PUKARUA SAINT BENOIT

eglise-pukarua-1.jpgeglise-pukarua-2.jpgeglise-pukarua-4.jpg© Moïse Cadousteau juin 2009

Île de PUKARUA [Habitants : 227]

Paroisse Saint Benoît [F. 1875 - B. 5-10-1973]

Tél. : 40 96 90 04

 Curé : P. TEPEHU Gérald, D. Tél. : 40 82 54 50 /87 21 54 66 - Courriél : gtepehu@yahoo.fr

 Chargé de pastorale : PAHIO Joseph, DP.

 Katekita : TEKAKIOTERAGI Joseph [2009]

Tauturu- Katekita : RERE Sophie [2015]