiti niu o te patu haaati o taua oire ra, ’e ua papaihia i nia iho te i’oa o te mau apotoro tino ahuru ma piti a te Arenio. Aore roa e nao i itehia e au i roto i taua oire ra, no te mea tôna nao, o te Fatu ïa, te Atua mana hope ra ’e o te Arenio. ’E aore roa hoi e râ ’e e ava’e, ei haamaramaramaraa i taua oire ra. Ua haamaramaramahia hoi oia e te hanahana o te Atua, ’e ’e o te Arenio tôna tiarama. - O te Parau ïa a te Atua.

ALLELUIA (Jn 14, 23)

Ua parau atura oia ia raua te Fatu : Ia here mai te hoe taata ia’u, e haapao oia i tâ’u parau, e herehia oia ta’u Metua, ’e e haere atu maua iana ra.

A taio tatou i te Evanelia a Ioane peata (14, 23-29)

I taua anotau ra, ua parau atura Iesu i taua mau pipi : « Ia here mai te hoe taata ia’u, e haapao oia i tâ’u parau, e herehia oia ta’u Metua, ’e e haere atu maua iana ra, a noho roa atu ai iona ra. O te ore e here mai ia’u, e ore e haapao i tâ’u parau. E ere râ tâ’u parau i tâ’u iho, na te Metua râ, na tei tono mai ia’u. I faaite atu vau ia outou i taua mau parau ra, a parahi noa ai au i pihai iho ia outou. Na te Faaa’o râ, na te Varua-Maitai, o te tonohia mai e ta’u Metua ma tô’u nei i’oa, nana e haapii mai ia outou i te mau mea atoa, ’e nana e haamanao mai ia outou i te mau parau atoa tâ’u i faaite atu ia outou. Te vaiiho atu nei au i te hau ia outou, te hô atu nei au i tô’u nei hau ia outou. Te horoa atu nei au i te hau, e ere râ mai ta te ao nei e horoa ra. Eiaha to outou mafatu ia horuhoru, eiaha ia taiâ. I faaroo a’enei outou ia’u i te parauraa atu : Te haere ’ê nei au, ahiri outou i here mai ia’u, e oaoa ïa outou i te mea e, te haere nei au i te Metua : e rahi a’e hoi te Metua ia’u. Ua parau vau ia outou i teie nei mau parau i teienei, hou te reira a tupu ai, ia faaroo outou, ia tupu anae. »      - Haapopou tatou i te Parau a te Atua.