REAO SAINT AUGUSTIN

eglise-reao-1.jpgeglise-reao-2.jpg

eglise-reao-3.jpg© Moïse Cadousteau oct 2005

Île de REAO [Habitants : 351]

 Paroisse Saint Augustin [F. 1875 - B. 3-10-1973]

 Tél. : 40 96 90 45

Curé : P. Gérald TEPEHU, D. [07/2010] - Tél. : 87 21 54 66 - :gtepehu@gmail.com

Chargé de pastorale : Diacre Joseph PAHIO, DP. [05/2012] - Tél. : 87 75 17 40

Tauturu-katekita : Marie ARAKINO (19…-2012) [responsable de la paroisse] ;

Mataio TETAIMOEARO (19..-Av 1982) ;

Philippe Tamuera TUATA (1965-2016)

Tavini ta’a’ê : Kehapuia IPU-MITI (1962-2017)