Vendredi Saint

MAHANA PAE I TE HEBEDOMA MO’A

TE PASIONE O TE FATU

A taio tatou i te puta a Isaïa peropheta (52, 13 - 53, 12)

Inaha, e noaa te ite i ta’u tavini, e faateitei hia oia, e faarahi hia, e e faahanahana roa hia. Mai te feia rahi i maere ia oe, mai te reira’toa tona mata e riro ïa ei mea hanahana ore i ropu i te taata, e tona huru i ropu i te tamarii a te taata. E pipi oia i te mau nunaa e raverahi, e mamu hoi te vaha o te hui arii i nia iana, no te mea o tei ore oia i faaite hia ia ratou, ua ite ratou iana ; e o tei ore i faaroo, ua hio ïa ratou. O vai te faaroo i ta matou parau ? E o vai tei faaite hia mai te rima o te Fatu ? Mai te ohi api ra hoi oia i te tupuraa i mua iana, e mai te ââ i te repo marô ra ; aita o’na e huru purotu e te nehenehe ; e ua ite tatou iana, e aita o’na e hioraa au, e ua hinaaro tatou iana ; oia tei vahavaha hia, oia te hioraa ino roa i ropu i te taata ; e taata mauiui oia, e te ite i te paruparu ; mai te mea ra e, ua huna hia tona mata ia tatou, e ua vahavaha hia, i ore oia i manao maitai hia e tatou. Ua rave mau oia i to tatou huru paruparu, e ua hopoi oia i to tatou mauiui ; e ua manao tatou iana e, e au i te lepera, e i tei tairi hia e te Atua, e i tei faahaehaa hia. Ua faairavarava hia ra no ta tatou mau hara, ua tairi hia no to tatou mau ino ; e te aô i hau ai tatou te i nia ïa iana, e no tona puta i ora’i tatou. Ua haere è anae tatou mai te mamoe ra, ua fariu è tatou, te taata tataihoe i tona iho êâ, e ua tuu te Fatu i nia iana i to tatou atoa ino. Ua pupu hia oia ei tutia no tona iho hinaaro, e aita tana vaha i parau ; e aratai hia oia i te taparahiraa mai te mamoe, e mai te arenio e mamu noa ïa i mua iana i tei paoti i tona huruhuru, eita oia e hamama i tona vaha. Ua rave è hia oia no ô mai i te ahoaho e te haavaraa ; na vai e faaite mai i tona ui ? Ua tâpu è hia hoi oia i te fenua o te feia e ora nei ; no te hara o to’u ra nunaa i tairi ai au iana. E horoa oia i te feia paieti ore ei hoo no tona hunaraa, e te taata taoa ei taime no tona poheraa ; no te mea aita oia i rave i te ino, aore atoa e haavare i roto i tona vaha. Na te Fatu i hinaaro e faahuahua ianai te paruparu, no te mea ua tuu oia i tona iho oraraa no te hara, e ite oia i tona huaai i te vai maororaa, e te hinaaro o te Fatu e tupu ïa i tona rima. No te mea ua mauiui tona varua, e ite oia i te hotu, e e mauruuru roa oia ; na roto i tona ite, e raverahi te taata ta ta’u tavini e faariro ei feia parautia, e nana e rave i to tatou mau ino. No reira e tufaa rahi taata ta’u e horoa’tu iana, e tufa hoi oia i te pau o te feia mana, no te mea ua tuu oia i tona varua i te pohe, e ua amui atoa hia i te feia hara rahi ; e ua hopoi oia i te hara o te taata e raverahi, e ua pure oia no te feia faahapa i te ture. - O te Parau ïa a te Atua.

SALAMO 30, 2ab.6, 12, 13-14ad, 15-16, 17.25

Tei roto ia oe to’u haapuraa, e te Fatu e ;
eiaha roa te haama i nia ia’u e a muri noa’tu !
Te tupu atu nei au i to’u varua i to rima na,
o oe hoi tei faaora mai ia’u, e te Fatu e, e te Atua parau mau e.

