MAKEMO SAINT JOSEPH (NIHIRU / TAENGA)

ÎLES TUAMOTU (15.346 habitants)

COMMUNE de MAKEMO (1.508 habitants)

Île de MAKEMO (825 habitants)

makemo-mc-16-oct-2005.jpg

   Paroisse Saint Joseph [F. 1851 - B. 21-9-1975]

    98769 Makemo - Tél. : 40 98 02 48

    Curé : Père Abraham MEITAI, D. [2006] - Tél. : 87 26 64 35 meitainanua@gmail.com

           Assisté par le Diacre Michel THOMAS, DP. [05.2012]

    Responsable : Katekita Thomas TUPAHURURU (1958–1997)

                                                                 Tél. : 40 98 02 46 / 87 32 41 58

    Katekita : Frédéric Tehina MARO (1968-2007)

    Tauturu-katekita : Bartholoméo, Tamé PERRY (19...-2007) ;

                                    Edouard TANGI (19…-2007) ;

                                                                                           Michel TANGI (19…-2002) ;

                                                                                           Jean-Marie TEPUHIRI (19…-2014) ;

  makemoint-mc-oct-2005.jpg                                Joséphine TEPUHIRI (19..- 19..)

    Tavini ta'a'ê : Antoine ARUTAHI (19..- 1913) ;

                           Maurice CADOUSTEAU (19…-2009) ;

                           Michel (fils) TAGI (19…-2004) ;

                          Tapare Emilie TAPI (19…-2013) ;

                          Jimmy TEHAHE (19…-2021)

 

                                                                             Centres :                  

                                                                                           * Lycée Professionnel de Makemo

                                                                                           * Internat Metua Ioane

                                                                           

                                                                         Île de NIHIRU   (6 habitants)

                                                                    98790 Nihiru      

                                                                   * Église Saint-Benoît [F. 1850 - Rattachée à Saint Joseph de Makemo le 14.10.2004]

                                                               

                                                                  Île de TAENGA (117 habitants)

                                                                        [Rattachée à Saint Joseph de Makemo le 14.10.2004])