MAUPITI STE BERNADETTE

eglise-maupiti-ste-bernadette-1.jpg

MAUPITI

église Sainte Bernadette [B. 18/02/2012] 

Curé : Père Dominique VALLON, "fidei donum" (1/10/2016)

 Tauturu-katekita : Abel TEOROI Tél. : 40 67 82 59                      

 Tavini ta'a 'ê : Christine TEOROI Tél. : 87 27 12 68