Ua riro vau ei turoriraa na to’u mau enemi atoa ra,
ei haafaufauraa na to’u mau taata tupu ra,
e ei mataûraa na to’u mau hoa ra.
O te feia i ite mai ia’u i nia i te purumu, ua horo è ïa ia’u i te atea è.

Ua aramoina roa vau i te mau mafatu, mai te hoe taata pohe ra,
mai te hoe taoa faarue hia ra.
Ua faaroo hoi au i te mau parihaavareraa a te tiaa mau taata,
.imi atura i te ravea e rave è atu i to’u nei oraraa.

O vau nei râ, ua tiaturi papu vau ia oe, e te Fatu e,
naô atura vau e : « O oe na to’u Atua ».
Tei roto hoi i to rima to’u nei anotau, a faaora mai ia’u
i te mau rima enemi tei hamani-ino mai ia’u.

Ia anaana mai to mata i nia i to tavini nei,
e ia ora vau i to oe na aroha.
A rohi, e ia itoito to outou mafatu,
o outou atoa tei tiaturi i te Fatu ra.

A taio tatou i te epitore i te mau Hebera (4, 14-16 ; 5, 7-9)

E au mau taeae e, e tahu’a rahi hau ’ē maoti to tatou, o tei tomo i roto i te ra’i,o Iesu ïa, te Tamaiti a te ; no reira, a tapea maite ā tatou i ta tatou fā’ira’a faaroo. E ere hoi to tatou i te tahu’a rahi e ore e ti’a i te aroha i to tatou paruparu : ua tamatahia hoi oia i te mau mea atoa, e au hoi tōna huru i to tatou ; aita rā oia i harahia. No reira, a haere tatou i te terono o te karatia ma te mata’u ore, ia arohahia mai tatou ’e ia noaa mai te karatia ei tautururaa ia tatou i te tau au ra. I te mau mahana o tōna oraraa i roto i te tino nei, ua pūpū hoi te Kirito i te pure ’e te ta’uraa, ma te tiaoro ’e te roimata, iana i tei ti’a ia faaora mai i te pohe ra, ’e ua faaroohia oia no tōna auraro. ’E, Tamaiti noa ā iho hoi oia, ua haapii oia i te auraro, na roto i tōna ra mau pohe. ’E, ia oti roa oia i te haamo’a-hia, ua riro oia, no te feia atoa e auraro iana, ei tumu no te ora mure ore. - O te Parau ïa a te Atua.

IRAVA I MUA I TE EVANELIA (cf. Ph 2, 8-9)

Ua faaere roa oia te Kirito iana iho i te faariiraa i te huru o te tavini.
Ua faahaehaa roa oia iana iho te Kirito i te auraro-maite-raa, i te Atua e tae noa atura i te pohe, i te pohe tatauro ra. I faateitei roa atu ai te Atua iana, ’e ua horoa iana i te i’oa i hau ’ë roa i te mau i’oa atoa.
Ua faaere roa oia te Kirito iana iho i te faariiraa i te huru o te tavini.

Te Pasione o to tatou Fatu o Iesu Kirito i papaihia e Ioane peata (18, 1 - 19, 42)

