RAROIA SAINT MICHEL

ÎLE de RAROIA : 1 Paroisse

[326 habitants]

makemo-raroia-mc-oct-2005.jpgParoisse Saint Michel [F. 1850 - B. 8-5-1877]

98790 Raroia

Curé : P. Joël AUMERAN, D. (2011)  - Tél. : 40 43 65 24 / 87 36 44 44     

Diacre : Tonio TAHUHUTERANI, DP. [1954 - 2017] -
                                                               Tél. : 87 70 36 19
Référent : Vaea TETO

Tavini ta'a'ê : Jean-Yves MARE ; Alphonse NAPUAUHI ; Jean-Paul TETO

    

                                           

                                    

 

raroia-int-mc-oct-2005.jpg

 

 

 

 

 

© Moïse Cadousteau oct 2005