MAHINA ST PAUL

Commune de MAHINA (14.763 habitants)

eglise-mahina-st-paul-1.jpg     Paroisse Saint-Paul [F.1849 - C. 07.06.1870 - Érigée 15.08.1923 -

                                                     Église Pauro peata B. 01.05.1985]

       P.k. 11,300 Mahina + : B.P. 11067 - 98709 Mahina - Tél. :  40 43 65 24

      Curé : Père Joël AUMERAN, D. [2002] - Tél. / Fax : 40 43 65 24 - Tél. : 87 36 44 44

eglise-mahina-st-paul-2.jpg                                                                                           pastoralepj@yahoo.fr

     Diacres : Alfred ANANIA, DP. [1992] [affecté à Papenoo, Ahe et Manihi] - Tél. : 87 77 30 77 ;

                      Tom MERVIN, DP. [2009] - Tél. : 40 48 25 31 - Tél. : 87 74 83 98 -

                                                                                 tommervin@hotmail.fr ;

                      Antonio TAHUHUTERANI, DP. [2017] - Tél. : 87 70 36 19 - tokani54@gmail.com      

                                           Katekita : Joseph BELLAIS (1964-2022) - Tél. : 87 72 22 00 ;

                                                        Philippe HAUATA-TAHIATA (1950-2016) - Tél. : 87 31 64 75 ;

st-paul-mahina-vue-aerienne.jpg                         Christian HELME (1953-2017) - Tél. : 40 65 77 59 / 87 79 12 03

                          Paul KAVERA (1948-2017) - Tél. :  87 30 68 82 ;

                          Augustin LO SAM KIEOU (1956-2009) - Tél. : 87 71 23 56 - teraimoea@mail.pf

                       John MAONO (1952-2012) ; Haitini Alexis MATUAITI (1952-2010) ;

                          Joseph Tuki TEURU (1954-2022) ; Temuri Minono VAHINE (1929-1999)

     Tauturu-katekita : Gabriel CARLSON (1970-2016) - Tél. : 87 27 51 10

                                   Auguste HUHINA (1954-2002) ;

                                   Albert VAATETE (1951-2001) ;

                                         Tavini ta’a’ê : Monique BONET (ex FLOHR) (?-2009) ; Hélène BONNO (?-1996)

                                                            Rolande DEANE (1956-1986) ; Maxime DOUCET (?-1986) ;

                                                            Rose HOROI (?-2015) ; Abelle HUHINA (ex TEUIRA) (?-2009) ;

                                                                   Maria IZAL (?-2014) ; Richard MAO (1973-2007) ;

                                                            André MERVIN (1963-1987) Vétéa OLDHAM (?-2017) ;

                                                                   Louis SABOTIN (?-2012) ; Eugène TAEREA (?-2009) ;

                                                                   Nina TAMAKU (1949-2005) ; Runine TCHANG (1949-1986) ;

                                                            Temarii TEAI (?-2014) ; Gervais TERAKAUHAU (?-2022) ; 

                                                           Jean-Marie TETUANUI (?-2014) ; Rouru Thomas VAEA (?-2016) ;

                                                           Remy VAHAPUTONA (?-2022) ; Mariette VERNAUDON (?-2015) 

 

     * Chapelle Saint-Lazare [B. 06.10.1914 - Réf. 1988] eglise-mahinast-laz-1.jpg

         P.k. 13,400 - Orofara (léproserie d’Orofara) - 98710 Mahina     

       Responsable : Katekita Augustin LO SAM KIEOU (1956-2009)

                                  Tél. : 87 71 23 56 - teraimoea@mail.pf

 

eglise-mahinast-laz-3.jpg

 

                         

 

 

 

                           Communauté de fidèles :

                          * Fraternité de la Sainte Famille

                        Super Mahina (ancienne maison des Sœurs de Cluny)

                      Berger : Diacre William TSING, DP. - Tél. : 87 79 42 08 - williamtsing@mail.pf

                    

                      Divers :

                       * Foyer maternel « Te Maniniura »