’E oti a’era teie nei mau parau i te parauhia e Iesu, haere atura oia i rapae ’e tana mau pipi atoa e tae roa atura i tera pae mai i te pape ra o Kederona. Tei reira te hoe ’ō ; ua tomo atura oia i roto ’e tana mau pipi atoa ra. Ua ite atoa Iuda, te taata i haavare iana, i taua vahi ra ; ua mātau hoi Iesu i te haere i reira ’e tana mau pipi atoa ra. Ua tii atura Iuda i te pupu faehau ’e te mau tauturu o te mau tahu’a rarahi ’e te mau pharisea, ’e ua haere maira ma te mori ’e te rama ’e te mauihaa tama’i. Ua ite Iesu i te mau mea atoa e roohia mai ai oia. No reira, ua haere atura oia i rapae, ’e ua parau atura ia ratou : « O vai ta outou e imi na ? » Ua pahono maira ratou : « O Iesu i Nazareta ra. » Ua parau atura oia : « O vau ïa. » Tei ia ratou atoa ra Iuda, o tei haavare iana. I tōna parauraa atu ia ratou e : « O vau ïa », ua otohe atura ratou i muri, ’e ua hi’a tūfera atura i raro i te repo. Ua ui faahou atura oia ia ratou : « O vai ta outou e imi na ? » Ua parau maira ratou : « O Iesu i Nazareta ra. » Ua na ō atura Iesu : « I parau atu na vau ia outou, o vau nei ïa. O vau rā ta outou e imi ra, a tuu noa ïa i teie nei mau taata ia haere noa ana. » Mai te reira te tupuraa o te parau i parauhia e Iesu ra : « Aore te hoe o te mau taata ta oe i hō mai no’u i mo’e a’e. » E ’o’e ta Simona Petero, ua unuhi a’era oia, ’e ua tairi atura i te tavini o te tahu’a rahi, ’e ua motu ’ē atura tana taria atau. O Malako te i’oa o taua tavini ra. Ua parau atura Iesu ia Petero : « A oomo i ta oe ’o’e i roto i te vehi. E aha rā, eiaha vau e inu i te au’a ta te Metua i tuu mai ia inu vau ? » Ua haru maira te pupu faehau ’e te raatira ’e te mau mutoi o te Ati-Iuda ia Iesu, ’e au ruuruu maira iana. Ua aratai atura ratou iana na mua a’e io Ana. O te metua hoovai ïa o Kaiapha, oia te tahu’a rahi i taua matahiti ra. O Kaiapha hoi tei a’o atu i te Ati-Iuda i te na ōraa e : « E maitai a ’e ia pohe te hoe a’e taata no te nunaa. » Ua pee atura Simona Petero ’e te tahi atu pipi ia Iesu. Ua mātau te tahu’a rahi i taua pipi ra, ’e ua tomo atura oia na muri ia Iesu i roto i te ’aumoa o te tahu’a rahi. Ua ti’a noa ihora Petero i rapae, i te pae uputa. Ua haere maira taua pipi i mātau i te tahu’a rahi ra i rapae, ’e au paraparau a’era i te vahine tiai opani, ’e ua aratai atura ia Petero i roto. Ua parau maira te vahine tiai opani ia Petero : « E ere anei oe i te hoe o te mau pipi a teie nei taata ? » Ua pahono atura oia : « E ere ». Te ti’a noa ra te mau tavini ’e te mau tauturu i taua vahi ra i te haamahanahanaraa ia ratou iho i pihai iho i te hoe auahi arahu i tahuhia e ratou no te anuanu. Tei reira atoa Petero, i rotopu ia ratou, te haamahanahana ra oia iana iho. Ua ui maira te tahu’a rahi ia Iesu no nia i tāna mau pipi ’e tāna haapiiraa. Ua pahono atura Iesu iana : « I parau faaite noa na vau i to te ao nei ; i haapii noa na vau i te sunago ’e i roto hoi i te hiero, i te vahi e ruru ai te Ati-Iuda. Aore roa vau i parau huna noa a’e i te hoe parau. E aha oe e ui mai ai ia’u ? A ui atu i te feia i faaroo mai ia’u. Ua ite hoi ratou i te mau parau tā’u i parau atu ia ratou. » Tei te parauraa atu Iesu i taua parau ra, ua poara maira te hoe o te mau tavini e ti’a ra i reira, na ō maira : « E na reira i te parau i te tahu’a rahi ? » Ua pahono atura Iesu : « I hape tā’u parau ra, a faaite mai ïa i te hape, e parau ti’a rā tā’u, e aha ïa oe e poara mai ai ia’u ? » Ua tono atura Ana ia Iesu i taamuhia ra i te tahu’a rahi ra ia Kaiapha.  