FAKARAVA ST J. DE LA CROIX (NIAU)

ÎLES TUAMOTU (15.346 habitants)

COMMUNE de FAKARAVA (1.637 hab.)

Île de FAKARAVA (844 habitants)

fakarava-mc-21-fev-2006.jpg      Paroisse Saint-Jean de la Croix [F. 1896 - B. 05.10.1951 - C. 14.12.2002]

       98763 Rotoava - Fakarava    

     Curé : Père Auguste UEBE-CARLSON, D. [04.2011]        

    Vicaire : Père Charles TABANOU, D. [03.2021]

     Diacres : Hippolyte PEA, DP. [03.2021] - Tél. : 87 28 73 83 ;

                      Jean-Claude Anaselmo TAVE, DP [04.2021]

      Katekita : responsable de la paroisse : Emile-Marie HURI (1964-2021)

     Tauturu-katekita : Léon Tehei (Pierre ?) TEANUANUA (1959-1996) ;

                                                                                    Georges TEPEHU (1953-1979) 

                                                    Tavini ta'a'êJean-Baptiste JOHNSTON (?-1976) ;

                                                                            Juliana KAIHA (1974-2016) ;

                                                                            Damas PAEAHI (1966-2010) ;                   

fakarava-int-mc-fev-2006.jpg                            Ida REVA (?-2016) ;

                            Miri TEANUANUA (?-2021)

                            Théodore TORIKI (?-1997)

 

 

                                                 

  © Moïse Cadousteau fév 2006                 

fakarava-te-tamanu-n-d-de-paix-ds-fev-2012.jpg

   * Ancienne église Notre-Dame de Paix [F. 1849 - B. 14.02.1974]

       à Tetamanu

 

 

 

 

© Moïse Cadousteau fév 2006

 

Île de NIAU (246 habitants)

fakarava-niau-mc-26-dec-2003.jpg     * Église Saint-Thomas [F. 1857 - B. 26.10.1997]

        Tupana - 98790 Niau

      Chargé de pastorale : Diacre Dominiko FATUPUA, DP. [04.2011]

                                            - Tél. : 87 75 33 14

      Katekita : Anselme TAIMANA (1948-2006)

      Tavini ta'a'ê : Richard FAATUPUA (?-2016)

© Moïse Cadousteau fév 2006