PAOPAO SAINT JOSEPH

saintjosephpaopao.jpgpaopao-2a.jpg

PAROISSE de MOOREA

 Curé : R.P. Sylvérius TOBE, SS-CC. [2015] - Tél/Fax : 40 56 49 31 Tél. : 87 72 68 80

 Diacres : Mariano ATIU, DP. Tél. : 87 72 08 96Jacques TEIKITUMENAVA, DP.  Tél. : 40 56 33 56 / 87 71 10 19Patrice TEROOATEA, DP.  Tél. : 40 56 1 69 / 87 29 57 80 ; Pascalino TEVERO, DP.  Tél. : 40 56 12 30 / 87 75 07 01

 Katekita : Ioane PENEHATA ; Jean-Guy TAGAROA Tél. : 87 24 17 65

 Tauturu-Katekita : Julien MA’I

église Saint Joseph [F. 1933 - B. 27-5-2000]

P.k. 10,300 Paopao

B.P. 179 - 98728 Maharepa

Tél. Presbytère :  40 56 11 32

 Responsable : Patrice TEROOATEA, DP.  Tél. : 40 56 19 69

 Katekita : Paul PAHI Tél. : 40 56 10 88  / 87 73 32 88

 Tauturu-Katekita : Julien MA'I ; David TEHARURU

Tavini ta'a'ê : Ernest TEHEI [2016]

Horaires des messes :

Dimanche 10h00