Area Simona, tei reira noa ra ā oia, te haamahanahana ra oia iana. Ua parau maira ratou iana : « E ere anei oe i te pipi nana ? » Ua huna atura oia, na ō atura : « E ere ; » Ua parau maira te hoe o te mau tavini o te tahu’a rahi, e fetii ïa no te tavini i tāpūhia tana taria e Petero, na ō maira : « Aita anei au i ite ia oe i roto i te ’ō i pihai iho iana ra ? » Ua huna faahou atura Petero. Ua ’a’aoa ihora te moa i reira iho ra. Ua aratai atura ratou ia Iesu i te paraitorio,  mai ō mai ia Kaiapha ra. Ua poipoi. Aita ratou i tomo i roto i te paraitorio, ’o te viivii ratou ’e ’o te ore e ti’a ia ratou ia amu i te Pāsa. Ua haere maira Pilato i rapaeau, ia ratou ra, ’e ua na ō maira : « E aha ta outou pariraa i teie nei taata ? » Ua pahono atura ratou : « Ahiri oia e ere i te taata ohipa ino, e ore ïa matou e tuu iana ia oe na. » Ua parau maira Pilato ia ratou : « A rave outou iana, ’e a haava iana mai te au i ta outou ture. » Ua parau atura te Ati-Iuda iana : « E ore e ti’a ia matou ia faautua i te taata i te utua pohe. » Ua na reira te tupuraa o te parau i parauhia e Iesu, ei faaiteraa i te huru o tōna poheraa. Ua hoi atura Pilato i roto i te paraitorio, ’e ua pii maira ia Iesu, ’e ua parau maira iana : « O te arii anei oe o te Ati-Iuda ? » Ua pahono atura Iesu iana : « Na oe anei tena parau, ’e aore rā, na vetahi ’ē i parau mai ia oe ? » Ua pahono maira Pilato iana : « E Ati-Iuda anei au ? Na to oe iho nunaa ’e na te mau tahu’a rarahi oe i tuu mai ia’u nei. I aha na oe ? » Ua pahono atura Iesu : « E ere tō’u Basileia i to teie nei ao. Ahiri tō’u Basileia no teie nei ao, ua ’aro ïa tō’u mau faehau tiai, eiaha vau ia tuuhia i roto i te rima o te Ati-Iuda. E ere rā tō’u Basileia i to teie nei ao. » Ua parau maira Pilato iana : « E arii maoti oe ? » Ua pahono atura Iesu : « Na oe tena parau. Teie te tumu i fanauhia ai au ’e i haere mai ai i te ao nei : ia riro vau ei ite no te parau mau. No te parau mau oia ra, e faaroo mai ïa i tō’u reo. » Ua parau maira Pilato iana : « E aha te parau mau ? » ’E, oti a’era taua parau ra i te faahitihia e ana, ua haere faahou atura oia i rapae, i te mau Ati-Iuda ra, ’e ua na ō atura : « Aore roa vau e ite nei i te hoe tumu e faahapahia ai teie nei taata. E peu teie io outou na, ia tuu atu vau i te hoe taata ia outou i te Pāsa ra. E ti’a anei ia outou  ia tuu atu vau ia outou i te arii o te Ati-Iuda ? » Haamata ihora ratou i te pii mai e : « Eiaha teie nei taata, o Baraba rā. » E eia haru hoi o Baraba. Rave maira Pilato ia Iesu, ’e ua faaue atura ia oia. Ua firi ihora te mau faehau i te hei taratara, ’e ua faahei maira ratou i tana upoo, ’e ua faaahu maira ratou iana i te hoe ahu ’ura. Ua haere maira ratou iana ra, ’e ua na ō maira : « Ia ora na te arii o te Ati-Iuda », ’e ua poara maira iana. Ua haere faahou atura Pilato i rapae, ’e ua parau atura ia ratou : « Inaha, te aratai nei au iana i rapae, ia ite outou e, aita roa vau i ite i te hoe a’e tumu faahaparaa iana. » Haere atura Iesu i rapae ; ma te hei taratara i te heiraa ’e te ahu ’ura i te ahuraa. Ua parau atura Pilato ia ratou : « Teie taua taata ra. » I to ratou iteraa iana, ua pii maira te mau tahu’a rarahi ’e to ratou mau tauturu, na ō maira : « A faatatauro atu, a faatatauro atu. » Ua parau atura Pilato ia ratou : « Na outou iho e rave iana e faatatauro, aita hoi au i ite a’e i te tumu faahaparaa iana. » Ua pahono maira te Ati-Iuda : « E ture ta matou, ’e, i taua ture ra, ia pohe oia e ti’a ai, oia i parau e : o te Tamaiti oia a te Atua. » I te faarooraa Pilato i taua parau ra, ua rahi atura tōna mata’u. Ua tomo atura oia i roto i te paraitorio, ’e ua parau faahou maira oia ia Iesu : « Nofea mai oe ? » Aita rā Iesu i pahono noa atu iana. Ua parau