MAUPITI STE BERNADETTE

 

eglise-maupiti-ste-bernadette-1.jpg

MAUPITI

Paroisse Sainte Bernadette [B. 18/02/2012 - Érigée le 18.02.2018] 

Curé : P. Dominique VALLON, D. prêtre fidei donum [01/10/2016]

Diacre : Pascalino TEVERO, DP. [24/01/2018]

Responsable : Vilna MAIFANO [2018]

Tauturu-Katekita : Abel TEOROI [2012] - Tél. : 40 67 82 59 / 87 78 63 72