MAKEMO SAINT JOSEPH (NIHIRU / TAENGA)

ÎLE de MAKEMO : 1 Paroisse

[825 habitants]

 

 makemo-mc-16-oct-2005.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

makemoint-mc-oct-2005.jpg

 

 

 

 

 

 

 

© Moïse Cadousteau oct 2005

Paroisse Saint Joseph [F. 1851 - B. 21-9-1975]

98769 Makemo - Tél. : 40 98 02 48

Curé : P. Abraham MEITAI, D. (2006) - Tél. : 87 26 64 35 - meitainanua@gmail.com

Assisté par le Diacre Michel THOMAS, DP. (05.2012)

Katekita responsable : Thomas TUPAHURURU - Tél. : 40 98 02 46 / 7 32 41 58

Katekita : Frédéric Tehina MARO

Tauturu-Katekita : Bartholoméo, Tamé PERRY ; Edouard TANGI ; Michel TANGI ; Sylvain TAPI ; Jean-Marie TEPUHIRI ; Josépjine TEPUHIRI

Tavni ta'a'ê : Antoine ARUTAHI

 

                                         
 

 

 

 

 

 

makemo-nihiru-mcoct-2005.jpg

ÎLE de NIHIRU : 1 église

[0 habitants]

église Saint Benoît [F. 1850 - Rattachée à St Joseph de Makemo le 14-10-2004]

98790 Nihiru

 

 

© Moïse Cadousteau oct 2005

 

 

ÎLE de TAENGA

[Rattachée à St Joseph de Makemo le 14-10-2004]

[117 habitants]

Tavni ta'a'ê : Emelio FAATUPUA