PAPETOAI SAINT MICHEL

saintmichelpapetoai-w.jpgpapetoai-2.jpg

PAROISSE de MOOREA

 Curé : R.P. Sylvérius TOBE, SS-CC. [2015] - Tél/Fax : 40 56 49 31 Tél. : 87 72 68 80

 Diacres : Mariano ATIU, DP. Tél. : 87 72 08 96Jacques TEIKITUMENAVA, DP.  Tél. : 40 56 33 56 / 87 71 10 19Patrice TEROOATEA, DP.  Tél. : 40 56 1 69 / 87 29 57 80 ; Pascalino TEVERO, DP.  Tél. : 40 56 12 30 / 87 75 07 01

 Katekita : Ioane PENEHATA ; Jean-Guy TAGAROA Tél. : 87 24 17 65

 Tauturu-Katekita : Julien MA’I

  église St Michel [F. 1872 - B. 26-5-2000]

P.k. 22 -  Papetoai                                                    

 Responsable : D. Jacques TEIKITUMENAVA, DP. Tél. : 40 56.33.56 / 87 71 10 19

 Tauturu-katekita :

 Horaires de messes :

Dimanche 08h00