Noël - messe de la veille au soir

25 no TITEMA

TE FANAURAA HIA O TE FATU

Oro’a hanahana

I TE PURE TUTIA I TE AHIAHI

E ravehia teie pure tutia i te ahiahi o te 24 no Titema na mua a’e i te vepere matamua o Noere e aore râ i muri mai.

A taio tatou i te puta a Isaïa peropheta (62, 1-5)

No Siona nei e ore au e mamu noa’i, e no Ierusalema nei e ore au e faaea noa’i, e ia tae noa mai te taata parautia nona ra, mai te anaana rahi, e tona faaora, mai te lamepa i ura ra. E ite te mau etene atoa i te taata parautia no oe ra, e te mau arii atoa i tei hanahana ia oe ra ; e mairi hia oe i te tahi ioa api ta te vaha a te Fatu e mairi. E riro oe ei korona unauna i te rima o te Fatu ra, e ei taraunu arii i te rima o to Atua ra. E ore oe e parau faahou hia’tu e, o tei faarue hia ; e ore hoi to fenua e parau hia e, o tei ano ; area e parau hia oe : O ta’u hinaaro i roto iana ; e to fenua : te fenua taata hia ; no te mea ua au te Fatu ia oe, e e taata hia to fenua. E noho te taata api e te paretenia, e e parahi to mau tamarii i roto ia oe ; e e oâoâ te tane api i tana vahine api ; e e oâoâ atoa te Fatu i nia ia oe ra. - O te Parau ïa a te Atua.

SALAMO 88 (89.), 4-5, 16-17, 27.29

« Ua fafau hia e au te faufaa i tei maiti hia e au ra,
ua tapu vau i ta’u tavini ra ia Davida :
e haamau tamau maite au i to oe ra huaai,
e e patu vau i to oe ra terono e tae noa’tu i te mau ui atoa ra. »

E ao to te nunaa tei ite i te oâoâ ra,
e te Fatu e, i te maramarama o to mata na ;
e oâoâ ra ratou i to io’a e rui noa’e te mahana,
e ua faateitei hia ratou i te parau tia na oe na.

« E pii mai oia ia’u : “O oe ta’u metua,
tau Atua, e te pare e ora’i au nei !”
E vai â ta’u aroha iana e a muri noa’tu,
e ta’u faufaa iana ra e tamau maite hia ïa. »

A taio tatou i te Ohipa a te mau Apotoro (13, 16-17.22-25)

Ua titau-manihini-hia maira o Paulo no te horoa i te hoe faaitoitoraa i roto i te sunago i Anetiohia i te mataeinaa ra i Pisidia, ua ti’a a’era Paulo i nia, ’e ua popoi atura i te rima, na ō atura : « E teie nei mau taata Iseraela nei e, e te feia e mata’u i te Atua ra, a faaroo mai na. Ua maiti te Atua o te nunaa Iseraela i to tatou hui metua, ’e faateitei oia i to tatou hui tupuna, ia ratou i Aiphiti ra. ’E ua aratai atura oia ia ratou i rapae i taua fenua ra ma te puai o tana rima. ’E, haapaehia atura Saula, ua faatupu a’era te Atua ia Davida arii, nona hoi teie nei parau i parauhia e te Atua ra : Ua itea ia’u Davida te tamaiti a Iese ra, e taata e au i tō’u mafatu, o te rave i te mau mea atoa e hinaarohia e au. No roto mai i te huaai o Davida, mai ta te Atua i parau fafau maira, ua faatupu maira oia ia Iesu, te faaora o to Iseraela. Hou tōna taeraa mai, ua poro haere Ioane i te papetitoraa tatarahapa no te nunaa atoa o Iseraela. ’E fatata a’era te hopea o tōna tere, ua na ō a’era Ioane : o vai au i to outou na manaoraa ? E ere au i te Mesia. Te haere mai ra te hoe i muri iho ia’u, ’e eita vau e au i te tatara i te tapea o tana tāma’a. - O te Parau ïa a te Atua.

ALLELUIA

Ananahi, e mou te hara a to te ao nei, ei nia iho ia tatou e vai mana ai e te Faaora o te ao nei.

