MAKEMO SAINT JOSEPH (NIHIRU / TAENGA)

ÎLE de MAKEMO : 1 Paroisse

[832 habitants]

 

 makemo-mc-16-oct-2005.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

makemoint-mc-oct-2005.jpg

 

 

 

 

 

 

 

© Moïse Cadousteau oct 2005

Paroisse Saint Joseph [F. 1851 - B. 21-9-1975]

98769 Makemo   Tél. : 40 98 02 48

Curé : P. Abraham MEITAI, D. [2006] - Tél. : 40 82 58 52 / 87 26 64 35 - Courriel : meitainanua@gmail.com
Assisté par le Diacre Michel THOMAS, DP. [5/2012]

Katekita responsable : Thomas TUPAHURURU [1997] - Tél. : 40 98 02 46  / 87 32 41 58

Katekita : Frédéric Tehina MARO [2007]

 Tauturu-Katekita : Bartholoméo, Tamé PERRY [2007] ; Edouard TANGI [2007] ; Michel TANGI [2002] Sylvain TAPI [2012] ; Jean-Marie TEPUHIRI [2014]

 

                                         
 

 

 

 

 

 

makemo-nihiru-mcoct-2005.jpg

ÎLE de NIHIRU : 1 église

[11 habitants]

église Saint Benoît [F. 1850 - Rattachée à St Joseph de Makemo le 14-10-2004]

98790 Nihiru

 

 

© Moïse Cadousteau oct 2005

 

 

ÎLE de TAENGA

[Rattachée à St Joseph de Makemo le 14-10-2004]

[125 habitants]