FAKARAVA ST J. DE LA CROIX (NIAU)

 

ÎLE de FAKARAVA : 1 Paroisse
[Habitants : 824]

 fakarava-mc-21-fev-2006.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fakarava-int-mc-fev-2006.jpg

 

 

 

 

 

 

 

© Moïse Cadousteau fév 2006

Paroisse Saint-Jean de la croix [F. 1896 - B. 5-10-1951 - C. 14-12-2002]
98763 Rotoava - Fakarava

Curé : P. UEBE-CARLSON Auguste, D. [02/2018] -
            Tél. : 40 50 03 15  / 87 72 68 08

Katekita : TAVE Jean-Claude[1989]  

Tauturu-Katekita responsable de la paroisse : HURI Emile-Marie[2006]                      

Tavini ta'a 'ê :  PAEAHI Damas [1966 - 2010] ;
                          REVA Ida [2016]
                          TORIKI Théodore [1997] - Tél. : 40 98 42 38
                          KAIHA Maima (Juliana) [1974 - 2016]

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 fakarava-te-tamanu-n-d-de-paix-ds-fev-2012.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 ©Dominique Soupé  fév 2012

* Ancienne église Notre-Dame de Paix de Tetamanu

[F. 1849 - B. 14-2-1974]

   

 

fakarava-niau-mc-26-dec-2003.jpg

 ÎLE de NIAU : 1 église
[Habitants : 226]
98790 Niau

Église Saint-Thomas de Tupana [F. 1857 - B. 26-10-1997]

Chargé de pastorale : FATUPUA Dominiko, DP. [4/2011] -
                                       Tél. : 40 41 34 64 / 87 75 33 14

Katekita : TAIMANA Anselme[2006]

Tavini ta'a'ê : FAATUPUA Richard [2016]

© Moïse Cadousteau déc  2003