maira Pilato : « Eita oe e pahono mai ia’u ? » Aita anei oe i ite e, e mana tō’u no te tuu ia oe ’e e mana hoi no te faatatauro ia oe ? » Ua pahono atura Iesu : « Aore o oe e mana a’e i nia ia’u, ahiri taua mana ra aore i horohia mai ia oe no nia mai. No reira te hara a tei tuu atu ia’u ia oe, e rahi a’e ïa i ta oe. » Mai reira mai ā, ua imi ihora Pilato i te ravea e tuu iana. Ua pii maira rā te Ati-Iuda, na ō maira : « Ia tuu noa atu oe i teie nei taata, e ere ïa oe i te hoa o Kaisara. Te taata hoi e faaarii iana iho, e patoi ïa ia Kaisara. » I tōna faarooraa i taua parau ra, ua aratai atura Pilato ia Iesu i rapae, ’e ua parahi ihora i nia i te pa’epa’e i te vahi e parauhia ra e, “tahua ofai” (Gabata na roto i te reo hebera). O te mahana faaneheneheraa ïa, e mahere e, o te ono o te hora.  Ua parau atura Pilato i te Ati-Iuda : « Teie to outou arii. » Ua pii maira ratou, na ō maira : « Ia pohe oia ! Ia pohe oia ! A faatatauro iana. » Ua parau atura Pilato ia ratou : « E faatatauro anei au i to outou arii ? » Ua pahono maira te mau tahu’a rarahi : « O Kaisara to matou arii, aita atu. » O to Pilato ïa tuuraa atu iana ia ratou, ia faatataurohia oia. Ua rave a’era ratou ia Iesu. Haere atura Iesu i rapae ma tōna tatauro i te hopoiraa e tae roa atura i te vahi o te “apu upoo”, o tei parauhia e, “Gologota”, na roto i te reo hebera. Ua faatatauro atura ratou iana i taua vahi ra ’e i e toopiti hoi pu’e taata, hoe i te hoe pae, hoe i te tahi pae. Ua papai ihora Pilato i te hoe parau, ’e ua tamau atura i nia i te tatauro. Ua papaihia i nia i taua parau ra : « Iesu o Nazareta, te arii o te Ati-Iuda. » E rave rahi te Ati-Iuda i taio i taua parau ra, e mea fatata hoi te vahi i faatataurohia ai Iesu i te oire, ’e ua papaihia taua parau ra na roto i te reo hebera, te reo latino ’e te reo heleni. Ua parau maira te mau tahu’a rarahi o te Ati-Iuda ia Pilato : « Eiaha e papai e : te Arii o te Ati-Iuda ; a papai rā e : ua parau teie nei taata : o vau te Arii o te Ati-Iuda. » Ua pahono atura Pilato : « O tā’u i papai ra, ua papaihia ïa. » ’E, oti a’era Iesu i te faatataurohia e ratou, ua rave ihora te mau faehau i to Iesu mau ahu, ’e ua tuha ratou i na tuhaa e maha : hoe tuhaa i te faehau hoe. Ua rave ihora hoi ratou i tōna ahu fafao. Aore e niraraa to taua ahu fafao ra, e ahu raraa-iri-hoe-hia mai nia mai e raro. Ua parau ihora ratou ratou iho : « Eiaha tatou e pahae i teie nei ahu, e tuha kelero rā tatou : e riro ia vai ra ? » Ua na reira ïa te tupuraa o te parau i papaihia ra : Ua tufa ratou i ta’u mau aahu no ratou iho ’e ua tuha kelero ratou i tō’u ahu. E ua na reira atura hoi te mau faehau. I pihai iho i te tatauro o Iesu, te ti’a noa ra tōna metua vahine ’e te taeae o tōna metua vahine, te vahine ïa a Keleopa, ’e o Maria Magadala. ’E ia hio ihora Iesu i tana metua vahine ’e te pipi here nana i te ti’a-noa-raa i pihai iho iana, ua parau atura oia i tana metua vahine : « E teie nei vahine, tena tō tamaiti ». ’E, i muri mai, ua parau atura oia i taua pipi ra : « Tena tō metua vahine. » ’E, mai taua hora mai ra, ua rave maira taua pipi ra iana i tōna iho ra fare. ’E, muri a’era, i te mea hoi e, ua ite Iesu e, ua hope te mau mea atoa i te tupu, ’e ia ti’a te parau i papaihia ra, ua na ō ihora oia : « Ua poiha vau. » Te vai ra i reira te hoe au’a ī i te vineta. Ua rave a’era ratou i te hoe rimu, utuhi ihora i roto i te vineta, ’e ua taamu ihora i te amaa hisopo, ’e ua haafatata atura i tōna vaha. Tamata ihora Iesu i taua vineta ra, ’e, muri a’era, au parau atura oia : « Ua oti », ’e ua taupe ihora tana upoo, ’e ua tuu atura oia i te varua.

