Vendredi Sacré-Coeur de Jésus

I te mahana pae i muri mai i te dominika piti i muri i te Penetekote

TE MAFATU MO’A NO IESU

Oro’a hanahana

A taio tatou i te puta a Ezechiela peropheta (34, 11-16)

No te mea teie ta te Fatu, te Atua, e parau nei : Inaha, na’u iho e imi i ta’u mau mamoe, ’e na’u e hoi ia ratou ra. Mai te tiai i hiopoa i tana nana i te mahana, a parahi ai oia i ropu i tana ra mau mamoe i purara ra, e na reira’toa vau i te hiopoa i ta’u mau mamoe, e e faaora vau ia ratou no te mau vahi atoa mai i purara’i ratou i te mahana o te ata e te pouri. E e aratai mai au ia ratou no ô mai i te mau nunaa, e e haaputuputu au ia ratou no ô mai i te mau fenua, e e aratai mai au ia ratou i to tatou iho fenua ; e e faaamu au ia ratou i nia i te mau moua no Iseraela, i te pae o te mau pape, e i te mau vahi parahi hia o te fenua. E faaamu au ia ratou i te mâa maitai rahi roa e te i nia i te mau moua teitei o Iseraela ta ratou mâa ; e taoto ratou i reira i nia i te matie ruperupe, e e faaamu hia i te mâa haaporia i nia i te mau moua o Iseraela. Na’u iho e faaamu i ta’u mau mamoe, e na’u e faataoto ia ratou i raro, te na reira maira te Fatu, te Atua. Na’u e imi i tei moe, e na’u e faahoi i tei purara è, na’u hoi e taaamu i tei fati, na’u e faaetaeta i tei paruparu, na’u e tiai i te poria e tei etaeta ; e e faaamu au ia ratou ma te parau au. - O te Parau ïa a te Atua.

SALAMO 22 (2),1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6-7a

O te Fatu tô’u tiai,
e e ore roa vau e ere.
I roto i te mau vahi matie api
oia i aua mai ai ia’u.

Ua aratai mai ia’u i te pape e maha ai to’u rohorohi.
Ua faaapi faahou mai oia i to’u varua,
ua aratai oia ia’u na te êà o te parautia,
no te here i tona ra ioa.

E ia hahaere noa vau na ropu i te maru pohe ra,
e ore roâ vau e mataû i te ino ;
tei pihaiiho hoi ia’u to raau
e to turu tootoo ei haamahanahanaraa mai ia’u.

Ua faanahonaho oe i te tahi amuramaa i mua ia’u,
i mua i te aro o to’u mau enemi ;
ua faanoanoa mai oe i to’u nei upoo i te hoe faatahinuraa,
manii noa aera ta’u aua i rapae.

Oia mau, e haati mai te karatia e te oâoâ ia’u
i te mau mahana’toa o to’u nei oraraa ;
e ia parahi au i roto i te fare o te Fatu,
e maoro noa’tu te mahana.

A taio tatou i te epitore a Paulo peata i to Roma (5, 5b-11)

E au mau taeae e, no te mea ua niniihia mai te here o te Atua i roto i to tatou nei mau mafatu e te Varua-Maitai, o tei horoahia mai ia tatou nei. I to tatou vai-paruparu-raa hoi i pohe ai te Kirito no te feia paieti ore ra, i te tau i faataahia e te Atua ra. E ore e roaa ohie te taata e faarii i te pohe no te hoe taata parautia. Penei a’e e itea te hoe o te faaoroma’i i te pohe no te tahi taata maitai. Teie râ te mea e ite ai tatou i te aroha o te Atua ia tatou : a vai taata hara noa ai tatou, i te tau i faataahia e te Atua, ua pohe te Kirito no tatou. A aha atu â ïa i teienei : ua ti’ahia hoi tatou i tôna toto, eita ïa tatou e ore i te faaorahia e ana i te riri o te Atua. A vai enemi noa ai tatou, ua fa’afâitehia tatou ’e te Atua i te pohe o tana Tamaiti, e aha atu â ïa i teienei, ua oti hoi tatou i te fa’afâitehia, eita tatou e ore i te faaorahia e te ora o te Kirito. E ere hoi te reira anae ra, ua riro to tatou fa’afâitera’ahia i te Atua na roto i to tatou Fatu ra o Iesu-Kirito ei teoteoraa na tatou. - O te Parau ïa a te Atua.

ALLELUIA (Ioa 10, 14)

Teie te parau a te Atua : O vau te tiai mamoe maitai ; ua ite au i tā’u mau mamoe ’e ua ite hoi ratou ia’u.

E aore râ :

ALLELUIA (Mat 11, 29ab)

A rave mai i tā’u zugo i nia ia outou,’e ia haapiihia outou e au : te māru nei hoi au ’e te haehaa nei ta’u mafatu.

A taio tatou i te Evanelia a Luka peata (15, 3-7)

I taua anotau ra, ua parau Iesu i te mau pharitea ’e i te mau papai parau i teie nei parabole : « O vai to outou na, hoe hanere âna mamoe, ’e ua mo’e te hoe, e ore e faarue i te iva ahuru ma iva i te medebara ra, a haere atu ai, a imi i tei mo’e ra e itea-noa-hia atu ? ’E ia itea iana taua mamoe ra, e amo oia iana i nia tana tapono ma te oaoa. ’E ia tae i te fare ra, e haaputuputu oia i tôna mau hoa ’e tôna mau taata tupu, a parau ai ia ratou e : “Ia oaoa tatou, ua itea hoi ia’u tâ’u mamoe i mo’e ra !” Te faaite atu nei au ia outou : oia atoa i te ra’i ra, e rahi a’e hoi te oaoa i te taata hara hoe a’e, ia tatarahapa, i na taata parautia e iva ahuru ma iva e ore e au ia ratou te tatarahapa. » - Haapopou tatou i te Parau a te Atua.