A taio tatou i te Evanelia o Iesu-Kirito a Mataio peata (1, 1-25)

Te parau tupuna o Iesu-Kirito, tamaiti na Davida, tamaiti na Aberahama. Fanau a’era ta Aberahama, o Isaaka. Fanau a’era ta Isaaka, o Iakoba. Fanau a’era ta Iakoba, o Iuda ’e tana mau taeae. Fanau a’era ta Iuda, o Pharesa, ’e o Zara ia Tamara ra. Fanau a’era ta Pharesa, o Eserona, o Arama. Fanau a’era ta Arama, o Aminadaba. Fanau a’era ta Aminadaba, o Naasona. Fanau a’era ta Naasona, o Salamona. Fanau a’era ta Salamona, o Booza ia Rahaba. Fanau a’era ta Booza, o Obeda ia Ruta. Fanau a’era ta Obeda, o Iese. Fanau a’era ta Iese, o te arii ra o Davida. Fanau a’era ta te arii ra ta Davida, o Solomona i te vahine a Uria ra. Fanau a’era ta Solomona, o Roboama, Fanau a’era ta Roboama, o Abia. Fanau a’era ta Abia, o Asa. Fanau a’era ta Asa, o Iosaphata. Fanau a’era ta Iosaphata, o Iorama. Fanau a’era ta Iorama, o Ozia. Fanau a’era ta Ozia, o Ioatama. Fanau a’era ta Ioatama, o Akaza. Fanau a’era ta Akaza, o Ezekia. Fanau a’era ta Ezekia, o Manase. Fanau a’era ta Manase, o Amona. Fanau a’era ta Amona, o Iosia. Fanau a’era ta Iosia, o Iekonia ’e tana mau taeae, a fatata ai te revaraa i Babulonia ra. ’E i muri a’e i te revaraa i Babulonia ra, fanau a’era ta Iekonia, o Salatiela. Fanau a’era ta Salatiela, o Zorobabela. Fanau a’era ta Zorobabela, o Abiuda. Fanau a’era ta Abiuda, o Eliakima. Fanau a’era ta Eliakima, o Azora. Fanau a’era ta Azora, o Sadoka. Fanau a’era ta Sadoka, o Akima. Fanau a’era ta Akima, o Eliuda. Fanau a’era ta Eliuda, o Eleazara. Fanau a’era ta Eleazara, o Matana. Fanau a’era ta Matana, o Iakoba. Fanau a’era ta Iakoba, o Iosepha, te hoa faaipoipo o Maria. Na Maria i fanau ia Iesu, o tei parauhia ra e, o te Kirito. ’E te mau u’i atoa mai ia Aberahama mai ā e tae roa a’era ia Davida ra, hoe ahuru ma maha ïa. ’E mai ia Davida e tae roa a’era i te revaraa i Babulonia, hoe ahuru ma maha ïa. ’E mai te revaraa i Babulonia e tae roa maira i te Kirito nei, hoe ahuru ma maha ïa.

[E haamata te taioraa haapotohia i onei :]

Teie te huru o te fanauraa o Iesu, te Kirito. Ua mōmo’ahia tōna metua vahine o Maria ia Iosepha. ’E aore ā raua i parahi, hapu ihora Maria i te Varua-Maitai. E taata parautia o Iosepha, tōna hoa faaipoipo ; aore oia i hinaroo e faaino i te roo o Maria, i opua ai oia e haapae huna noa iana. Te feruri noa ra oia i taua opuaraa ra, e inaha, ua fā maira te hoe melahi a te Fatu iana ra, i roto i te moemoea, na ō maira : “E Iosepha, tamaiti na Davida ra, eiaha e mata’u i te aratai i tō hoa faaipoipo, ia Maria, i to oe na fare ; no te Varua-Maitai hoi i hapu ai oia. E fanau mai oia te hoe tamaiti ’e e mairi oe i tōna i’oa o Iesu : nana hoi e faaora i tōna nunaa i ta ratou mau hara” Ua na reirahia taua mau mea atoa ra ia ti’a tei parauhia mai e te Fatu, na roto i te peropheta ra, i te na ōraa e : Inaha e hapu te paretenia ’e e fanau mai i te hoe tamaiti, o te mairihia i te i’oa o Emanuela”, oia hoi, ia iritihia ra : Te Atua io tatou nei. ’E, ara a’era Iosepha, haapao atura oia i tei parauhia mai e te melahi a te Fatu : aratai maira oia i tōna hoa faaipoipo iana ra. Aita rā oia i ite iana fanau noa maira tāna tamaiti matahiapo, o tāna i topa i tōna i’oa o Iesu. - Haapopou tatou i te Parau a te Atua.