E tuturi ma taime iti ma te muhu ore.

.’E, no te mea e mahana faaneheneheraa, ua haere atura te Ati-Iuda e ani ia Pilato ia ofatihia te avae o te mau taata i faatataurohia ra, ’e ia iriti-’ē-hia to ratou tino, eiaha taua mau tino ra ia vai noa i nia i te tatauro i te sabati - e oroa rahi hoi taua sabati ra – ua haere maira te mau faehau, ’e ua ofati ihora i te avae o te hoe ’e i to te tahi hoi o na taata i faatataurohia ’e o Iesu ra. Ia tae rā ratou ia Iesu, ite atura ratou e, ua pohe oia ; aita atura ratou i ofati i tōna pu’e avae. Ua patia atura rā te hoe o taua mau faehau ra i tana aoao i te mahae, ’e, i reira ihora, tahe maira te toto ’e te pape. ’E te taata i ite mata i te reira, nana atoa ïa i faaite mai ; ’e tāna parau faaiteraa, e parau mau ïa. ’E ua ite Oia e, e parau mau ta taua taata i faaite mai ra, ia faaroo atoa outou. Ua tupu te reira ia ti’a te parau i papaihia ra : E ore te hoe a’e ivi nona e ofatihia. ’e teie atoa hoi parau : E ite ratou iana ta ratou i patia ra. ’E, muri a’era, ua ani atura Iosepha i Arimataio ia Pilato ia hopoi ’ē oia i te tino o Iesu. E pipi oia na Iesu, e pipi huna rā, no te mata’u i te Ati-Iuda. ’E, ti’a a’era ia Pilato, ua haere atura oia, ’e ua hopoi ’ē atura i te tino o Iesu. Ua haere atoa maira Nikodemo, o te taata ïa i haere mai e farerei ia Iesu i te ru’i ra. Ua afai maira oia i te mura i anoihia i te aloe, e riro hoe hanere paunu. Ua rave a’era ratou i te tino o Iesu, ’e ua vehi ihora i te ahu ma te raau noanoa atoa ra, mai tei mātarohia e te Ati-Iuda, ia huna ratou i te ma’i. E ’ō tei te vahi i faatataurohia ai Iesu, ’e, i roto i taua ’ō ra, te vai ra te hoe menema api, aita ā e taata i tuuhia i roto. ’E, no te mea o te mahana faaneheneheraa ïa o te Ati-Iuda, ’e e mea fatata hoi taua menema ra, ua tuu atura ratou ia Iesu i roto i taua menema ra. - Haapopou tatou i te Parau a te Atua.